Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Danmark
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Dumpen Kräver lagändring för skydd av våra barn

Skapad: 2022-02-13 Statistik

Stoppa vindkraftsutbyggnaden i Bygget

Skapad: 2023-11-12 Statistik

Nej till kraftledning genom Ale Disc Golf Center!

Skapad: 2023-10-09 Statistik

Stoppa utvisningen av åttaåriga Lisa

Skapad: 2023-05-10 Statistik