HockeyTime™

HockeyTime är nu beroende av ditt deltagande eller inte. Skriv därför under detta så vi har på papper vilka och hur många vi blir. Detta är bindande och kommer kosta minst 500:- per person. (reserverat spann upp till 750:-) Detta avgörs hur många vi blir samt hur mycket istid vi skall ha. Skriv under detta snarast då nästa möte med KHT Clärra och Humpe är i juni.

 

 

Tack på Förhand

Ledningsgruppen