Skinnskatteberg: Demokrati skall inte kosta

Skinnskattebergs kommun begränsar tillgången till offentliga och allmänna handlingar som väljare behöver för att förstå vad som beslutas – istället för att lägga ut exempelvis vad kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall besluta om inför ett möte för gratis nedladdning så väljarna kan påverka i tid – begär kommunen betalt och därefter skriver ut handlingarna på papper och skicka med vanligt brevpost - som gör att du som väljare får inte bara betala för demokratin utan får reda på vad som skall beslutas efter det beslutats!
 
Resten av kommunerna i Sverige lägger ut det som skall beslutas innan kommunens fullmäktige och nämnder, inklusive revisionsrapporter, på nätet så du som väljare har samma information som dina politiska företrädare innan beslut tas - och i tid - så du redan en vecka innan kan kontakta dina politiker och framför vad du tycker. I Skinnskatteberg är har du som väljare ingen aning om vad som sker innan besluten tas som påverkar dig.  

 Det här sättet att hantera folkets intresse för vad som händer i deras kommun är odemokratiskt, minskar intresset för att engagera sig i demokrati och utesluter dig som väljare från insyn.
 
Vi begär att alla handlingar som går till de förtroendevalda inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder läggs ut på kommunens hemsida en vecka före mötet – samtidigt som de förtroendevalda får dessa så att väljarna kan sätta sig in i vad som ska beslutas och prata med sina förtroendevalda i god tid före mötet.
 
Vi begär även att skattefinansierade revisionsberättelser, interna och externa, samt kommunens ramavtal läggs ut på nätet samtidigt som dessa finns tillgängliga.  
 
 Skriv under som stöd för ökad öppenhet och transparens i Skinnskattebergs kommun!
 
kf.jpeg

Jan Kallberg och Rosemary Burk, Skinnskattebergs kommun – tvärpolitiskt samtal om framtiden    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jan Kallberg och Rosemary Burk, Skinnskattebergs kommun – tvärpolitiskt samtal om framtiden kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Jan Kallberg och Rosemary Burk, Skinnskattebergs kommun – tvärpolitiskt samtal om framtiden tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...