Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Låt Rahma stanna!

Hur kan ett barn som är fött i Sverige behöva utvisas till ett land där hon aldrig har varit? Rahma pratar flytande svenska och har samma kunskaper som en "svensk elev" i årskurs 3. Rahma föddes i Sverige för 9 år sedan och har gått i svensk skola enda sedan dess och har hela sitt liv här.  Rahmas mamma arbetar hårt och har alltid stöttat henne under uppväxten.  Vi tycker att det är fel att några som sköter sig så bra i samhället, inte ska få stanna kvar här. Sverige är deras hem, låt det förbli

250 Skapad: 2021-10-08 Statistik

Låt oss ha separata utspring! Latin och Petri!

Då vi i elevkårerna på S:t Petri Skola och Malmö Latinskola uppmärksammat missnöjdheten med att våra skolor haft utspring på samma dag så vill vi se till att våra utspring är på olika dagar med syfte att kunna fira med våra vänner som går på andra skolor! Är du Latinelev eller Petrielev och vill fira din kompis på den andra skolan så bör du skriva under detta så vi kan presentera det för våra rektorer och säkra en oslågbar studentvecka!

150 Skapad: 2021-10-07 Statistik

UPPROP FÖR SJUKHUSBIBLIOTEKETS BEVARANDE

Kulturnämnden i Uppsala har beslutat att stänga biblioteket vid ingång 10 på Akademiska sjukhuset. Vi vill att nämnden tänker om. Ingen har frågat oss!  Vi är många som tycker att det är jätteviktigt att det finns ett sjukhusbibliotek vid ett Universitetssjukhus i Sveriges fjärde största stad. Biblioteket är livsviktigt för många som får vård. Kultur är en viktig del för tillfrisknandet. Alla har inte tillgång till digitala plattformar.  Fin kultur är när den finns till för alla!  Hjälp oss att

417 Skapad: 2021-10-07 Statistik

STOPPA CAMPUS ODEN

Dagens besked från stiftelsen om att slå ihop Odenplan och Jarlaplan är inget annat en skandal och ett hån mot vår gemensamma elevdemokrati. Utan att varken informera eller inkludera elever från skolorna planerar stiftelsen att helt förändra båda verksamheter i grunden.   Om denna reform genomförs kommer båda skolor att förlora sina respektive särarter som har gjort dem så framgångsrika. Allt detta för att tillfredsställa stiftelsens tillväxtambitioner genom att skära ner på respektive skolas k

227 Skapad: 2021-10-06 Statistik

Stäng INTE könsidentitetsmottagningen i Umeå

Socialstyrelsen vill stänga den enda könsidentitetsmottagning som finns i norra Sverige för att istället centrera det till endast tre mottagningar i Sverige. Umeås utredningsteam ska redan idag täcka mer än halva Sverige, men nu vill Socialstyrelsen öka avstånden ytterligare. Det är redan idag orimligt långt att som till exempel boende i Kiruna behöva åka 120 mil tur och retur, men om transvården centraliseras till Stockholm blir avståndet istället cirka 246 mil. Transpersoner ska inte behöva åk

6497 Skapad: 2021-10-06 Statistik

Skånes Fotbollförbund, Föreningstyrka är ingen bra idé!

I augusti meddelande Skåneboll att ) "Skånes Fotbollförbunds styrelse har beslutat om nya tävlingsnivåer för spelare upp till och med 12 år som kommer att gälla för distriktets seriespel och föreningsarrangerade cuper från och med den 1 januari 2022. De nya tävlingsnivåerna kommer innebära att det är åldersgruppens kollektiva nivå som ska ligga till grund för anmälan av lag till våra serier, inte hur långt enskilda spelare nått i sin utveckling, med främsta syfte att motverka selektering och för

23 Skapad: 2021-10-06 Statistik

Rädda vår tryck- och yttrandefrihet!

Undertecknade protesterar mot regeringens förslag om att införa nya undantag i Yttrandefrihetsgrundlagen respektive Tryckfrihetsförordningen som gör det möjligt att förbjuda publicering av personuppgifter gällande dömda brottslingar, till exempel i form av offentliga handlingar som domar från våra domstolar. Förslaget försvårar för allmänheten att ta del av offentliga handlingar och minskar insynen i rättsväsendet. Därmed försämras också rättssäkerheten. Vidare försvåras medias granskning av så

1051 Skapad: 2021-10-05 Statistik

Trafikverket stänger rastplatser men yrkestrafiken vill ha fler möjligheter till vila.

 Rastplatser Här stannar Sverige vill uppmärksamma politikerna på svårigheterna för yrkeschaufförer att hålla raster och dygnsvilor längs våra vägar. Vi startar nu en namninsamling för att understryka problemet, enligt Kör och vilotidsförordningen 561/2006 är vi skyldiga i lag att hålla våra raster och dygnsvilor efter klockan. Problemet som uppstått på senare år är att vi har ett ökat inflöde av utrikiska fordon som ockuperar rastplatserna och i många fall bedriver en verksamhet på rastplatsern

607 Skapad: 2021-10-05 Statistik

Ersätt Barnsjöns båda hopptorn i Lindome

Hopptornen har glatt många Lindomebor under åratal. Vi vill att hopptornen ska ersättas med nya,för att fortsätta glädja och roa oss. Vi vill att Mölndals kommun investerar en del av våra skattepengar tillbaka till oss i Lindome och våra hopptorn.

91 Skapad: 2021-10-05 Statistik

ÅTERSTÄLL DEN STORA STENKROSS KANTEN I BJÖRNÄNGE BY, TILL DEN GRÄSSLÄNT DEN TIDIGARE VARIT

Denna petition berör bygget av väg 659 mellan Såå och Vik utanför Åre och specifikt den stora stenkross slänten i Björnänge by.  Enligt uppgift vi fått från Projektingenjör Kristina Nilsson på trafikverket, så kommer den stora stenkross slänten i anslutning till Björnänge bys östra infart inte återställs till den grässlänt den var innan bygget, men kommer förbli en landskapsbild av öppen stenkross slänt tills den med tiden naturligt växer igen.  Det skulle betyda oerhört mycket för oss om vi kan

10 Skapad: 2021-10-05 Statistik