2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Helikopterupproret

Var med i helikopterupproret! Stockholm den 20 maj 2014 I lördags den 17 maj var det en underbar dag med sol och värme i Stockholm. Efter en lång vinter och en kylig vår fick stockholmarna äntligen en chans till lite rekreation och gemenskap utomhus. Men denna möjlighet spolierades av polisens helikopter som hängde runt de centrala delarna av staden och förde ett öronbedövande oväsen. Och så är det hela sommaren – att när ljuset återvänder och kvällarna blir längre, så hovrar polisens helikoptra

Skapad: 2014-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 218 218
2014 217 217

Två skolkuratorer i Vörå

Vårt behov är att få en till skolkurator till Vörå kommun. Vi har en skolkurator som sammanlagt jobbar i 12 olika skolor och med 800 elever. Det innebär att kuratorn jobbar 3 dagar i veckan i högstadiet/gymnasiet och 2 dagar i lågstadierna. Detta resulterar i att det oftast tar alldeles för länge att få en tid (1-2 veckor är väldigt länge för ett barn/en ungdom som mår dåligt och behöver stöd), vilket i sin tur leder till att problemet hinner växa sig större eftersom man inte har möjlighet att p

Skapad: 2014-01-25

Period Alla länder Finland
Hela tiden 215 207
2014 215 207

Grisriot - Upprop för ett djurskydd av Svensk standard i hela EU!

2014-05-16   Till Vd för Coop, Hemköp, Ica, Willys, Netto, Lidl Tack vare det stundande EU-valet är nu frågan om djurskydd i Europa uppe till diskussion. Vi har en gemensam marknad inom unionen vilket är bra. En gemensam marknad kräver vissa gemensamma regler för att fungera. Djurskyddet finns reglerat om än för generöst inom EU. Däremot efterlevs inte gällande regler. Jag anser att vi måste få reglerna att efterlevas och har inlämnat en petition för att kräva att efterlevnaden blir radikalt bät

Skapad: 2014-05-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 216 215
2014 214 213

Stoppa nätdrogerna – ändra lagen!

I Norge och i USA har man en generisk klassningsprincip för narkotika. Det betyder att man kan förbjuda hela grupper av substanser, och på det sättet förhindra den katt- och råttalek som nätlangare leker i dag. Vi kräver en generisk princip för narkotikaklassning även i Sverige och startar nu en namninsamling. Skriv på du också! Narkotika regnar ner från cyberrymden. De så kallade nätdrogerna är oftast inte narkotikaklassade när de börjar säljas, utan blir det först när samhället kan visa

Skapad: 2013-04-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 999 996
2014 213 212

Förbjud omskärelse

  Vi vill förbjuda omskärelse utan medicinsk grund av omyndiga pojkar eftersom det är ett oåterkalleligt ingrepp som utförs utan deras medgivande. På så sätt är ingreppet både medicinsk onödigt, integritetskränkande och irreversibelt.Vi anser att omskärelse är ett beslut en myndig och informerad person själv ska få ta eftersom det gäller personens egna kropp, religiösa övertygelse och/eller kulturella tillhörighet. Att förbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund stöds dock inte av So

Skapad: 2014-02-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 349 336
2014 210 201

Väg 276, Anlägg en gång-och cykelväg med ridstig utefter vägen!

Riksväg 276, vi vill att det anläggs en gång- och cykelväg med ridstig utefter vägen mellan Åkersberga och Norrtälje. Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten, främst för de oskyddade trafikanterna på 276'an. Riksväg 276 mellan Åkersberga och Norrtälje är farlig att vistas på för de oskyddade trafikanterna som måste ta sig fram tillsammans med all övrig trafik på själva körbanan.Vägen är starkt trafikerad, bilarna kör fort, det finns inga trottoarer och vägrenen är i princip obefin

Skapad: 2014-08-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 309 307
2014 204 203

Stoppa besparingar i skolan! Norra Hisingen

Säkerheten och tryggheten på våra skolor är i fara! Våra barn utsätts för faror som de inte ska behöva uppleva.  Samtidigt har Sektor Utbildning på Norra Hisingen beslutat att införa köp-och anställningsstopp. Bristen på lärare i skolorna är redan alarmerande! Inga extra vikarier kommer tas in vid frånvaro dvs barnens undervisning blir lidande.  Besparingarna riskerar även köra slut på lärarna, vilket i slutändan drabbar våra barn. Ska våra barn behöva betala för Norra Hisingens ekonomiska kris?

Skapad: 2014-10-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 204 203
2014 203 202

bevarariddersvik

Skriv under om du är emot byggprojektet i Riddersvik! "Stockholms stad planerar att bygga ca 300 bostäder i Riddersvik i Hässelby Villastad. Bebyggelsen kommer att förläggas huvudsakligen till det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg. Varför? Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga på den idag oanvända marken på den före detta trädskolan bidrar detta projekt

Skapad: 2014-05-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 213 210
2014 202 199

HiGStudenter för Anonyma tentor

Studenter vid Högskolan i Gävle har länge kämpat för att få skriva anonyma tentor. Andra lärosäten gapar när vi berättar att det inte finns på Högskolan i Gävle, hos många är anonyma tentor en del av vardagen. Men inte i Gävle. I flera år har föreningar och studentkåren kämpat för att detta ska vara en självklarhet på alla program. Nu vill vi samla alla röster för att visa vad vi vill!   Detta är anonyma tentor: Anonyma tentor innebär att du istället för ett namn anger en sifferkod du blivit til

Skapad: 2014-03-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 200
2014 200 200

Låt 7-årige Zaki stanna i Sverige där han är född.

Tack för allas stöd! Idag den 19 juni 2014 fick Zaki permanent uppehållstillstånd:) Zaki är 7 år. Han är född i Sverige. Han har aldrig varit i något annat land än Sverige. Han är statslös. De senaste tre åren har han och hans familj levt gömda i Sverige. Nu är hans fall preskriberat och han har rätt att söka asyl igen. Hans fall är nu i migrationsverkets händer. Zaki har fyra syskon, alla är födda i Sverige utom den äldsta. Familjen är nu inne på sitt tionde år i Sverige men har fortfarande i

Skapad: 2013-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 5843 5590
2014 199 190Facebook