Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#1808

Barn behöver tydlighet och förutsägbarhet. Skolan måste vara kvar.

Ann Ardelius (Stockholm , 2021-02-18)

#1811

Utan AST-stöd och liten klass skulle sonen troligtvis inte ha en chans att klara gymnasiet. Det måste finnas resursskolor/klasser så våra barn och ungdomar också får en chans att lyckas. Att få visa den otroliga kunskap de bär på.

Helen Karlsson (Södertälje , 2021-02-18)

#1812

Alla barn har rätt till rätt stöd!

Louise Bäckhage (Stenkullen, 2021-02-18)

#1818

Jag som specialpedagog visserligen jobbar aktivt för inkludering men vet också hur värdefullt det är att de elever som faktiskt inte mår bra i den allmänna skolan får en trygg skolgång i resursskola!

Kädiliis Reemets (Stockholm, 2021-02-18)

#1819

Jag skriver under för att jag värnar om alla barns fri- och rättigheter. Däri ingår utbildning som ökar chans till fortbildning och ett självständigare liv. Det börjar i skolan!

Linda Akela (Solna, 2021-02-18)

#1821

Har själv en son som går på en bra gymnasieskola i Halmstad som ser dessa barn/ungdomar med NPF variationer, har ”räddat” honom. Tack! Resursskolor behövs!!!!

Annie Larsson (Oskarström , 2021-02-18)

#1823

Dessa skolor är faktiskt livsviktiga för de barn som behöver dem och även för de familjer barnen växer upp i. Skolorna innebär att även dessa barn får möjligheter att utvecklas och kunna bidra till framtiden.

Gunnar Stenvall (Stockholm , 2021-02-18)

#1830

Så viktigt att barn kan få utvecklas efter sin förmåga i rätt miljö. Alla är inte lika.

Eva Carlsson (Stockholm, 2021-02-18)

#1831

Jag skriver under av solidaritet. Jag vill ha ett samhälle där alla får plats, där vi erbjuder resurser efter behov, och där vi lyssnar på de berörda parterna utan att bestämma över folks huvuden.

Sanna Francke (Stockholm, 2021-02-18)

#1834

Alla barn har rätt till en rättvis undervisning och utbildning

Cathrine Engström (Bromsten/Stockholm, 2021-02-18)

#1838

Det är oerhört viktigt att små o resursstarka alternativ finns för de barn som behöver stor hjälp för att finna skolglädje genom att mötas av omsorgsfulla o kreativa pedagoger o behandlare.

A************ M**** W******* (Stockholm , 2021-02-18)

#1841

Vår dotter går på resursskola och det har räddat både henne och oss föräldrar. Vi klarar det inte utan vår resursskola.

Anna Carnehammar (Stockholm, 2021-02-18)

#1842

En självklarhet att ge alla förutsättningar för lärande!

Helena Karlsson (Saltsjö-Boo, 2021-02-18)

#1845

Jag har ett barn i behov av dessa skolor.

Anne Thun (Stockholm, 2021-02-18)

#1846

Resurskolor skulle aldrig vara en fråga om de skulle finnas el inte. Det ska vara ett komplement till övrig skola då det är allas lika värde - både barnkonvention är lag och Salamanca deklarationen ska verka i Sverige. Vi sja få Sverige på fötter och alka individer räknas - se potential och vad alla behöver för att lyckas.

Cecilia Stafhammar Sanne (ROSERSBERG, 2021-02-18)

#1847

Barn i behov av stöd behöver resurser. Resursskola är en mycket bra verksamhet för dessa barn. De behövs!

charlotte Jönsson (Fjärdhundra , 2021-02-18)

#1848

Har ett barn som mår bättre av att gå på en resursskola

Stefan Bonesmo (Rimbo, 2021-02-18)

#1852

Jag är mamma till 2 söner med autism. Vanliga skolor fungerar inte för våran barn. Resursskolor måste räddas!

Georgia Evangelopoulou (Kista, 2021-02-18)

#1855

Jag har ett barn med autism och adhd. Han blev hemmasittare för att den traditionella skolan fungerarde inte för honom. Nu går han i en resursskola (Mellansjöskolan) och har fått godkänd i nästan alla ämnen efter bara en termin. Dessutom har han fått vänner i skolan. Det vore katastrofalt för honom om han inte kan fortsätta på Mellansjöskolan.

Pamela Heuser (Täby, 2021-02-18)

#1856

..vi inte kan nedmontera denna rättighet

Stefan Bohlin (Stockholm , 2021-02-18)

#1861

Jag skriver under därför att jag jobbat som studie- och yrkesvägledare i 31 år och förstår de oerhörda konsekvenser det får för alla våra elever om resursskolorna läggs ned. Jag bävar för framtiden.

Lena Ångnell (Stockholm , 2021-02-18)

#1862

Alla barns rättigheter!

Mari Ahlberger-westborg (Stockholm , 2021-02-18)

#1863

Jag skriver på därför att jag anser att varje barn har rätt att bli sedd och lyssnad till. Jag skulle främst önska att de kommunala skolorna fick resurser att möta olika barn utifrån deras förutsättningar.

Hild Lorentzi (Jönåker, 2021-02-18)

#1866

jag arbetar med dessa elever, och ser varje dag hur denna verksamhet är viktig, ofta avgörande för våra elever. Tilläggsbeloppen säkerställer en stabil budget, så att ledning tillsammans med personal kan planera för en god och trygg utbildning.

Amanda Gustafsson (Stockholm, 2021-02-18)

#1867

Dessa skolor är räddningen för att överhuvudtaget ha en fungeeande skolgång för mitt och många andras barn. Tas det bort tas skolgången och dessa barns möjligheter bort! Förstör inte för dessa barn!

Victoria Säfqvist (Saltsjö-Boo, 2021-02-18)

#1869

Förälder till barn vars skolgång räddats av resursskolan Skolgrunden.

Sofia Berry (Stockholm, 2021-02-18)

#1870

Alla elever ska ha samma förutsättningar för att klara av sin skolgång.

Elena Leytman (Stockholm, 2021-02-18)

#1872

Denna elevgrupp är viktigt att satsa extra mycket på

Aino Andersson (Nacka, 2021-02-18)

#1877

Jag skriver under för att min son inte klarar av att gå i en "vanlig" grundskola och han skulle fortsatt vara en s.k. "hemmasittare" om han inte fåt börja i en bättre anpassad skola som förstår honom och hans svårigheter. Det kan inte vara ekonomiskt försvarbart att försämra förutsättningarna för dessa barn så att fler föräldrar tvingas stanna hemma från sina arbeten när barnen inte längre kan gå kvar i sina skolor. Ingen tanke verkar heller finnas på den psykiska ohälsa som då skulle öka hos både föräldrar och barn och den ökade kostnaden både för landsting och kommuner. Snälla, tänk ett steg längre innan ni skapar fler problem än ni redan har.

Helena Gladwin (Stockholm, 2021-02-18)

#1878

Alla barn med behov av stöd ska ha rätt till rätt stöd! Barnen är din och min framtid!

Theres Widestedt (Stockholm, 2021-02-18)

#1882

Vi behöver få ett erkännande för den här kategorin skolor. Ett eget kompletterande regelverk. Idag bedrivs skolverksamhet för de ungdomar och barn som har det tuffast på osäkra förhållanden, som ej är långsiktiga.

Anders Sahlin (Göteborg , 2021-02-18)

#1883

Jag vet av erfarenhet hur viktiga resursskolorna är för vissa barn. En politisk riktning en period där man bestämmer sig för att dessa barn inte ska få det de behöver förstör för så många barn tyvärr. Alla som jobbar med dessa barn vet att det innebär katastrof med nedläggning av resursskolorna, efter ett antal år är man tvungen att starta upp igen...
Har sett det alltför många gånger!
Politiken/politiker måste lyssna på de som arbetar med dessa barn!

Camilla Joneson (Gävle , 2021-02-18)

#1886

Mitt barn har behov av resursskolor.

Konstantinos Mavridis (Bromma, 2021-02-18)

#1887

Jag arbetar som kurator på elevhälsan. Jag möter dagligen barn och ungdomar som håller på att gå under i skolan på grund av att det särskilda stödet inte är tillräckligt. Ska vi offra dessa barn till en framtid i utanförskap? Riskfaktorerna är stora. Dessa barn lider, blir hemmasittare och drabbas av psykisk ohälsa. Jag är även föräldrar till ett av dessa barn. Resursskolorna är räddningen för många barn och ungdomar. Hur kan vi svika dessa barn genom att inte ge dem möjlighet till en trygg och funderande skolgång som varje barn har rätt till?

Monica Näsström (Sigtuna , 2021-02-18)

#1888

Det tyder på en skrämmande insiktslöshet, okunskap, alternativt likgiltighet, att man just utsätter de barn som klarar förändringen av vardagen sämst för den här ständiga ovissheten. Sluta ständigt krångla med resursskolorna. Vi behöver långsiktighet. Vi behöver också betydligt fler platser, så att det räcker till alla. Om ni inte vet vad ni gör mot dessa barn och familjer – utbilda er då! Det hör trots allt till jobbet som politiker att veta vad man håller på med.

Lina Gissberg (Stockholm, 2021-02-18)

#1889

Jag har ett barn i Resursskola, som äntligen ger mitt barn den skolgång han behöver. Detta efter stort misslyckande av Stockholms Stads kommunala skola att klara av den uppgiften.
Behoven är kvarstående och stödet behövs kontinuerligt för en dräglig tillvaro. Utan resursskolan skulle barnet blivit hemmasittare, vi föräldrar skulle gått under med sjukskrivningar och arbetslöshet som resultat.. Nu kan går barnet till skolan och lär sig något samt får godkända betyg, medan vi vuxna fortsatt kan bidra med kommunal skatt från båda våra arbeten.
Det är svårt att förstå hur de ändrade kriterierna för bedömning av tilläggsbelopp på något sätt hjälper vårt barn. Det skulle bli desto dyrare för kommunen med en resurs på heltid, vilket skulle behövas om han skulle tvingas tillbaka till vanlig klass. Nu är det en liten skola, få elever i klassen och tillräckligt personaltätt för att det ska fungera- och det är en betydligt lägre kostnad. För att inte tala om riskerna för att halka efter i skolan, utanförskap och i förlängningen betydande risk för social utslagning och kriminalitet.

Annika Kirkham (Stockholm , 2021-02-18)

#1897

Oavsett funktionshinder så ska alla ha utbildning. t

Ann Hjelm (Huddinge, 2021-02-18)

#1900

Mitt barn har varit i en vanlig skola som erbjöd delvis mindre undervisning. Det funkade inte. Om vårt barn skickas tillbaka till en vanlig skola riskerar hen att få ångest och känna att hen misslyckas. Det är i ressursskolan som hen känner sig trygg är glad får kompisar och stark självförtroende.

Polyxeni Patsakidou (Stockholm, 2021-02-18)

#1903

Resurs skolor behövs.

Marlene Karmesjö (Stockholm, 2021-02-18)

#1904

Att det är otroligt viktigt att barn, ungdomar och familjer får det stöd de behöver och har rätt till, för att behovet av resursskolor är stort och för att resursskolor behöver den utökade skolpengen för att kunna existera.

Micke Björkbacka (Västerås, 2021-02-18)

#1918

Vore katastrof om min son inte skulle kunna gå i en anpassa skola för honom

Tord Nilsson (stockholm, 2021-02-18)

#1920

Det här är så viktigt!

Carina Spets (Kil, 2021-02-18)

#1923

Resursskolorna är MYCKET VIKTIGA!
Och fler skulle behövas.

Christine Foss Eriksson (Stockholm , 2021-02-18)

#1926

Jag är lärare i resursskola. Vår typ av verksamhet är den enda tänkbara för de elever vi har. Det är helt otänkbart att lägga ner vår verksamhet och lämna dem åt sitt öde. Och det är helt otänkbart att skära ner på resurserna pga politiska idiotbeslut, tex att plötsligt halvera de tilläggsbelopp som finansierar vår verksamhet.

Nina Brättemark (Sollentuna, 2021-02-18)

#1927

Att försvåra för resursskolor är ett tragiskt slöseri med både livskvalitet och pengar. Vår familj har resursskolan att tacka för att vår son nu går på universitet!

Ulf Brehmer (Stockholm, 2021-02-18)

#1929

Resursskolorna är livsavgörande!

Mvh Marie Andersson förskollärare

Marie Andersson (Norrahammar , 2021-02-18)

#1930

Skulle kunna skriva en hel uppsats om ämnet och mina erfarenheter men som sammanfattning kan jag säga att den samhällsekonomiska lönsamheten skulle gå ihop om alla får förutsättningar för att lyckas med sin skolgång. För att inte tala om den psykiska hälsan för både barn och föräldrar.

Eva Dorand (Värmdö, 2021-02-18)

#1932

Jag vill rädda resursskolorna!!

Maria Kronblad (Borås , 2021-02-18)

#1934

De vore katastrof om resursskolor inte finns kvar!

Jenny Jensen (Brottby , 2021-02-18)

#1935

Vår sons skolgång hänger på en skör tråd. Resursskolorna är nödvändiga.

Sara Björeskog (Solna, 2021-02-18)

#1936

Jag har ett barn som har asperger och går i resursskola.

Lisen Brolin (Stockholm, 2021-02-18)

#1939

Jag har ett barn med npf.

Sara Gårdmo (Rönninge, 2021-02-18)

#1942

Jag anser att det är viktigt att elever i behov av extra stöd inte får lämnas i sticket.

Matti Oksanen (Jönköping , 2021-02-18)

#1943

Dessa skolor betyder oerhört mycket för många barn som inte kan gå i en ”normal” skola, vilket det även gjort för vår dotter.

Malin Orevi Lind (Sollentuna , 2021-02-18)

#1948

Satsa på barnen - ALLA barn, även de som har funktionsnedsättningar eller andra problem. Det tjänar vi alla på i framtiden!

Elina Åhlstedt (Sollentuna, 2021-02-18)

#1953

Har en systerson i Sholm med stort behov av en resursskola som passar honom!

Annelie Nordin (Sundsvall, 2021-02-18)

#1965

Förälder till ett barn på Aspdammsskolan/Skolgrunden

Ingrid Harris (Stockholm, 2021-02-18)

#1966

Det finns alldeles tillräckligt med vittnesmål om barn som hållit på att gå under i den vanliga skolan eller som blivit hemmasittare för att förstå att en skola som fungerar är något som alla vinner på: samhället, barnen, barnens familjer. Att inte satsa = att göra det dyrt.

Lena Sundström (Stockholm , 2021-02-18)

#1971

För min dotter verkligen blivit hjälpt av resursskolan.

Roger Hägerbaum (Grillby, 2021-02-18)

#1978

Min dotter har NPF diagnos. Resurs skolan det är våran endast chance att ge min dotter utbildning som alla barn har rätt till. Det är hennes chance att vara självstående person i framtiden....endast chans att vara en person som kan bidra så mycket till samhället i framtiden. Det är endast som passar för min dotter. Tyvärr vanliga skolor kan inte ge så mycket till barn med NPF...det ska aldrig funka !!!

Anna Toljamo (Hallstavik, 2021-02-18)

#1985

Jag sett många elever som har svårt i stora grupper hur duktig lärare de än har.

Ann-Marie Moderato (Stenhamra , 2021-02-18)

#1986

Resursskolorna har en viktig roll att spela i rollen att erbjuda barn små undervisningsgrupper utifrån deras behov.

Arne Öberg (Solna, 2021-02-18)

#1999

Alla elever passar inte in/ mår dåligt i den vanliga skolan.

Paula Svärd (Stockholm, 2021-02-18)

#2000

Min son står i kö till resursskolan och vi kan inte se hur han ska lyckas i den vanliga skolan. Sen är det en självklarhet att resursskolorna behövs och att politiker som tagit detta beslut inte har kunskap om behoven och att man tänker så otroligt kortsiktigt.

Johanna Palm (Stockholm, 2021-02-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...