Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Stoppa vindkraftsparken i Lönhult, Askeryd

Lönhult i Askeryd är ett vackert landskap, angränsande till sjön Västra Lägern. I vattnet finns öring och flodpärlemusslor som hotas av de mikroplaster som vindkraften släpper ifrån sig. I skogslandskapet finns rödlistade fåglar som häckande nattskärra, häckande havsörn och revirhävdande kungsörn, samt kolonibildande fladdermössen barbastell. Alla dessa djur riskerar att och kommer att skadas och dödas av vindkraftverken. Utöver detta så förstörs den fina miljön, och inget samtycke finns från de

162 Skapad: 2022-04-30 Statistik

Busslinje Stensätra, Sätra och Säljan

Vill få till en busslinje som tar områdena Stensätra, Sätra och Säljan. I dagsläget så är det flera kilometer för många till närmsta busshållplats. Vi är många människor som bor i dessa områdena, så det behövs buss för att kunna ta sig till de centrala delarna av Sandviken. Det är svårt att åka kommunalt och låta bilen stå för att tänka på miljön när det inte finns ett alternativ att välja på. 

56 Skapad: 2022-04-30 Statistik

Låt barnen på Österfärnebo skola fira sin skolavslutning i kyrkan och Koversta gammelby.

Vi föräldrar till Barnen på Österfärnebo skola har idag fått reda på att våra Barn inte kommer att få fira sin skolavslutning i Österfärnebo kyrka och Koversta gammelby. Skolavslutningen kommer likt senaste två åren att genomföras på skolan i frånvaro av oss föräldrar och andra närstående. Då tidigare restriktioner i dagsläget är borttagna önskar vi föräldrar att våra Barn åter ska få fira sin skolavslutning i kyrkan enligt den tradition som varit i många år. Skriv under om Ni liksom oss tycker

178 Skapad: 2022-04-29 Statistik

Stoppa vindkraftverk i Lönhult

Skriv under på ett stopp för vindkraftverk i Lönhult och att inte kommunen ger tillstånd till fler vindkraftsetableringar i Aneby kommun.

97 Skapad: 2022-04-29 Statistik

Sänkt hastighet i Odenslanda ”Starkabyn”

Nu får det vara nog! Vi kräver att hastigheten i Odenslanda "starkabyn", Vederslöv socken. Sänks från 70 km i timmen till 50 km i timmen genom byn.

70 Skapad: 2022-04-29 Statistik

Jag kan inte dela min doktor med hur många som helst! #1000perläkare.

Har du ringt din vårdcentral och kommit till en full telefonkö eller behövt vänta i månader på en läkartid? Du kanske till och med har väntat i timmar på akutmottagningen men inte fått den hjälp du behövde?  I de flesta fall hade du kunnat få rätt hjälp av en specialist i allmänmedicin på din vårdcentral, men tyvärr är läkaren idag ansvarig för långt över 2000 invånare. Det är alldeles för många för att läkaren ska hinna ta ansvar för dem alla på ett bra och patientsäkert sätt. Därför kan du beh

3135 Skapad: 2022-04-29 Statistik

Vi är emot avslagen av strandskyddsdispenser på befintliga och välfungerande verksamheter! LÄNSSTYRELSEN GOTLAND GÖR OM GÖR RÄTT!

Den senaste tidens avslag av strandskyddsdispenser har skapat engagemang i medier, kommentarsfält och på ledarsidor. Länsrådet Annelie Bergholm Söder menar dock att länsstyrelsen bara följer den rådande lagstiftningen. vår fråga är vad som ändrats då verksamheterna funnits som längst upp emot 15 år. Vi ifrågasätter alltså inte beslut gällande nya verksamheter. Utan dem etablerade och välfungerande verksamheterna som nu länsstyrelsen valt att inte godkänna dispenser för. Anser du att länsstyrelse

303 Skapad: 2022-04-28 Statistik

Skona naturområdet Hôrstebacke på Öckerö, prioritera byggnation av befintliga rivningstomter.

Öckerö kommun kommer under 2022 att exploatera det omtyckta naturområdet Hôrstebacke på nordöstra Öckerö med sina ängssluttningar omgärdade av skogspartier. På så vis skövlas ett av ytterst få sammanhängande skogsområden i den yttre skärgården, och den enda egentliga platsen på Öckerö med förutsättningar för en större mängd träd att växa. Det är en plats vars ängssluttningar ligger i lä från västanvinden, och därför använts som utflyktsmål sedan många generationer. Platsen fungerar också som en

331 Skapad: 2022-04-28 Statistik

Folkomröstning om NATO

Vi vill ha en folkomröstning om medlemskap i Nato där svenska folket kan visa själva om de är för eller emot, de blir lättare för alla att acceptera ett JA eller NEJ om vi fått ta ställning själva och inte en liten grupp politiker.   Likt frågan om EU och Euro medlemskap så är detta en fråga som kommer ändra Sverige i generationer och därför tycker vi att också folket ska få bestämma.

42 Skapad: 2022-04-28 Statistik

Ett värdigt slut för våra husdjur

Avlivandet av husdjur skiljer sig mycket veterinärer emellan. Det kan göras med respekt och värdighet, eller hafsas undan i stress, hårda nypor och dödsångest, för djur och ägare. Vi kräver att det lagstiftas om ett värdigt bemötande i djurets sista tid i livet. Det ska avsättas minst en halvtimme och ske i ett fridfullt rum som är till för denna svåra stund, gärna med sköna möbler, blommor och lugnande soft musik eller naturljud på låg volym. När sprutan ges ska djuret ligga i ägarens famn, om

79 Skapad: 2022-04-27 Statistik