Angående omorganisation i skolområdet Gullänget/Kroksta/Skärpe!

!Vi ställer oss bakom våra pedagoger och begär en pedagogisk förklaring!

 

I Allehanda den 13 april kunde vi l läsa en ganska skrämmande och förnärmande rubrik. En rubrik som var riktad till Skärpe-, Gullänget- och Krokstabor. Och med ALL RÄTT! 

I insändaren, som var skriven av Lärare, förskollärare, fritidslärare och övrig pedagogisk personal på Ängetskolan F-3, Skärpeskolan F-3 och Skärpeskolans förskola, fick många av oss reda på Bildningsförvaltningens planer att omorganisera områdets skolverksamhet.

I insändaren kan vi läsa följande;

/ I linje med förslagen i den skollokalsutredning som är gjord planeras en ändring av stadieindelningen på Änget- och Skärpeskolan. Skärpeskolan ska från hösten 2021 ta emot alla barn från förskoleklass till åk 2 i hela upptagningsområdet. För att detta ska bli genomförbart så halveras antalet förskoleplatser på Skärpe förskola och särskolan flyttas till Ängetskolan (enligt tidigare beslut) som då blir en åk 3–9-skola med samlad särskola. /

Det förslag som finns grundar sig i en ombyggnation av Änget skolan, som säkerligen behövs, men att det ska drabba de yngsta i området är inte acceptabelt!
Vi vårdnadshavare, vi familjer och även pedagogerna har rätt till en förklaring som grundar sig i den pedagogiska verksamheten och hur den ska föras framåt. Inte bakåt. Och framför allt inte i hur kommunen hittar nödlösningar i pressade situationer.

Skulle Bildningsförvaltningens förslag fortskrida kan en anta att många av våra barn flyttas och trycks in i redan överfulla barngrupper och lokaler (Urklipp från Lokalresursutredning för Bildningsförvaltningen = 2019-01-02 I nuläget saknas barnomsorgsplatser i Gullänget-området, vilket orsakat viss överbeläggning, trots inhyrda lokaler.). Att det dessutom förmodligen skulle kosta oss massvis med pengar för att anpassa Skärpeskolans lokaler till annat ändamål än vad de är byggda för idag, är även det oanständigt.

Men precis som pedagogerna beskriver i sin text kommer en sådan här organisation påverka familjer i stort, men framför allt de familjer som har barn i flera åldrar, familjer som inte har möjlighet att ha- eller har valt att inte använda bil, familjer som säkert redan idag kämpar för att få vardagen att fungera.

Vi står bakom våra pedagoger och kräver att detta förslag stoppas och analyseras utefter barnens bästa ur det pedagogiska perspektivet.  

 

Föräldrar i Skärpe-, Gullänget och Krokstaområdet.

 

 

Läs pedagogernas insändare, följ länken:

https://www.allehanda.se/artikel/insandare/insandare-dags-att-reagera-skarpe-och-kroksta-gullangetbor?fbclid=IwAR0DRnOUH_ierIwQ3Z-gcxFor5dSWnZ0HROFboV48tWj6S3Oomfdi2KGJS0 


Emelie Norberg, förälder    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Emelie Norberg, förälder överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook