Vi som vill ha inhägnad motorbana i Alingsås!

Vänsterpartiet Alingsås

Namninsamling för att se intresset för en inhägnad motorbana i Alingsås kommun.

FB_IMG_15495657047562.jpg 

I Alingsås, både centrala delar och andra delar av kommunen, har det under flera år varit problem med “buskörning”. Störningar i form av hög musik, skadegörelse av gräsmattor samt vårdslös körning är några av problemen som uppmärksammats. Det här är självklart problematiskt. Det är kostsamt med skadegörelse, det är störande för boende och vissa företeelser är rent av trafikfarliga. Men vad är då lösningen på det här problemet?

I AT (10 Januari 2019) uppmärksammades problemet genom ett “öppet brev till politikerna”. Röst höjdes för någon form av “motorbana” för att tillgodose det uppenbara behovet som finns för motorintresserade att kunna leva och utföra sina intressen. Det håller vi inom Vänsterpartiet med om. Vi lyfte den här frågan för några år sedan, men inget annat parti höll med oss om behovet av att söka en plats för motorintresserade att vistas på.

I dagens samhälle finns det allt färre samlingspunkter för människor, särskilt för yngre människor. Fritidsgårdar stängs ner eller har begränsade öppettider, politiker stiftar ordningsregler för att hålla “störande” företeelser borta samt skär ner på fritids- och kulturverksamheter. Det är inte vägen framåt för att skapa ett inkluderande och livskraftigt samhälle.

Alingsås behöver se olika gruppers intressen och samtala. Alingsås behöver sträva efter att bli en kommun där vi underlättar, inte försvårar folks intressen. Uppenbarligen finns det ett stort behov för de i Alingsås som har ett motorintresse att träffas och leva ut sina intressen. Där har vi politiska partier ett ansvar, ett ansvar som innebär att lyssna och finna lösningar. Inte att ropa på förbud eller polis som första åtgärd.

Därför kommer vi att föreslå till kommunfullmäktige att de utreder en eller flera lämpliga platser i kommunen där bilintresserade kan vistas utan att störa i stadsmiljön, utgöra trafikfara eller utföra skadegörelse. Lösningen är inte förbud, lösningen är att satsa på våra ungdomar.

  • Martin Lindberg gruppledare (V) Marcus Wallin (V)

Mer information:

https://m.facebook.com/vansterpartiet.alingsas/?tsid=0.7377962018924249&source=result


Vänsterpartiet i Alingsås    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook