När skolledarna hamnar i kläm

Rektorn Malin Rimmö i Ragunda kommun i Sverige skapade rubriker som rebell för vägran att genomföra besparingar i skolan.

Lagen på Åland säger:
Tidiga insatser för att stöda elevens lärande är viktiga. Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande.

Med bantande budgetar så kan det innebära att elever inte får det stöd som de har rätt till enligt lag. Det kan leda till att skolledare har press på sig från kommunen att hålla budget, trots att eleverna har rätt till stöd. Skolledarna kan bli tvungna att välja vilket barn ska få stöd och vilket ska bli utan? Eftersom det inte finns pengar till alla. Ska det bli en sådan situation att skolledarna ska bli tvungna att bryta mot lagen för att behaga kommunen. Eller ska skolledarna spräcka budget för att följa lagen och ge eleverna det stöd som de har rätt till enligt lag? Vilket ben ska skolledarna stå på? Skolledarna hamnar i kläm när skolorna ska spara.
Ska det bli en sådan situation att de vårdnadshavare som "skriker" mest, får stöd till sitt barn, fast även det andra barnet har rätt till stöd.

Varje elev som inte känner sig hörd och sedd är en tragedi. Men det innebär också en ekonomisk kostnad för samhället. I Sverige beräknas en individ som inte kommer in på arbetsmarknaden enligt Skolverket kosta samhället 14–15 miljoner kronor under sin livstid, i form av bla förlorade skatteintäkter. Att investera i våra barn är därför mer kostnadseffektivt än motsatsen: att riskera att elever inte klarar skolan, utsätts för mobbing och hamnar utanför samt inte blir behöriga till gymnasiet.

Därför behövs en lag även på Åland, liknande den som är på gång i Sverige.

Lex Edico är ett lagförslag som presenterades av förbundet Sveriges Skolledare i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Förslaget skulle ge skolledare möjlighet att anmäla bantade skolbudgetar, som riskerar att få allvarliga konsekvenser för eleverna.
Ordet Edico är latin och betyder ungefär ”Jag säger rent ut, jag yttrar”.

Anmälningarna mot skolorna på Åland ökar. Vi anser att det skulle vara bra att ge skolorna chansen att själva yttra när de försätts i en situation där de inte kan uppfylla skollagen.

I barnkonventionen står det:                                                     

-Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
Våga stå upp för barnen!

Malin Nyberg & Ann-catherine Renfors


Malin Nyberg & Ann-catherine Renfors    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Malin Nyberg & Ann-catherine Renfors kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi kommer inte att visa ditt postnummer offentligt online.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...