2015 års mest populära namninsamlingar - Danmark

  • Land: Danmark
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skriv under för bättre Psykiatrisk vård i Sverige

Den psykiatriska vården är idag ett stort skämt, vi är många personer som har psykisk ohälsa och som inte får den hjälpen som vi behöver. Det är väldigt många i Sverige som söker sig till en psykiatriska akuten, några få personer får hjälp med inläggning medan resten blir hemskickade igen utan någon hjälp alls. De som blir hemskickade utan hjälp gör ofta självmordsförsök, börjar ta droger för att lätta på den psykiska smärtan de känner, eller i bästa fall söker sig till sin öppenmottagning igen

Skapad: 2015-09-10

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 13372 10
2015 13214 10

Bort med Cesar Millan från svensk tv!

Det här är en namninsamling till syfte att få bort Cesar Millans program "the Dog Whisperer" från svensk tv.   Varför?   Jo, dels är de träningsmetoder som används i programmet inte är förenliga med svensk djurskyddslagstiftning och dels för att Cesars hundfiolosofi är grundad i ett missförstått dominasförhållande mellan människa och hund.   Den sorgliga sanningen är att metoder likt de Cesar Millan förespråkar i sitt program har blivit en norm för hur många ser på relationen mellan hund och män

Skapad: 2015-05-25

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 1678 10
2015 1636 10

Vindkraft, javisst - men inte överallt i Eksjö kommun

Stöd kravet på en ny vindbruksplan, med en ordentlig landskapsanalys och en gedigen beskrivning av konsekvenser för miljön - både kulturmiljön och naturmiljön, så att vindkraftsutbyggnad bara kan ske i områden som verkligen är lämpliga och inte som nu, i större delen av kommunen. Denna plan kan ligga till grund för ett tillägg till översiktsplanen.

Skapad: 2015-04-15

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 47 10
2015 47 10

Rädda Uppåkra

UPPDATERING: Så har jag nu nåtts av det glädjande beskedet att kulturnämnden i Region Skåne ger Uppåkra oförändrat stöd för 2016. Tack ni 568 som skrivit under petitionen eller stöttat på annat sätt!   http://www.skd.se/2015/12/14/uppakra-raddas-med-oforandrat-anslag/       På måndag den 14 december kommer Kulturnämnden i Region Skåne att ta beslut om Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016. En budget som kommer att slå undan benen på Uppåkra Arkeologiska Center. De första utgrävningarna

Skapad: 2015-12-12

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 571 9
2015 571 9

Sverige - Bidra till biomedicinsk forskning om ME/CFS

Sverige saknar adekvat biomedicinsk forskning avseende sjukdomen ME/CFSJag, som anhörig till min sjuka fru, har startat denna namninsamling på eget initiativ för att jag anser att Sverige som nation bör stödja internationell biomedicinsk forskning inom ämnesområdet.En namninsamling är redan genomförd (1137 personer) om ökat forskningsanslag - Få forskare intresseradeDen 7 februari 2015 startade jag en namninsamling för ökad satsning på biomedicinsk forskning avseende sjukdomen ME/CFS. Namninsaml

Skapad: 2015-08-09

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 1190 9
2015 1172 9

Folkomröstning om invandring

NAMNINSAMLINGför folkomröstning om invandringspolitiken Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden•  Den återspeglas också i statistik•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.Sverige ha

Skapad: 2013-03-17

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 7338 19
2015 2417 9

NU suntem ''români jegosi'' / Jag är INTE en ''smutsig rumän'' / We are NOT "filthy Romanians"

Din motivul afirmatiei ligei tineretului SDU (Tineretul democrat al Suediei), marti, 24 noiembrie 2015, URL: http://www.theguardian.com/world/2015/nov/24/swedish-asylum-support-far-right-nationalist-sweden-democratsNoi nu suntem "români jegosi" și suntem de acord, nu arătati ca noi, nu gânditi ca noi, nu aveți aceleași valori cu privire la drepturile omului, egalitate și umanitate pe care le avem noi. Prin urmare, suntem fericiți și mândri să nu fim identificati cu voi! Vă mulțumim pentru ca ne

Skapad: 2015-11-29

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 180 8
2015 180 8

Stoppa nedläggningen av Gottfriesmottagningen

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen fattade den 30 september beslut om att inte förlänga avtalet med Gottfriesmottagningen när avtalet löper ut 30 november 2016. I stället avser man att göra en ny upphandling avseende så kallade MOS (medicinsk oförklarade symtom) och utgår alltså från synsättet att ME/CFS och fibromyalgi inte är några egna diagnoser utan hör till gruppen funktionella (psykosomatiska) symtom. Utgångspunkten är att dessa ska behandlas enbart med olika for

Skapad: 2015-10-18

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 3655 8
2015 3655 8

Återförena Gotham City!

Under de senaste 15 åren har traditionell heavy metal och hårdrock gått från att vara en nisch till att bli en folkrörelse. Med både nya och återförenade klassiska akter så har scenen växt till den milda grad att Sverige har flera festivaler inriktade just på detta, med Muskelrock som ledstjärna. Men det är något som saknas. Något alldeles spektakulärt. Något som i Sweden Rock Magazines lista över de 100 bästa svenska banden kammade hem position 56 (Källa), trots deras begränsade repertoir. Grup

Skapad: 2015-03-11

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 366 8
2015 323 8

RÄDDA DR KENNETH SANDSTRÖM - AKA DR X

Vi har en läkare i Sverige som räddat många liv, som nu har förlorat sin läkarlegitimation. Anledningen är att han i vissa svårare fall av konstaterad fästinginfektion, har förskrivit längre och mer avancerad behandling än vad dagens praxis i Sverige medger. Vi behöver hjälp att organisera stöd för Dr. Kenneth Sandström - så han får tillbaka den. En läkares främsta uppgift är att lindra och bota, vilket Dr. Sandström gjort, där andra läkare under flera år misslyckats med att ställa rätt diagn

Skapad: 2014-11-02

Period Alla länder Danmark
Hela tiden 7176 91
2015 757 8Facebook