STOPPA KOMMUNENS ÅKERIPLANER I GRILLBY – SKRIV UNDER SENAST 12 AUGUSTI

Enköpings kommun har planer på att låta ett åkeri anlägga sin verksamhet i Villbergaby.
Detta kommer på ett negativt sätt påverka Grillby sett till trafiksituation och säkerhet, men också ha en negativ påverkan på Grillbybornas levnadsmiljö.
Skriv under för att stoppa kommunens planer – din röst gör skillnad.
Underskrifterna kommer att lämnas till kommunen den 12 augusti.


Sebastian Krüger    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook