Bevara Svenska Målareförbundet!

Lägg inte ner Sveriges äldsta nuvarande fackförbund!

Vi undertecknare av detta upprop anser att processen som startats av förbundsledningen och förbundsstyrelsen för att lägga ner Målareförbundet och gå upp i Byggnads har gått för fort fram och inte gått helt rätt till. Medlemmarna har inte fått tillräcklig möjlighet att diskutera frågan och har inte haft chansen att varken formellt säga ja eller nej. Frågan har inte varit uppe i tillräckligt många demokratiska forum så som till exempel sektionernas årsmöten och avdelningarnas representantskap. Vi kräver därför en medlemsomröstning, där alla medlemmar ges en röst.

 

Våra huvudargument för att bevara förbundet är:

1. Utan ett eget förbund kommer målarna och lackerarnas röst i samhället att försvagas!

2. Utan ett eget förbund riskerar vår yrkesstolthet att med tiden minska!

3. Utan ett eget förbund kommer vi få minskad möjlighet att utöva demokrati!

4. Utan ett eget förbund blir det svårare att lyfta de frågor som är unika för våra yrken!

5. Utan ett eget förbund kommer möjligheten att träffas och ena oss om branschspecifika & viktiga frågor att försämras!

 

Från de ledande positionerna har vi ofta hört att:

- Facket är inte de som sitter på kontoret, utan det är vi, alla medlemmar ute på arbetsplatserna!

 

Låt därför ALLA medlemmarna rösta i denna ödesfråga!

 

Ingen annan än målarna och lackerarna själva kan förbättra villkoren lika bra. Vi har gjort det i över 130 år. Låt oss i alla fall rösta om vi ska kunna göra det i 130 år till!

 

En av initiativtagarnas farfars far, Afdelning 7, Ystad 1915.395368425_869970858068936_3647701381312191553_n.jpg

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Målarna 2.0 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...