Sverige bör erkänna Somaliland som egen stat

Somaliland är ett av fem länder med betydande somalisk befolkning. Somaliland är ett före detta brittiskt protektorat ”Brittiska Somaliland” som fick sin självständighet från britterna den 26 juni 1960 som en erkänd stat. Man valde då att gå in i en union med Italienska Somaliland (området runt Mogadishu) och grundade Somalia. De andra somaliska områdena som Franska Somaliland (Djibouti), somaliska områdena i Etiopien och i norra Kenya gick aldrig med i denna union. Unionen fungerade dåligt och ledde så småningom att regimen i Mogadishu gick in och bombade sönder Somalilands huvudstad Hargeisa. Somalia bröt samman 1991 och kastades in i laglöshet och total anarki. Somaliland valde då att utropa sin självständighet igen och grundade Republiken Somaliland i det gamla brittiska protektoratet.

Somaliland firar nämligen i dag, den 18 maj, 23 år av demokrati och stabilitet, vilket är okänt för de flesta i Sverige. Somaliland är till skillnad från många andra länder i Afrika inte präglas av konflikter, svält, flyktingvågor och diktaturregimer. Tvärtom har landet under de senaste 20 åren genomfört fyra val, det senaste i juni 2010. Vid samtliga dessa val fanns internationella valobservatören från bland annat Sverige närvarande.

Presidentvalet vanns av oppositionsledaren och maktövertagandet skedde i jämförelse med Kongo-Kinshasa, Zimbabwe, Elfenbenskusten och Kenya, utan några allvarligare intermezzon. Detta är ett tydligt exempel på att de demokratiska institutionerna, och därmed landets politiska system, fungerar. Till detta kan läggas att landet uppfyller det folkrättsliga kravet för ett erkännande genom att lag och ordning upprätthålls, folkomröstning genomförs och att man kan skydda sitt lands gränser.

Det får anses som beundransvärt att Somaliland, som av många kallas ”Africas best kept secret”, lyckats skapa fred, stabilitet och demokrati i en region som präglas av våld, terrorverksamhet och diktaturregimer. Därför är det oerhört viktigt att man även i fortsättningen får stöd från omvärlden och att det internationella samfundet bidrar till den positiva utveckling landet genomgår

Afrikanska unionen vill inte erkänna Somaliland då i stort sett alla dess medlemsländer har utbrytargrupper som skulle kunna bli "uppmuntrade" i sina försök tillsjälvständighet om Somaliland blev erkänt, EU vill inte ge något officiellt erkännande av respekt för Afrikanska unionen, Mellanöstern och arabvärlden har varit skeptiska pga Somalilands samröre med Etiopien. Usa Etiopien och England är de nationer som har starkast band med Somaliland ingen av dessa tre har vågat ta steget fullt ut.

Det är tid att erkänna Somaliland på grundval av att landet uppfyller alla internationella kriterier för ett erkännande av omvärlden. De har utvecklat ett imponerande demokratiskt system, respekt för mänskliga rättigheter och visat viljan att samverka med omvärlden för stabilitet och trygghet mot terrorism och piratverksamhet. Nu är det dags att agera och nu kan man uppmuntra den positiva utvecklingen och säkerställa framtiden genom ett villkorat erkännande.


MySomaliland, Malmö    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att MySomaliland, Malmö överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook