Skriv på för Skytteskolan

Skriv på för en ny bra Skytteskola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namninsamlingen fortsätter även om vi idag den 26/9 lämnade över namnlistan till våra politiker i nämden. 96 namn fick vi ihop total (vi har haft pappersnamlister på skolan också) Inte illa!

Vi fick ett tack för våra synpunkter och dialogen förra veckan, på det öppna förmötet. Fortsatt kommunikation sas skulle ingå i den fortsatta processen.

Nämnd fattade så sitt beslut, yrkandet bifölls. Dvs, man sa ja till att gå vidare med projektet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi är föräldrar med barn i skolan och blivande skolbarn som tillsammans skrivit ett brev till politikerna i stadsdelen. Det är viktigt att du skriver under för att vara med och påverka!


Efter informationsmötet i förra veckan har vi fortfarande frågor och funderingar:

● Kommer skolgården att räcka under byggtiden?

● Går det att förbättra trafiksäkerheten i området?

● Får verkligen alla barn plats i lokalerna samt de tillfälliga lokalmoduler under hela bygget?


Vi vill även skicka det konstruktiva budskapet:

● Låt oss få vara informerade och komma till tals under arbetets gång 

Torsdagen den 21:a sept 18:00 var det öppet förmöte med politikerna på Medborgarhuset vid Frölunda Torgs resecentrum. Då var vi på plats och tog upp detta med politikerna.

För de som har FaceBook finns det en grupp “Skytteskolan”; där vi publicerat våra synpunkter och vi kan diskutera med varandra. Gå gärna med om du inte redan har den.


Christian Holmström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook