2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Grisriot - Upprop för ett djurskydd av Svensk standard i hela EU!

2014-05-16   Till Vd för Coop, Hemköp, Ica, Willys, Netto, Lidl Tack vare det stundande EU-valet är nu frågan om djurskydd i Europa uppe till diskussion. Vi har en gemensam marknad inom unionen vilket är bra. En gemensam marknad kräver vissa gemensamma regler för att fungera. Djurskyddet finns reglerat om än för generöst inom EU. Däremot efterlevs inte gällande regler. Jag anser att vi måste få reglerna att efterlevas och har inlämnat en petition för att kräva att efterlevnaden blir radikalt bät

Skapad: 2014-05-16 Statistik

Stoppa nätdrogerna – ändra lagen!

I Norge och i USA har man en generisk klassningsprincip för narkotika. Det betyder att man kan förbjuda hela grupper av substanser, och på det sättet förhindra den katt- och råttalek som nätlangare leker i dag. Vi kräver en generisk princip för narkotikaklassning även i Sverige och startar nu en namninsamling. Skriv på du också! Narkotika regnar ner från cyberrymden. De så kallade nätdrogerna är oftast inte narkotikaklassade när de börjar säljas, utan blir det först när samhället kan visa

Skapad: 2013-04-19 Statistik

Förbjud omskärelse

  Vi vill förbjuda omskärelse utan medicinsk grund av omyndiga pojkar eftersom det är ett oåterkalleligt ingrepp som utförs utan deras medgivande. På så sätt är ingreppet både medicinsk onödigt, integritetskränkande och irreversibelt.Vi anser att omskärelse är ett beslut en myndig och informerad person själv ska få ta eftersom det gäller personens egna kropp, religiösa övertygelse och/eller kulturella tillhörighet. Att förbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund stöds dock inte av So

Skapad: 2014-02-04 Statistik

Väg 276, Anlägg en gång-och cykelväg med ridstig utefter vägen!

Riksväg 276, vi vill att det anläggs en gång- och cykelväg med ridstig utefter vägen mellan Åkersberga och Norrtälje. Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten, främst för de oskyddade trafikanterna på 276'an. Riksväg 276 mellan Åkersberga och Norrtälje är farlig att vistas på för de oskyddade trafikanterna som måste ta sig fram tillsammans med all övrig trafik på själva körbanan.Vägen är starkt trafikerad, bilarna kör fort, det finns inga trottoarer och vägrenen är i princip obefin

Skapad: 2014-08-22 Statistik

Stoppa besparingar i skolan! Norra Hisingen

Säkerheten och tryggheten på våra skolor är i fara! Våra barn utsätts för faror som de inte ska behöva uppleva.  Samtidigt har Sektor Utbildning på Norra Hisingen beslutat att införa köp-och anställningsstopp. Bristen på lärare i skolorna är redan alarmerande! Inga extra vikarier kommer tas in vid frånvaro dvs barnens undervisning blir lidande.  Besparingarna riskerar även köra slut på lärarna, vilket i slutändan drabbar våra barn. Ska våra barn behöva betala för Norra Hisingens ekonomiska kris?

Skapad: 2014-10-24 Statistik

bevarariddersvik

Skriv under om du är emot byggprojektet i Riddersvik! "Stockholms stad planerar att bygga ca 300 bostäder i Riddersvik i Hässelby Villastad. Bebyggelsen kommer att förläggas huvudsakligen till det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg. Varför? Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga på den idag oanvända marken på den före detta trädskolan bidrar detta projekt

Skapad: 2014-05-22 Statistik

HiGStudenter för Anonyma tentor

Studenter vid Högskolan i Gävle har länge kämpat för att få skriva anonyma tentor. Andra lärosäten gapar när vi berättar att det inte finns på Högskolan i Gävle, hos många är anonyma tentor en del av vardagen. Men inte i Gävle. I flera år har föreningar och studentkåren kämpat för att detta ska vara en självklarhet på alla program. Nu vill vi samla alla röster för att visa vad vi vill!   Detta är anonyma tentor: Anonyma tentor innebär att du istället för ett namn anger en sifferkod du blivit til

Skapad: 2014-03-10 Statistik

Låt 7-årige Zaki stanna i Sverige där han är född.

Tack för allas stöd! Idag den 19 juni 2014 fick Zaki permanent uppehållstillstånd:) Zaki är 7 år. Han är född i Sverige. Han har aldrig varit i något annat land än Sverige. Han är statslös. De senaste tre åren har han och hans familj levt gömda i Sverige. Nu är hans fall preskriberat och han har rätt att söka asyl igen. Hans fall är nu i migrationsverkets händer. Zaki har fyra syskon, alla är födda i Sverige utom den äldsta. Familjen är nu inne på sitt tionde år i Sverige men har fortfarande i

Skapad: 2013-11-04 Statistik

Att arla sänker mjölkpriset mot svenska bönder.....

Samtidigt som dom lägger ett bud på ett mejeri i Egypten på 620 miljoner!!!! Dela dom miljonerna på svenska bönder så dom kan expandera och producera mer svenska mejeriprodukter!!!!

Skapad: 2014-09-27 Statistik

Rädda Handens Museum & Smedja!

Trots vackra ord om hur viktigt det är med kulture.n och hur stark viljan är att bevara kulturinslagen i Handen har vissa politiker fortfarande inte släppt tanken på att riva Handens museum och smedja. Låt detta fina inslag i Handens kulturmiljöer fortsätta leva. Ju mer tätt bebyggt Handen och Haninge ja helea Stockholm desto värdefullare kommer de sista vackra platserna bli. Låt inte ännu en sådan plats förstöras i "utvecklingens" namn.

Skapad: 2014-01-16 Statistik