2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Lösning - JA, MORD - NEJ!

Hej , jag skriver till ER, mina svenska vänner, på detta sätt eftersom jag anser att det är mitt ansvar att upplysa om detta som just nu pågår – i flera av Europas länder - särskilt nu när man planerar ändringar av lagen om skydd av djur i Bosnien och Hercegovina. Sist var det Rumänien. Varje dag hör man från medier att dessa länder inte kan klara av alla hemlösa hundar. De flesta skriver om hur alla hemlösa hundar borde DÖDAS, SKJUTAS, UTPLÅNAS. De använder ord som "euthanasia" för att på ett t

Skapad: 2013-12-12 Statistik

Fagerstabarnen måste få komma hem

För snart ett år sedan flyttade tre syskon från sin biologiska familj i Fagersta. Barnen omhändertogs på märkliga grunder och vare sig polis eller utredningshemsrapport visade på några fel. Fagersta Kommuns Socialnämnd håller de tre barnen i varsina familjehem med begränsade möjligheter att träffas. föräldrarna vilka bägge är sk vanliga föräldrar, socialt fungerande övervakas av Socialtjänsten de få timmar i månanden som de får träffa barnen. SAMTLIGA av de tre syskonen har begärt att få flytta

Skapad: 2013-08-31 Statistik

Förskoleuppropet i Kristinehamn

Vi kräver att ni i skolledningen rätter er efter den politiska viljeriktningen som kommunstyrelsen har uttalat och att ni arbetar aktivt för att minska antalet barn i förskolans barngrupper.Vårens förskoleutredning i Kristinehamns kommun kom fram till att grundbemanningen redan är till bristningsgränsen och våra pedagoger signalerar att de redan nu har svårt att hinna med att möta alla barns behov. Större barngrupper äventyrar våra barns säkerhet, våra barns trivsel och förskolepersonalens hälsa

Skapad: 2013-09-23 Statistik

Ha kvar dagmammorna i lysekil

Till Lysekils Kommunfullmäktige och Bildningsnämnd. Vi vill med denna namnlista visa vårt missnöje med det förslag som berör Lysekils dagmammor. Enligt Bilningsnämndens budget för 2014 så ska dagmammornas verksamhet läggas ner. Detta med motivationen att man kan spara pengar genom att en del av befintlig personal på förskolorna kan ersättas om dagmammorna blir anställda inom förskolan. Men nämnden har inte vägt in kostnader för de konsekvenser som följer med detta beslut. Att dra ner på den ped

Skapad: 2013-10-14 Statistik

protestmotdenyabussturerna

Vi kräver tillbaka den tidigare busshållsplatsen vid Ullvigymnasiet i Köping. Det kan inte vara rätt att vi ska behöva stressa till och från skolan. Det kommer att bli omöjligt för oss att komma i tid till våra lektioner. Är inte vår hälsa viktigare!

Skapad: 2013-11-28 Statistik

Ge Göteborgs Katthjälp sitt tillstånd!

Göteborgs Katthjälp, en liten förening som värnar om och tar hand om hemlösa katter och som jobbar med Trap Neuter Return metoden (TNR) när det handlar om förvildade katter, får stort motstånd från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Att det är fullt lagligt att jobba med TNR och ta hand om skygga katter verkar inte bekymra länsstyrelsen. Efter att länsstyrelsen i många år, utan resultat, har trakasserat Göteborgs Katthjälp har de nu beslutat att inte förlänga tillståndet för verksamheten, trots a

Skapad: 2012-09-08 Statistik

Säker avlämningsplats vid Oxledsskolan

Trafiksituationen, med plats för hämtning och lämning, utanför Oxledsskolan är inte säker. Antalet parkeringsplatser är för lågt, och placeringen sådan att barn och föräldrar dagligen utsätts för fara. Oxledsskolan har genomgått en omorganisation, i dagsläget är samtliga elever vid skolan i åldrarna 6 - 9 år. Majoriteten av dessa barn behöver hämtning och lämning. Upptagningsområdet har blivit större, vilket också bidragit till att fler barn skjutsas till och från skolan. Inför nästa läsår får s

Skapad: 2012-12-06 Statistik

Vi har fått nog ! Satsa mer på barn och ungdomar!

Vi vill att Barn och Ungdomsnämndens (BUN) förslag om nerläggning av Resursskolan, Öppna Förskolan och fritidsgårdarna utanför centrum underkänns av kommunstyrelsen. Vi förstår att de ekonomiska resurserna är begränsade och vi ser fram emot ett nytt förslag. I det nya förslaget hoppas vi att man ser verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som en investering inför framtiden. För att vi ska nå bästa resultat med detta krav är det nödvändigt att vi undviker att vända svaga grupper i

Skapad: 2013-09-03 Statistik

Folkomrösta om kulturhuset!

Denna namninsamling är till för att vi ska få till en folkomröstning i Östersunds kommun angående ett nytt kulturhus. Vi behöver 10% av de röstberättigade i Östersunds kommun för att komma ett steg närmare.

Skapad: 2013-09-22 Statistik

Praktiskaitumba

Hej vi är ungefär 100 elever som inte har en skola att gå till för att skolinspektionen har beslutat att lägga ner vår skola i Tumba. Hjälp oss alla elever och lärare i Tumba Praktiska Gymnasium med en namninsamling som vi sen kan skicka vidare för en demostration.   Skolinspektionen har beslutat att lägga ner vår skola på felaktiga grunder, ingenting som dem säger stämmer.

Skapad: 2013-10-22 Statistik