Förbjuda Diväteoxid

Diväteoxid är också känt som Dihydrogen Monoxid(DHMO), Dihydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydronium Hydroxide, eller endast Hydric Acid, är en smak- och färglös kemisk förening. Den är känd som en komponent som orsakar många tusentals direkta dödsfall varje år. Den ligger även bakom skador på byggnader och material för flera miljarder.

Några av de kända riskerna med Dihydrogen Monoxide är:

 • Dödsfall är vanligt vid oavsiktlig inandning av flytande DHMO.
 • Långvarig exponering för fast DHMO orsakar vävnadsskador, ibland svåra.
 • Överdrivet intag producerar ett antal obehagliga biverkningar.
 • DHMO är en bidragande substans i surt regn.
 • DHMO i gasform kan orsaka svåra brännskador.
 • DHMO Bidrar till jorderosion och skred.
 • DHMO orsakar ofta korrosion och oxidation av många metaller.
 • DHMO kan orsaka kortslutning i elektriska kretsar
 • Bromsar på fordon påverkas allvarligt av DHMO.
 • DHMO förknippas nästan alltid med cykloner, orkaner och andra dödliga stormar.

Här är några av de välkända användningsområden för Diväteoxid:

 • Som ett industriellt lösnings- och kylmedel i kol och kärnkraftverk.
 • av elitidrottare för att förbättra sin prestation.
 • i framställningen av frigolit.
 • i framställningen av biologiska och kemiska vapen.
 • i utvecklandet av genetiskt modifierade grödor och djur.
 • som en brandbekämpningsmedel och flamskyddsmedel.
 • en viktigt komponent i många hembyggda bomber.

Vad du kanske tycker är överraskande, är att så många av de produkter där DHMO används i många gånger aldrig uppger hur farligt substansen är. Om man tittar på de innehållsförteckningar så finns det nästan aldrig någon information om ämnet och dess risker. Bara för att ta några exempel på produkter som innehåller substansen kan man nämna:

 • Som tillsats till livsmedel, bland annat barnmat och välling.
 • DHMO finns även i soppor, kolsyrade drycker och påstått ”helt naturlig” fruktjuice
 • i hostmediciner och andra flytande läkemedel,
 • i ugnsrengöringsmedel,
 • i schampo, raklödder, deodoranter och många andra badrumsprodukter ,
 • i produktionen av all typ av öl, vin och sprit
 • i kaffet som vi dricker till vardags,

 

Referenser

Dihydrogen Monoxide Research Division
http://www.dhmo.org

W
ikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dihydrogen_monoxide_hoax