Det behövs ett socialistiskt vänsterparti!

(Detta upprop kommer att publiceras på V-kongressens första dag.) 

Det behövs ett socialistiskt vänsterparti!

Vänsterpartiets kongress i Jönköping är en ödeskongress för partiets framtid för oss som socialister. Kongressen genomförs mot en bakgrund av dramatiska förändringar i vår politik och organisation. Under de senaste åren har partiets ledning genomfört en kraftig högersväng i den förda politiken i strid mot vårt kongressbeslutade partiprogram: 

  • Klimatpolitiken har underordnats industrins vinstkrav, exempelvis i Cementa-frågan, och partiledningens uppgörelse med M och SD om sänkningen av bensinskatten krossade klimatfrågan i valrörelsen. 
  • Det historiska motståndet mot militarism och vår politik för avspänning och nedrustning byttes mot samförstånd med högerns gigantiska upprustning och vapenköp.
  • Solidaritet med Palestinas kamp har ersatts med ängslighet för kritik från borgerligheten.

Samtidigt har vår långsiktiga socialistiska strategi och antikapitalism, själva ryggraden i vårt partiprogram, öppet avfärdats av vår ordförande som icke längre gällande.

Parallellt med den politiska högervridningen har partiets interndemokrati brutits ner steg för steg och ersatts med toppstyrning inspirerad av socialdemokraterna. Medlemsmakt och stöd till initiativ underifrån har ersatts med inköpta kommunikationsstrategier som kräver tystnad om delar av vår politik, till exempel i klimatfrågan. 

Informella maktpyramider har skapats bland kommunalråd och tjänstemän som blivit ledningens kontrollverktyg av medlemmarna. Öppen debatt och kritiska synpunkter har stämplats som skadligt, okamratligt och lett till exkludering eller uteslutning.

Den antirasistiska kampen har aldrig varit viktigare. Socialism utan antirasism och vice versa är ej möjligt. Vi befinner oss i ett läge där rasistiska visitationszoner är en verklighet som drabbar oss samtidigt som regeringen ställer folk mot folk för att splittra motståndet mot en politik som bara gynnar de rika. Trots detta motarbetar partiledningen det antirasistiska arbetet och civil olydnad raderas till och med från vårt partiprogram.

Vi ser det skenande hatet mot HBTQIA+-personer, vi ser funkofobin som genomsyrar Tidöavtalet och vi vet att det enda sättet att bemöta de utmaningar vi står inför är en stark enad socialistisk front. Men när nedskärningar genomförs av vänsterstyrda kommuner och regioner knäcks den möjligheten.

Mot denna bakgrund är programkommissionens högervridna förslag till nytt partiprogram förödande. Nu ska den obekväma socialistiska ryggraden knäckas för att få stopp på den interna oppositionen och möjliggöra en regeringsmedverkan utan hänsyn till politiskt innehåll. Även med förändringar i ordval och enstaka meningar kommer detta program att accelerera högervridningen. Vänsterpartiets tid som socialistiskt parti kan ta slut denna vecka.

Valberedningens förslag till ny partistyrelse är lika uppseendeväckande. Förslaget innebär en utrensning av alla kamrater som yppat någon kritisk ståndpunkt gentemot VU:s politik. Det är oacceptabelt. 

Vi behöver ett parti där vi tillsammans tar kampen här och nu, istället för ett ängsligt taktiserande för en framtida regering med S och C. Klimatfrågan är akut, den ekonomiska ojämlikheten skenar, rasism och fascism drabbar oss, krigsretoriken och NATO-medlemskapet driver oss mot hotande storkrig. För att vända utvecklingen behöver Sverige ett kampvilligt socialistiskt parti som utan partiegoism samverkar med alla radikala rörelser för att bygga en maktpol som kan förändra samhället i grunden.

Kongressenombud ta ert ansvar, vi behöver ett socialistiskt vänsterparti!


Lisbeth Henricsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lisbeth Henricsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...