Avskaffa LVU lagen, och inför en ny lag som hjälper familjer istället för att bryta familjer!!!

Avskaffa LVU lagen, och inför en ny lag istället, baserad på värme, omtänksamhet, och en vilja att hjälpa istället för att splittra familjer, en lag direkt baserad på Barnkonventionen och FNs Mänskliga Rättigheter.

 

VI UPPMANAR ALLA ATT SKRIVA UNDER PROTESTLISTAN VARE SIG DU ÄR DRABBAD ELLER INTE!

 

I Sverige idag får lekmän bestämma om en familj ska brytas upp på grund av att folk gör anonyma orosanmälningar eller att barnen uttrycker

sig på fel sätt så får Socialtjänsten igång röda lampan och börjar med att bryta sönder familjer. Överklagas beslutet om Lagen om Vård av

Unga (LVU) så går det vidare till Förvaltningsrätten som ALLTID går på Socialtjänstens del, överklagas det beslutet sen så går det vidare till

Kammarrätten som har samma inställning att Socialtjänsten har rätt. Oftast så tar de barn utan konkreta bevis för att något har hänt de.

 

Vår uppmaning är att inte socialtjänsten ska få besluta om att splittra sönder familjer utan att det är åklagare som på lagligt sett ser till så

att människor blir dömda på rätt sätt och inte dömda av lekmän som i princip är nyutbildade