Skolval 2019 Järfälla

Öppet brev till Järfälla kommuns politiker och tjänstemän.

 

I december 2018 skickade Järfälla kommun ut information till alla elever i årskurs 5 och deras föräldrar om att det var dags att välja skola till höstterminen 2019 och informationen underströk kommunen att det var viktigt att göra ett val. Våra barn tog det här skolvalet på allvar och såg till att välja samma skolor i samma ordning som sina kompisar.

 

Nu har Järfälla kommun skickat ut skolplaceringarna till höstterminen 2019 och ingen av våra barn har fått någon av de skolor som de önskat. I flera fall har även enstaka barn placerats i en helt annan skola än sina nuvarande klasskompisar.

 

Att börja på högstadiet och att börja i en ny skola är ett stort steg för en 11-12-åring. För de allra flesta barn är det också oerhört viktigt att få fortsätta i en klass med åtminstone några av sina kompisar.

 

Vi föräldrar är så klart arga och upprörda, men vad som får våra hjärtan att brista är att se den besvikelse, oro och stress som skolplaceringarna skapar hos våra barn.

 

Resultatet av kommunledningens oförmåga att planera tillgången av skolplatser i kommunen drabbar inte dem utan det drabbar våra barn.  

 

Det här är tyvärr inte en ny situation, tvärtom har det varit samma problem för barnen i och kring framförallt Barkarbystaden de senaste fyra åren. Den kommer heller inte att ändras förrän tidigast 2022, då den nya högstadieskolan i Barkarbystaden förhoppningsvis är klar.

 

Bristen på skolplatser i Barkarby/Skälby och kommunens regler för fördelning av skolplatser i årskurs 6[1], den sk relativa närhetsprincipen, resulterar i att hela skolvalet sätts ur spel. Barnen i Barkarbystaden har de facto väldigt liten chans att bli placerade på någon annan kommunal skola än Tallbohovskolan.

 

Majoriteten av våra barn har följaktligen fått plats just på Tallbohovskolan och några på Fjällenskolan. Tallbohovskolan är en skola där endast 35,4% av eleverna i årskurs 9 går ut med grundläggande gymnasiebehörighet och endast 65% av eleverna uppger att de känner sig trygga[2]. Vi anser inte heller att skolvägen från Barkarbystaden till någon av skolorna är acceptabel, varken att gå eller med kollektivtrafik.

 

Resultatet av kommunledningens oförmåga drabbar alltså våra barn dubbelt, de får inte plats på någon av de skolor de har valt och sedan placeras de på en skola med stora problem.

 

Vi föräldrar kommer inte att acceptera att våra barn ska börja årskurs 6 på Tallbohovskolan.

Järfällas kommunledning måste därför först och främst lösa den aktuella situationen inför höstterminen 2019 men också ta fram en lösning för de kommande åren till den nya högstadieskolan i Barkarbystaden är klar.

 

Vi föräldrar har tre förslag på lösningar för den aktuella och akuta situationen inför höstterminen 2019.

 

 

 

 

  1. Öppna upp årskurs 6 i Herrestaskolan och Barkarbyskolan. 

Kommunfullmäktige tog i maj 2017[3] beslut om att Järfällas skolor per 2021 ska delas in i traditionell stadieindelning, alltså låg-, mellan- och högstadium, istället för F-5 och 6-9, som det är idag.

Vi föreslår att Herrestaskolan och Barkarbyskolan får i uppdrag att genomföra den här förändringen redan från höstterminen 2019.

 

Vi har två förslag på hur tillgången till skolsalar i Herrestaskolan går att lösa.

  1. Flytta F-klasserna till Karlslund
  2. Sätt upp paviljonger för årskurs 6 i anslutning till Herrestaskolan

 

 

  1. Öppna upp fler skolplatser i Björkebyskolan

Björkebyskolan har minskat antalet platser i skolan och planerar bara fem 6:e klasser till höstterminen 2019 jämför med sex klasser föregående år.

 

Vi föreslår att Barn- och Ungdomsnämnden på sitt nästa möte ger Björkebyskolans ledning i uppdrag att öppna upp en sjätte klass i årskurs 6 till höstterminen 2019.

 

Om problemet är att Björkebyskolan har brist på specialsalar, som gymnastiksal, slöjdsalar och hemkunskapssalar så föreslår vi att kommunen använder sig av de salar som finns tillgängliga i Herrestaskolan. Vårt förslag är att placera alla barn boende i Barkarbystaden i en eller två klasser och schemalägg dessa lektioner i Herrestaskolans specialsalar i början eller slutet på en skoldag.

 

3. Öppna upp fler skolplatser i Viksjöskolan och frigör skolplatser på Kvarnskolan 

Undersök hur många barn som nu blivit placerade på Kvarnskolan som har Viksjöskolan som förstahandsval. Öppna upp fler platser på Viksjöskolan och ge dessa barn möjligheten att få sitt första handsval. På så sätt kan det frigöras platser på Kvarnskolan för barnen i och kring Barkarbystaden.

 

Enligt Järfälla kommuns egen information ska “Barkarbystaden bli en plats där människor mår bra, bryr sig om varandra och har möjlighet att utvecklas och trivas hela livet.”[4] 

 

Idag gäller inte det för barnen som bor i och kring Barkarbystaden och vi föräldrar uppmanar nu kommunens politiker och tjänstemän att se till att alla barn i Järfälla får möjlighet att under hela sin skoltid gå i en skola med god kvalité, i närheten av hemmet och med en trygg skolväg.

 

                


[1] Bun 2018/225

[3] Dnr Bun 2017/52


skolval 2019 Järfälla (facebook)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att skolval 2019 Järfälla (facebook) överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook