TVINGA INTE BARN IN I MER SEGREGATION OCH UTANFÖRSKAP!

DETTA ÄR EN SKANDAL!

  Naivitet från svenska myndigheter bara ökar klyftorna och segregationer mellan svenska och muslimska befolkningen.
Det finns en extrem försiktighet och i det här fallet inställsamhet för att tillmötesgå de urkonservativa grupperna vars avsikter är att odla separata enklaver för vissa grupper av invandrare. De barn som växer upp i dessa enklaver kommer inte ha någon chans att leva ett integrerat liv i Sverige. Vad man arbetar på är att befästa främlingskapet. Snällismen eller den svensk tolkning av mångkulturalismen ska inte legitimera förtryck mot minoriteter, kvinnor och barn på grund av ”olikheter i kultur eller religion”.

http://www.jonkoping.se/download/18.1cfa0d8713183de0d9680001512/Muslimska+barn_elever+i+J%C3%B6nk%C3%B6pings+kommuns+skolor,+r%C3%A5d+och+riktlinjer,+sv+2011_2012.pdf

Nu frågar jag utbildningsministern efter detta tillkännagivande: varför ska ni tvinga barn in i segregation? Alla barn ska ha samma rättigheter oavsett kön, ålder, etnisk och religiös tillhörlighet. Det är på tiden att den svenska rädslan för att bidra till rasism, rädslan för att inkräkta i demokratin eller i värsta fall rädslan som leder ända till likgiltighet, ersätts med insikt och mål att alla skall ha samma individuella rättigheter, inga kulturella eller religiösa grupprättigheter utan individuella mänskliga rättigheter. Kultur och religion är privat och är inte grupptvång. TVINGA INTE BARN IN I MER SEGREGATION OCH UTANFÖRSKAP!


Bahareh Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare