Visa Cowspiracy i Riksdagen

Nästan ingen politiker pratar om problemt med köttindustrins påverkan på vårt klimat.
Enligt FN orskar djurindustin mer växthusgaser än hela transportindustin, flyg inräknat.

Varför talar ingen om problemen? I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader, men fortfarande nämns inte köttindustrins påverkan på miljön knappt alls i medier eller i debatter.

Jag tycker det är dags för våra politiker att få se filmen Cowspiracy. En ögonöppnande dokumentär som tvingar oss att prata om problemet. Kritik har riktats mot trovärdigheten för vissa av de siffror som presenteras i filmen, men oavsett så visar den på ett stort problem som helt ignoreras i miljödebatten.
Låt oss tvinga våra folkvalda att uppmärksamma problemet, använda våra demokratiska rättigheter till att göra gott i vår värld.
.
Alla ni som tycker att det är dags, bjud in alla ni känner så vi får en chans att öppna riksdagens ögon och bjuda in till samtal.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2SRPk6gB3g0