Stoppa Försäkringskassans orimliga krav!

Gång på gång har vi fått höra hur människor utförsäkras från Försäkringskassan och bedöms vara friska trots att deras läkare bedömt något annat. Dessutom har de bedömt att det finns en arbetsmarknad som enligt arbetsförmedlingen själva inte alls finns. Deras hantering skapar dessutom en enorm frustration inom vården där redan korta besökstider ska gå åt att hantera sjukintyg som har helt orimliga krav. Istället för att läkarna som träffar patienterna ska kunna fokusera på att ge vård så är istället risken att intyget blir det väsentliga och tiden läggs istället på dess utformning.

Det finns fundamentala brister när det gäller Försäkringskassans myndighetsutövning. Handläggare tar olika beslut, regler och lagar tolkas olika. I slutet av kedjan står alltid medborgaren. Ofta utan juridisk kompetens men ska samtidigt slåss för sin rätt mot en gigantisk myndighet.

Det är orimligt att Försäkringskassans behandling av medborgarna får fortsätta på detta sättet. Det måste kunna ställas högre krav på en myndighet som hanterar ärenden gällande sjuka människor och där lagar och regler är en väsentlig del för att förstå beslut och vilken rätt man har som försäkrad.

Det får vara nog nu! Svenska folket har rätt att kräva en mer human och rättssäker hantering av Försäkringskassan! Det är dags att de tystas och svagas röst också blir hörd!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nils Svensson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook