Vi kräver att Sverige följer Sol Barnkonventionen!!! Alla som har blivit illa behandlade av soc och

Här kan alla som känner sig kränkta av soc eller myndigheterna skriva på och när vi har så många namn som behövs så går jag personligen upp till beslutsfatrarna regeringen och kräver en ändrig av lagen samt att barn ska ha rätt till sina egna ombudsmän samt att soc och myndigheterna ska granskas av en oberoende verksamhet!


Madelaine Grimstedt    Kontakta namninsamlingens skapare