Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Stoppa skolprojektet i Norra Hallsås, Lerum

STOPPA SKOLPROJEKTET I NORRA HALLSÅS, LERUM Vi anser att bristfällig hänsyn har tagits till kommunens egna utredningar vid planeringen av skolan i Norra Hallsås. Vi anser också att trafiksutredningen innehåller direkta felaktigheter och inte är tillräckligt djupgående för att ligga till grund för en etablering/investering i den här storleksordningen. UTRED TRAFIKSITUATIONEN "Förstudie: trafikutredning och trafikförslag" är otillräcklig för att besluta om etablering av skola i Norra Hallsås. I de

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 209 209

Stoppa vägsaltet i Dalarna.

Att salta vägarna är inte nödvändigt överlag,  det räcker att ploga & sanda där det behövs och människor anpassar hastigheten efter förhållandena - och skulle det behövas på vissa vägar tex backar vid korsningar eller buss vägar etc så saltar man bara där vid behov.Salt gör mycket skada på all sorts fordon, natur, människor.

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6

AVGÅ, LISELOTT SJÖQVIST!

Vi har läst avslöjanden i media om hur Liselott Sjöqvist, chef för akutsjukvården och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västmanland, åkt till Spanien mitt under brinnande corona-pandemi. I det första avslöjandet kom det fram att hon rest dit under julen. Hon uttalar sig i en SVT-intervju (länk nedan) där hon dels söker medlidande och till sitt försvar bland annat säger: - Jag jobbar alltid på sommaren. Jag har ingen semester på sommaren. Det har jag inte haft de senaste fem åren. I vanl

Skapad: 2021-01-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 148 148

Låt Inte DinTur höja priset på månadskortet!!

Denna namninsamling är till för att inte låta DinTur i Sundsvall höja månadskortet. Kortet gick från 100kr till 150kr 1a januari och kommer därefter höjas till 175kr till sommaren. Skriv under för att så många som möjligt ska kunna få åka buss för en hundring // Ung Vänster Sundsvall. 

Skapad: 2021-01-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 183 183

Avkriminalisera eget bruk

Beroende är en sjukdom? Ja! Man ska ej betala å straffas för att man är sjuk!

Skapad: 2021-01-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 9 9

Gå tillbaka och läs originalinlägget igen :)

Läs originalinlägget igen tack, samt utredningen nedan: Utredningen: https://static1.squarespace.com/static/5fe9d1a63dda7f43061fa27c/t/5fed9c6d46517e2c7451b896/1609407600625/Slutrapport+Ambulans+Locum+SLL.pdf?fbclid=IwAR1mBKLaLE5rEsAJv0KYbIy8oFynCEl9qCXwp3E3ZcUNqEbwmNvfVtMHsQ4

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 595 593

Till Anna Ekström: Vi behöver kraftåtgärder NU!

Detta är en insamling för att fler ska kunna skriva under på det 'öppna brev' till Anna Ekström som publicerades i tidskriften 'Läraren' idag, fredag den 8 januari: "Öppet brev till Anna Ekström: "Kostar kunskap, hälsa och liv" Artikeln går i korta ordalag ut på att ministern måste vara den som fattar beslut, och mer kraftfulla sådana, då konsekvenserna annars är mycket omfattande för både indvider och samhälle. Vetenskapligt underlag finns det gott om.   - Skriv under om du vill se nationella b

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 926 921

Ang padelbanor på Alevallen

Med anledning av Alets IKs intention att anlägga 3 padelbanor på grusbanan vid Alevallen. Vi grannar till Alevallen välkomnar anläggningen av de nya padelbanorna, men samtidigt vill vi framföra vår oro inför ökad trafik i området.    Området väster om Alevallen har i dagsläget ingen genomfartsled, men trafikeras frekvent av såväl cykel- som gångtrafikanter som pendlar till och från centrum, besöker Västra stranden, Brottet eller vill ta sig till och från Prins Bertils stig. Om somrarna är Gathen

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36

STOPPA STÄNGNINGEN AV SLUTEN PSYKIATRISK VÅRD I ÖRNSKÖLDSVIK

Ett större antal kvalificerade sjuksköterskor har sagt upp sig, nu hotas den psykiatriska slutenvården i Örnsköldsvik. Patienter som behöver slutenvård hänvisas till Sundsvall. Samtidigt införs mobila team som skall ge vård till de psykiskt sjuka, en bra åtgärd men de patienter som har behov av sluten vård, kan inte de mobila teamen hjälpa. Förhoppningsvis blir de mobila teamen så bra att behovet av sluten vård kraftigt reduceras, när man kommit dit, är det lämpligt att fundera på om slutenvårde

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 342 340

STOPPA HELIKOPTERBASEN I TJUSTVIK-VÄRMDÖ

NATURRESERVAT ELLER FLYGPLATS?   För över tio år sedan beslutade Värmdö kommun att Tjustvik, Gottholma och Långträsket ska vara ett naturreservat. Nu backar de och vill placera en bas för regionens ambulanshelikoptrar mitt i området! Det skulle betyda att ett av Gustavsbergs viktigaste friluftsområden blir förstört! Flera hektar skog och berg jämnas med marken och mycket höga naturvärden försvinner, samtidigt som hela området drabbas av buller från 15–30 helikopterlyft om dagen. Helikoptrarna be

Skapad: 2021-01-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 367 367