2012 års mest populära namninsamlingar - Sverige

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Mot våldet i Malmö

Det är många som säger att det är trötta på våldet som händer i Malmö Stämmer det ? Skriv under om ni är mot vad som  händer i Malmö!   Hemmsida kommer snart. www.motvaldet.se Vi kommer att ha ett nyhetsmail vill ni vara med så maila till nyhet(a)motvaldet.se // Anders

Skapad: 2012-01-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 109 109
2012 103 103

Förbud mot vinster i välfärden!

Namninsamling för förbud mot vinst i välfärden! (S) i Bohuslän har den 24 mars 2012 sin distriksårskonferens. SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) i Bohuslän tänker under 20 till 22 mars driva en kampanj och samla in namnunderskrifter för att vinster i välfärden inte ska få existera. Detta kommer vi göra dels genom att kampanja aktivt i städer och kommuner runt om i Bohuslän, men också genom det här elektroniska formuläret! SSU Bohuslän tycker att skattepengar ska investeras i vå

Skapad: 2012-03-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 106 106
2012 101 101

Rädda skogsområdet vid Arkitektvägen

Hjälp oss att rädda skogsområdet vid Arkitektvägen i Abrahamsberg! Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär uppförande av tre bostadshus om fyra våningar alldelses sydväst om Abrahamsbergskyrkan där den gamla klockstapeln står. Karta: http://bit.ly/GVVPMT eller http://bit.ly/GKTOl1 Detta innebär att skogsområdet (höga tallar, växter, bergshällar) med all dess djurliv (rikt fågelliv, rådjur och harar) kommer försvinna!!! Förtätning av detta område innebär mer biltrafik i o

Skapad: 2012-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 109 109
2012 96 96

City Bikes på Stockhoms universitet

Idén med Stockholm City Bikes är att du enkelt ska kunna låna en cykel på en plats och sedan lämna tillbaka den någon annanstans. På Stockholms universitet finns tiotusentals studenter som varje dag tar sig till och från eller mellan olika delar av campus. De måste ha möjlighet att ta sig fram på ett smidigt, billigt och miljövänligt sätt. Trots att många studenter har efterfrågat City Bikes finns inte ett enda City Bikes-ställ på Stockholms universitet. Därför driver Stockholms universitets stu

Skapad: 2012-03-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 96 96
2012 95 95

Bevara UIS-programmet

Namninsamling mot avveckling av programmet Utveckling och internationellt samarbete.Terminens första vecka har varit något omvälvande, då vi i dagarna mottagit beskedet attprefekten Catharina Ludwig har föreslagit att man ska lägga ner vårtprogram UIS i sin nuvarande form. Detta förslag lades fram helt utanstöd från vare sig lärarkåren eller oss studenter. Vi måste handlakvickt, för beslutet om UIS framtid tas redan nu på torsdag den 13/9.Därför har vi i FUIS samt studentrepresentanter för UIS s

Skapad: 2012-09-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 91 91
2012 90 90

Vi som vill ha vanliga busstider på sommaren

Bor du utanför Västerås och trött på att de ändrar sommarbusstiderna? Skriv då under på denna lista så ska jag föra detta vidare till VL så att de förhoppningsvis lägger till vanliga bussar igen! Det är ju faktiskt vi på landet som BEHÖVER bussarna, de inne i stan kan cykla om de ska in till stan eller någon annanstans.

Skapad: 2012-06-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 89
2012 88 88

Stoppa Trålfisket i Östersjön

Hej Medborgare i Sverige och Människor runt vår Jord som älskar Östersjön! Vi bor 90 miljoner människor runt Östersjön i 9 olika länder nu är det dax att visa att en förändring måste till !! Denna namninsamlingen är riktad mot den Fiskeri politik och Havsbruks Politik som förs av vår Svenska regering i Östersjön. För att ansvariga inom dom olika statliga instanserna inte ska kunna skylla på varandra. Håller vi vår Statsminister Fredrik Reinfelt och med honom Landsbygds minister Eskil Erlandsson

Skapad: 2012-10-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 253 237
2012 92 85

Upprop för mer hälsa inom sjukvården

År 2011 publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder. Där läggs mycket kraft på att understryka vikten av förebyggande arbete när det gäller rökning, alkohol, kost och motion. Det kommer rapport efter rapport, både svenska och internationella, som visar på de hälsovinster som görs både för privatpersoner och för samhället. Socialstyrelsen skriver bl a så här: "Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all krans-kärlsjukdom och stroke, och 30 procen

Skapad: 2012-02-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 89 88
2012 86 85

Hjälp oss stoppa slakten av hundarna i Cernavoda!

I strongly protest against collecting the stray dogs in Cernavoda and sending them to Constanta to be killed. There are humane and effective methods like neuthering to reduce the number of stray dogs. Jag protesterar mot insamlingen av gatuhundarna i Cernavoda och att dom kör dom till Constanta för avlivning (dom förgiftar dom på löpande band). Det finns humanare metoder att reducera gatuhundar på. Hundfångare ses nu återigen på Cernavodas gator. Stadens borgmästare har fram till kommunvalet den

Skapad: 2012-03-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 93 92
2012 85 84

Ny församlingspedagogutbildning

Till: Svenska kyrkans kyrkostyrelse, nämnden för utbildning, forskning och kultur Nämnden för utbildning, forskning och kultur har på uppdrag av kyrkostyrelsen tagit fram ett förslag på hur Svenska kyrkans utbildningar för präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger ska se ut i framtiden (se länk; https://docs.google.com/open?id=0B1nZTslKDLK-NDU2MGUyMGQtYTBhNS00MDM5LWIzODMtMzUwZjFlNGNiMjcx ). Många delar i förslaget är bra utifrån hur man kan höja församlingspedagogernas yrkesroll y

Skapad: 2012-02-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 84 84
2012 83 83Facebook