Mer fokus på slaveriet och kolonialismen i skolan

I dagens skolor i Sverige ligger väldigt lite fokus på att lära barn i grundskolan om slaveriets historia och kolonialismen, samt effekterna dessa två har på vårt samhälle idag. Inom ämnet historia ska barn lära sig om dem olika historiska eventen som skett och hur det påverkat vårt samhälle idag. Då rasism är något som är relevant i vårt samhälle idag, är det viktigt att barn lär sig om dess historia och arv.  Kunskap om kolonialismen och slaveriet borde vara en del av kunskapskraven för årskurs 9 så som förintelsen är en del av kunskapskraven, och på så sätt försäkra sig om att alla har grundläggande kunskap av något som än idag påverkar vårt samhälle. Vi vill därför uppmana folk att skriva under en namninsamling som ska skickas till läroverket så att det sker en ändring, och på så sätt ha en större förståele för den rasism som finns i vårt samhälle idag. Idag brukar lärare oftast skumma igenom dessa två historiska momentoch de brukar oftast sopas under mattan istället för att förklara för eleverna hur den delen av historian fortafrande påverkar många av oss idag.