Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Bryt Hedvig Lindahls kontrakt

Hedvig har gång på gång gjort fel och pissat oss supportar i ansiktet och sagt att vi inte är välkomna på matcher om vi inte rättar oss efter henne. Hyllat våra antagonister samma dag som derbyn. Prioriterat andra lags supportrar framför våra egna. I och med nya beslutet att inkludera damerna i våran förening. Kräver vi att styrelsen bryter hennes kontrakt.

9 Skapad: 2022-12-10 Statistik

Vi vill att UL:s buss 119 ska gå till Norrhällby igen

UL:s buss 119 har fått en ny linjesträckning som innebär att sträckan Jälla till Norrhällby blir utan busstrafik. Det innebär att hundratals människor (däribland många barn och ungdomar) som bor i närheten av denna sträckning blir utan kollektivtrafik. Det är för långt att gå eller cykla till Skölsta eller Jälla, särskilt för de som bor i Halmbyboda, där det finns många barnfamiljer och andra i behov av kollektivtrafik, som har förlitat sig på denna busslinje när de flyttade dit.   Vårt förslag

111 Skapad: 2022-12-10 Statistik

Hundrastgård i Lönsboda

Hejsan eftersom Osby har fått sin andra rastgård och Lönsboda har ingen så kör jag en insamling med namn! 

36 Skapad: 2022-12-09 Statistik

En ny hundrastgård i Järvastaden

Vi vill ha en ny hundrastgård i Järvastaden! Järvastaden är ett populärt bostadsområde för hundägare. Men det är en sak som vi hundägare saknar och det är en fungerade hundrastgård. Nuvarande hundrastgård är tyvärr inte lämpad för dess syfte då den är väldigt brant och full med stenar och hål. Detta utgör en stor skaderisk för hundar vilket också är orsaken till att de allra flesta av oss undviker att använda hundrastgården. Många områden i Solna bland annat Vasalund, Råsunda, Skytteholm och Hag

78 Skapad: 2022-12-09 Statistik

Rädda Åmåls Kulturliv! Rädda Kulturskolan Åmål!

  Det nya politiska styret i Åmål planerar stora nedskärningar på kulturskolan och vill återinföra avgifterna. Det gör oss lärare väldigt bedrövade. Att börja ta betalt för verksamheten som i fem år varit gratis kommer att skapa klasskillnader och bryta ner allt som vi under lång tid stadigt byggt upp. Vill vi ha ett Åmål där kulturskolan bara är för de rikaste och i slutändan kanske inte finns kvar alls? Avgifterna slopades för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, skulle kunna delta.

352 Skapad: 2022-12-09 Statistik

Stoppa kalhygge i Risveden!

Vi protesterar mot avverkningen runt Björns kvarn i Risveden. Skogen innehåller höga naturvärden och är rik på biologisk mångfald.  Många av träden är 150-200 år gamla. Det finns hotade arter där, bland annat tretåig hackspett och spillkråka och skogen är oerhört omtyckt att promentera i och därmed värdefull som rekreationsområde. Dessutom har den ett stort kulturellt värde då det finns gamla stenmurar, en skvaltkvarn som är Sveriges äldsta fungerande, och . Vi vill stoppa avverkningen och kräve

701 Skapad: 2022-12-08 Statistik

Säkra svenskan som undervisningsspråk!

Namninsamlingen pågår till den 18 december. Underteckna med namn och bostadsort - titel frivilligt! Namninsamlingen finns också på Språkförsvarets webbplats och Språkförsvarets nätdagbok. Öppet brev till regeringen med flera: Säkra svenskan som undervisningsspråk! Vi undertecknare är alla oroliga för den försvagade ställning som det svenska språket fått i det svenska skolsystemet. Engelskan har med sin status fått en upphöjd roll i många skolor, där enbart svenskämnet har undervisning på svenska

23 Skapad: 2022-12-08 Statistik

Ta bort eller flytta trängselskatten/Vägtullen från motorvägen

Ta bort eller flytta vägtullen från motorvägen. Vi som inte ska åka in till innre delen utav Stockolm city ska inte behöva betala skatt.Det är helt irrelevant att behöva betala för detta. Vi betalar ungefär 60% skatt i dagsläget till staten redan. NU RÄCKER DET med extra pengar till staten...Flytta på vägtullen till de gator som anknyter sig till innre delen utav Stockolm city.  1.Flytta Vägtullen från Klarastrandsleden  2.Flytta vägtullen från Johanneshovsbron 3.Flytta vägtullen från Essingeled

22 Skapad: 2022-12-08 Statistik

Vi vill vara radiografer

Syftet med namninsamlingen är att samla röntgensjuksköterskor, röntgensjuksköterskestudenter och alla andra som stödjer ett byte av yrkestitel till radiograf, för att sedan kunna påverka beslutsfattarna. Ett byte av yrkestitel till radiograf behövs för att: Titeln radiograf beskriver bättre vad vi gör - tar bilder med hjälp av strålning. Titeln framhäver vår unika kompetens.  Ett titelbyte synliggör oss som yrkeskår. Vi får en egen identitet och drunknar inte bland sjuksköterskorna i samman

274 Skapad: 2022-12-07 Statistik

Stoppa beslut om förändring av antagningsdagarna

Samtliga i socialpedagogsutbildningen åk 1 (2022) fick ons 6/12 besked om att rektorn har beslutat om att stänga ner antagningsdagarna. De kommer ersätta den med att enbart gå på personligt brev samt cv vid urvalet, sedan kommer lärare att intervjua de som ev blir antagna. Vi som bedriver projektet "antagningsdagarna" förlorar därmed hela vårt projekt och ska enbart genomföra en rundvandring på skolan. Vi går emot detta, men beslutet är taget. Dock vill vi i socped 1 framföra våra åsikter och ta

35 Skapad: 2022-12-07 Statistik

Rädda Malin!

Malin får inte jobba kvar f.r.o.m HT 23. Vi tycker hon är en grym lärare och vill visa Chalmers att hon borde vara kvar.

60 Skapad: 2022-12-07 Statistik

Ostkustbanan utanför Hudiksvall stad

Jag tillhör en av dom som anser att 80 st tåg om dagen är helt orimligt för Hudiksvalls stad. Jag tillhör även en husägare vars hus ligger i riskzonen och kan behöva rivas. Mitt älskade hus, likt många andra. Något som kommer att förstöras är stadskärnan och INGEN kommer att bli odrabbad. Det kommer att bullra, dåna, skramla. Att politikerna vill annat det vet vi, men frågan är om dessa bor i Hudiksvall/Hudiksvalls stadskärna?! Blir dom drabbade lika som vi andra? Ska vi som valt att bygga hus,

201 Skapad: 2022-12-06 Statistik

Stoppa nedmonteringen av Lidköpings sjukhus

Det finns ett besparingsförslag på 350 miljoner och åtgärderna som nu ska utredas kan komma att innebära stora försämringar för sjukhuset i Lidköping. Åtgärderna är bland annat är förändrat akutläge på SKAS, förändrat IVA-flöde och förändrade utbudspunkter för ambulanser. Detta kan innebära att både akuten och IVA försvinner från Lidköping och vi endast kommer ha ett akutsjukhus i Skaraborg – Skövde. Återigen behöver vi stå enade och höras och synas. Skriv under för sjukhusets överlevnad i Lidkö

3434 Skapad: 2022-12-06 Statistik

Nej till S-styrets kraftigt höjda parkeringsavgifter för att få jobba inom vården!

Nej till kraftigt höjda parkeringsavgifter för att få jobba! Socialdemokraterna beslutade i december att införa nya p-avgifter i Region Stockholm. Det innebär kostnader motsvarande mellan 1200 kr till 3000 kr på varje lön, bara för att få parkera vid sitt jobb!! Tunnelbana och cykel är bra, men alla kan inte få ihop jobb och livet utifrån det. Säg nej till straffavgifter bara för att få jobba!  Nya kostnader blir bland annat allt från 810 kr till 1620 kr per månad beroende på område. För Norrtäl

263 Skapad: 2022-12-06 Statistik

Hjälp oss behålla vårat jobb!

Behöver kommunen ett socialt engagerat företag? ONE MORE TIME återbruk & utveckling är ett företag som har ett allmännyttigt ändamål där den enskilde personen står i fokus för utveckling. Vi erbjuder arbetsträning & språkträning i en lugn miljö där arbetsuppgifterna är bland annat hantverk, av olika material. Råmaterialet är återbrukat material som kunder lämnar in eller har kastat. "upcycling" vi tillverkar nya produkter av gammalt! Slutprodukten blir unika presenter och inredning. Som

77 Skapad: 2022-12-06 Statistik

Medborgare kräver Kim Lagerquist´s avgång som avdelningschef i Rinkeby-Kista.

År 2018 tillträde en ny avdelningschef för förskolorna i Rinkeby Kista stadsdel. Innan hon tillträde som avdelningschef i Rinkeby-kista så arbetade hon inom den privata sektorn. Kim Lagerquist skrev ett öppet brev till Stefan Löfven strax innan hon tillträde som avdelningschef där hon uttryckte sig ”Det senaste året har vårt arbete påtagligt försvårats. Den retorik ni politiker använder är bombastisk och nedvärderande.”. I själva verket så har Kim Lagerquist använt sig av en retorik som är nedvä

273 Skapad: 2022-12-04 Statistik

Ge Khalid Jasim uppehållstillstånd

KHALID JASIM, UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR NÄRINGSIDKARE Det är med förskräckelse vi undertecknade tar del av beslutet att Khalid Jasim nekas både asyl och uppehållstillstånd i Finland. Khalid Jasim kom till Österbotten och Malax hösten 2015 som asylsökande från ett konfliktdrabbat Irak. Efter att förgäves ha väntat på ett asylbeslut i sex års tid, trots goda skäl, tog Khalid beslutet att ändå försöka skapa sig ett liv här och köpte vintern 2021 den gamla servicestationen invid riksväg 8 i Långåminne.

1021 Skapad: 2022-12-04 Statistik

Mer belysning på Förskolan Slätmons gård.

Efter samtal med pedagoger på Slätmons förskola ang bristen på belysningen på förskolans gård har en namninsamling startats för att förhoppningsvis få ett bra underlag att ge till kommunen. Gården är mörk och otrygg för vissa barn och pedagogerna har svårt att se Barnen i utkanten av gården. Pedagogerna och barnen skulle behöva därför fler ljuspunkter runt om på gården så att hela ytan kan användas nu när det blir mörkt tidigt på dagen.    Glöm inte att bekräfta din underskrift i mailet som skic

67 Skapad: 2022-12-02 Statistik

Namninsamling till förmån för Partille Ridklubbs framtid

Jag som medlem i Partille Ridklubb skriver under denna namninsamling då jag är missnöjd med styrelsen hantering och kommunikation kring rådande läge i klubben.  Vi tillsammans ifrågasätter om nuvarande styrelse är tillräckligt representativ och får med alla medlemmars perspektiv i sitt arbete med klubben och dess personal. Därför vill vi att styrelsen snarast kallar till ett extrainsatt årsmöte där vi medlemmar kan få komma till tals och med det få svar på våra frågor.   Utdrag ur stadgarna: 4§

45 Skapad: 2022-12-02 Statistik

Stoppa planeringen av höghus på Fregattvägen/Gröndalsvägen i Gröndal!

Folkhem Ask AB som ägs gemensamt av Rikshem AB, Nordr Sverige AB tillsammans med Stadsbyggnadskontoret sthlm har planerat följande: På kärnmärkt naturmark söder om Gröndals bollplan vill fastighetsbolaget Folkhem nu bygga fem st punkthus som är 8 våningar högt med cirka 105 bostadsrätter. Det var i december 2021 som stadsbyggnadsnämnden antog startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Gröndal 1:1 och vid Fregattvägen. Sammanlagt cirka 150 bostäder.  Exploateringsnämnden beslutade sam

297 Skapad: 2022-12-02 Statistik