Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Rädda Gävleborgs primärvård - sänk inte kompetenskraven

Nyligen beslutade man i Region Gävleborg att vårdcentralerna i regionen framöver bara kommer att behöva en specialist i allmänmedicin (allmänläkare) på plats en dag i veckan. Man motiverar det med att det på så sätt kommer bli lättare att rekrytera och lättare för hela befolkningen att få en fast läkare, om den fasta läkaren inte behöver vara specialist i allmänmedicin. Detta beslut hotar patientsäkerheten. Att bli specialist i allmänmedicin tar minst 12 år. Vi har hand om de stora folksjukdomar

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 4318 4299

Vägkamera mellan Skene Örby

Önskar namninsamling för fart kamera runt bostadsområdet Anderslid. Väg 156. Minst 70 procent kör alldeles för fort genom bostadsområdet och många vill ha fartkamera här och reducerad hastighet med att det finns 20 talet utfarter och många har skymd sikt och vägen blir livsfarlig för dem i bostadsområdet. polisen hade fart kontroll 2021-04-07 och dom tog in många bilar för hastighetsöverträdelse.

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 82 82

Studier som dessa kräva struktur!

En namninsamling med syftet att påvisa den bristande strukturen i kursen 91SV13 2021VT 7A (Svenska, grundkurs). 

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 14 14

Sälj inte Knektgården i Hökåsen

Knektgården i Hökåsen är viktig utifrån dess strategiska position i försanmlingen och dess tillgänglighet för alla grupper i samhället. Vi som skriver under denna namninsamling motsätter oss en försäljning! Få församlingsgårdar spelar en sådan stor roll för sina församlingsbor som Knektgården i Hökåsen. Knektgården är den samlande punkten i en geografiskt utspridd församling som numera inkluderar fyra sammanslagna församlingar – Hubbo, Tillberga, Sevalla och Tortuna. I Knektgården pågår verksam

Skapad: 2021-04-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 200

Upprop! Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!

Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!  Med detta upprop vill vi få ett slut på att små byråkratiska bagateller tvingar företagare till personlig belåning och sömnlösa nätter och att livskraftiga företag slås igen så människor kastas ut i arbetslöshet. Förbundet tillsammans med småföretagare landet runt gör gemensamt detta upprop för att sätta press på regeringen och våra politiker. Det är dags för landets styrande politiker att ta ansvar och genomföra åtgärder som kan rä

Skapad: 2021-04-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1248 1244

Öppet brev till beslutsfattare från Folkhögskolor för asylrätt. Brevet kommer att skickas till beslutsfattande politiker och press. Namninsamling för lärare på framförallt folkhögskolor.

Öppet brev till beslutsfattande politiker   Ärade makthavare, Smaka på ordet. Makthavare.  Du har makt. Makt att ta beslut om andra människors liv. Det här brevet ska handla om det. Men först vill vi be dig att göra ett tankeexperiment.  Ta en minut och gå tillbaka i tiden, till dina tonårsdrömmar. Hur såg dina framtidsvisioner ut? Vad längtade du efter? Vilka mål satte du upp? Vilka möjligheter såg du och vilka hinder fanns i vägen? När vi ser tillbaka på våra drömmar, ser vi tankar om att välj

Skapad: 2021-04-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 80 80

Begränsa SVT

För att folk ska sluta bli hjärntvättad av SVT så måste vi begränsa dem.

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 168 163

Hjälp oss VO18A att vinna poängjakten!!!

Inför studenten har gymnasieskolan Östrabo 1 en poängjakt, en del av detta är att göra en namninsamling där målet är att man ska få 100 underskrifter! Skriv gärna ditt namn för att hjälpa oss vinna jakten! Tack😄 MVH VO18A

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 110 107

Ge barnen en bättre lekplats i Jakriborg!

Vi önskar en större och säkrare lekplats för barnen i Jakriborg. Många barn spenderar många timmar utomhus i området och det är en fantastisk plats att växa upp på med de vackra husen och mysiga gränderna, men vi saknar en ordentlig lekplats. I nuläget finns bara en fungerande gunga och en sandlåda. Här följer en lista med förslag från barnen själva (och deras föräldrar) på vad som skulle kunna finnas på en sådan lekplats: gungor för små och stora barn studsmatta rutschkana klätterställning linb

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 169 169

Buller från Södra cell Värö

Åtgärda bullret från Södra cell Värö 2021 fastställs nya bullernivåer för Södra Cell Värö. Under prövotiden, med höjda bullernivåer, har Årnäshalvön med dess EU-skyddade Natura 2000-områden, Åskloster, Kärradal, Bua, Värö och omkringliggande öar utsatts för ett missljud utan dess like från pappersfabriken Södra Cell Värö AB. Bullret har bestått av såväl vinande, skärande- och mullrande ljud liksom lågfrekvent vibrerande. På halvön har det rapporterats om grava sömnsvårigheter då inte ens öronpro

Skapad: 2021-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 208 205