Protest mot licensjakt på varg januari 2015

Wolf Association Sweden ser med bestörtning hur den svenska myndigheten Naturvådsverket fullständigt negligerar av EU tagna beslut och på eget bevåg nu beslutar om licensjakt på varg trots att detta går tvärt emot vad EU.s miljökommission har ålagt Sverige att göra.

Man har beslutat att denna licensjakt kommer att pågå mellan den 2 januari och den 15 februari 2015 och besluten om hur många vargar som ska fällas skall fattas regionalt av länsstyrelserna.

Den 22 september har länsstyrelserna lämnat förslag på miniminivåer på varg till Naturvårdsverket. Dessa fastställs sedan av myndigheten i mitten av oktober. I slutet av oktober fastställer Naturvårdsverket också en förvaltningsplan.

WAS anser att det redan i år har fällts så många vargar i skyddsjakter att kvoten torde anses med råge uppfylld.

Myndigheten tillåter också jakt av varg oavsett ålder och kön till skillnad från tidigare när man bara ville tillåta jakt på unga djur.

Detta ser vi som ett mycket allvarligt övertramp mot vad miljökommissionen har ålagt Sverige och kan ju bara anses vara en ren provokation.

Allvarligt är även att vissa länsstyrelser redan på eget bevåg utan att ansökningar har inkommit från berörda tamdjursägare beslutat om skyddsjakt på varg och vi kan inte tolka det som något annat än att det rör sig om förtäckt licensjakt.

Därför ser vi ingen annan lösning än att EU nu en gång för alla agerar kraftfullt för att på så sätt stoppa myndighetsmissbruket.

Styrelsen
Wolf Association Sweden
Orgnr; 802454-48446


Listan kommer att skickas till;
EU, registrator Naturvårdsverket, registrator Miljödepeartementet & Sveriges riksdags ledamöter.

Listan avslutas den 2 december 2014.

 

English;

TARGET: EU, EPA, Environmental Department, Members of the Swedish government

Wolf Association Sweden (WAS) is dismayed about how the Swedish EPA completely neglect decisions taken by EU and now make the decision to have a licensed hunting season.
Even though it´s against what EU´s environmentally Commission has imposed Sweden to do.

It has been decided that the licensed hunting season will begin January 2 and continue until February 15, 2015.
The wolf quota will be decided regionally by the prefectures.

On September 22, the county administrative boards submitted proposals for minimum levels of wolves to the EPA.
These proposals are later determined by the Authority in mid-October.
At the end of October, the EPA will also establish a management plan.

WAS believes that already this year, enough wolves have been killed by the authorities that the quota should be considered fulfilled.

The authority also allows hunting of any wolves regardless of age or gender unlike before when they only allowed hunting of young animals.

HOW TO SIGN THE PETITION:

*Förnamn - First name
*Efternamn - Last name
*Ort - City
*Land - Country
*E-postadress - Email

*Visa din underskrift offentligt? - Show your signature public?
*Ja - Yes
*Nej - No

or sign this > https://www.change.org/p/stand-up-for-swedish-wolves-please-sign-and-share-this-petition

 

 

Ø


Wolf Association Sweden    Kontakta namninsamlingens skapare