Lägg inte ner Ångsta skola!

Skaffa rätt underlag och tänk om i skolbeslutet!  

Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun vill satsa på två skolor i de södra kommundelarna, enligt beslutet som togs i slutet av april föreslås en F-3-skola i Fåker och en ny F-6 i Tandsbyn (scenario 1 i förstudien) och att skolan i Ångsta läggs ner.

Vi tycker att det är klokt att satsa på två skolor och bra för hela kommunen om man kan nå sina tillväxtmål på detta sätt, även om det är tråkigt att en av skolorna föreslås minska till en F-3, så är det nog en rimlig anpassning till elevunderlaget.

Vi ser dock en stor risk att satsningen riskerar att bli slöseri med skattepengar utan tydliga fördelar för elever och föräldrar. Den sammanlagda bedömningen verkar bygga på ett par felaktigheter som vi vill lyfta:

-  I rapporten skrivs att endast ett fåtal har närmare till Brunflo och att dessa borde få plats där.  Detta tror vi inte stämmer för av de barn vi har i förskoleverksamhet nu så har vi snarare ett 20-tal barn som har närmare till Brunflo, vilket motsvarar minst 30 barn på låg- och mellanstadienivå. Får alla dessa barn ens plats i Brunflo, eller resulterar satsningen i att det bara blir mer trångbott i redan fulla skolor? Borde man inte innan beslutet tas ha en plan för skolorna i Brunflo-området så att det inte blir så att man både satsar på det dyrare alternativet nu och sedan dessutom måste göra omfattande renovering/ombyggnation i Brunflo?  

- Kommunens GIS-verktyg räknar på småvägar som inte riktigt är farbara. Man skriver att det är 6 km mellan Ångsta och Tandsbyn, men det stämmer inte, bara om man tar cykeln från de gårdar som har fastighetsbeteckning Ångsta. Från Ångsta skola med fastighetsbeteckning Lockne Prästbord är det 6,9 km cykelväg. Bilvägen från Ångsta skola till Tandsbyns tänkta skola är nästan 10 km, vilket för de som bor i närheten av Ångsta skola innebär en 2-2,5 mils omväg varje dag (det dubbla om man måste lämna på fritids även på morgonen) Till Storvikens skola är det 6,3 km bilväg från Ångsta skola, dessutom i samma riktning som de flesta jobbar åt.  Ångsta skolas upptagningsområde är också betydligt större än området kring skolan och centrala Tandsbyn, alla byarna från Haxäng till Börön ingår också där och de kommer att få det avsevärt närmare till Brunflo, så vilka barn räknar man med ska välja Tandsbyn? Byggs skolan endast för Tandsbyborna? Ifall man räknar med att föräldrarna ska köra långa omvägar för att hämta och lämna på skolan, hur är det i så fall förenligt med kommunens interna mål att bli fossilfri 2030, när medborgarna ska pendla mer?      

- I förstudien och tjänstemannautlåtandet så skriver man att scenario 1, som man nu har beslutat om är bäst utifrån samordningsvinster men allt detta faller ju om man inte får den beläggningsgrad man har tänkt. Är det inte rimligt att även också ha analyserat hur ekonomin håller om ett 30-tal barn väljer skolor i stan/Brunflo/Marieby/friskola för att få ihop vardagen?  

Ytterligare en brist är att utlåtanden bara lyfter fördelarna med det scenario man nu har beslutat om, man lyfter inga nackdelar och inte för- eller nackdelar med de andra alternativen. Det blir ju väldigt svårt att fatta bra beslut på ett underlag som redan är så skruvat. Fördelarna med med F-6-skola i Fåker och F-3-skola i Ångsta (scenario 2) skulle t ex vara:

- Att det beräknas bli 20 miljoner billigare i investeringskostnad och 1 miljon billigare per år i driftskostnad, varför väljer man inte det?  

- Samma samordningsfördel som i Tandsbyn fast i Fåker.  

- Miljöhänsyn: Att det ligger mycket bättre ur pendlingsynpunkt med mindre extra resväg för föräldrar både i Fåker, Tandsbyn, Ångsta och alla byar runtomkring. Att renovera en befintlig skola istället för att bygga nytt innebär också mindre miljöpåverkan.  

- Det finns många välfungerande samarbeten i Ångsta t ex med den föräldrakooperativa förskolan, Ångsta sportklubb som med ideella krafter spolar skridskois, drar skidspår och ordnar träning för barn och vuxna i gympasalen samt med kyrkan som erbjuder tre olika verksamheter för barn på eftermiddagarna dit man i nuläget kan gå för att delta i kör, miniorer och juniorer. Kyrkan har inga lokaler i Tandsbyn så det är verksamheter som inte kommer att kunna erbjudas längre. Vidare får barnen gå upp och spela gratis frisbeegolf/footgolf och vanlig golf på Storsjöbygdens golf, vilket de utnyttjar i dagsläget. Barnen i Ångsta har också tillgång till sjön med en kort promenad där de brukar bada och ha utflykter med lärande syfte.

Sammanfattningsvis tycker vi att det är bra att satsa på två skolor vilket kan ge en stabilare skolstruktur, tidigare har till exempel elever från Brunflo gått i Ångsta när det inte funnits plats i Brunflo. Att ha två skolor skulle kunna hjälpa kommunen att nå sina tillväxtmål när det blir attraktivt att bo i hela kommunen.  Förslaget som det ligger nu, att lägga ner Ångsta skola och bygga en ny skola i Tandsbyn, bidrar dock inte med någon av dessa fördelar utan riskerar att det blir sämre för elever och föräldrar, samt för alla skattebetalare i hela kommunen eftersom man valt det dyrare alternativet.  

Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att ta in bättre underlag, tänka om i skolbeslutet i de södra kommundelarna och inte lägga ner skolan i Ångsta!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Marina Lindvåg kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...