Inför direktdemokrati

I Sverige har vi val till kommun, landsting och regering vart fjärde år.  Under dessa fyra år har vi - som enskild person - inget attt säga till om. Det måste ändras!

Desto längre det är mellan väljare och makten,  desto färre utnyttjar sin rösträtt. Direktdemokrati skulle motarbeta detta och den makt som regeringen tar i dag.

Skriv på listan och sprid gärna länken vidare!