Bevara Pellinge barncentrum

Vi vill trygga framtiden för Pellinge barncentrum.

Pellinge barncentrum är en helhet som består av gruppfamiljedaghem, förskola och klasserna 1-2 på Pellinge.

Vi har anlitat en expertgrupp som jobbar för utvecklingen av barncentret, så att barncentret i framtiden kunde erbjuda både dagvård förskola och skola möjligen på två språk och med en god undervisning. Barncentret kunde exempelvis specialiseras inom skärgård och natur som kunde locka lägerskolor för undervisning i sammarbete med församlingens kursgård. Expertgruppens utvecklingsarbete är ännu inte klart men arbetet pågår.

Vi vill alltså säkra den nuvarande verksamheten för att utveckla den.

Stadsutvecklingsnämnden har 29.5.2012 § 160 som Borgå stads utlåtande meddelat att åtgärder som föreslås i Östra Nylands skärgårdsprogram 2012 är ändamålsenliga och att programmet i fortsättningen kan användas som rättsnöre för utvecklingen av skärgården. Som en av tyngdpunkterna har nämnts utvecklandet av Pellinge barncentrum, arbetet är alltså redan i full fart.

Dessutom bör det beaktas att Borgå årligen erhåller ett skärgårdsbidrag av staten, som är avsedd att användas för attt trygga producerandet av grunservicen i skärgårdsförhållanden i enlighet med skärgårdslagens bestämmelser och definitioner (§6)

---

Haluamme säilyttää Pellingin lapsikeskuksen.

Pellingin lapsikeskus on kokonaisuus, joka käsittää ryhmäperhepäivähoidon, esikoulun ja luokat 1-2 Pellingissä.

Olemme palkanneet erikoistyöryhmän suunnittelemaan miten kehittää lapsikeskustamme toimivammaksi, jotta se voisi tulevaisuudessa tarjota varhaiskasvatuspalveluita, esikoulun ja koulun mahdollisesti kahdella kielellä ja laadukkaalla opetuksella. Lapsikeskus voisi myös erikoistumisella luontoon ja saaristoon houkutella leirikoululaisia opetukseen yhteistyössä seurakunnan leirikeskuksen kanssa. Tämä kehityssuunnittelutyö on jo täydessä vaudissa.

Haluamme siis turvata nykyistä toimintaa ja kehittää sitä.

Kaupunginkehityslautakunta on kokouksessaan 29.5.2012 §160 ilmoittanut Porvoon kaupungin lausuntona, että Itä-Udenmaan saaristo-ohjelmassa 2012 esitetyt toimet ovat asianmukaisia ja ohjelma voi hyvin toimia saaristoalueen kehittämisen ohjenuorana jatkossa. Yksi painopisteistä oli Pellingin lapsikeskuksen kehittäminen. Kehitystyö on meneillään. Lisäksi on otettava huomioon, että Porvoon kaupunki saa vuosittain valtiolta huomattavan summan saaristolisää, joka on tarkoitettu turvaamaan peruspalveluiden tuottaminen saaristo-oloissa saaristolain mukaisilla määräyksillä ja määrityksillä (§6).