Bevara dagbarnvårdarna i Köpings kommun!

Upprop till de styrande politikerna i Köping!

Nej till tjänstemannaförslaget från Utbildningsförvaltningen om att lägga ner dagbarnsvårdarna i Köpings kommun

  • Valfrihet av barnomsorg måste finnas
  • En del barn behöver mindre grupper att vara i för att känna sig trygga och må bra 
  • Det blir ingen besparing att ta bort dagbarnvårdarna.
  • Bara ännu störrebarngrupper i förskolan.