Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kontakta namninsamlingens skapare

Påverka valet - var med i vår kampanj "En skola för ALLA"!

2022-03-28 07:25:41

Hej!
Tack för att du skrev på namninsamlingen "Rädda resursskolorna" - din insats gjorde skillnad, och resursskolorna i Stockholm är för tillfället räddade! 
Men tyvärr så ser läget inte lika bra ut i de cirka 290 andra kommuner som finns i landet (eller i de kommunala skolorna i Stockholm...). Våra barn får inte den skolgång de har rätt till, och vi har nu fått nog!

Därför drar vi nu  IGÅNG KAMPANJEN #enskolaförALLA
Vi är frustrerade, ledsna - rent av förbannade - och nu är det dags att säga ifrån! Sverige saknar ett fungerande skolsystem. Mängder av elever får inte de förutsättningar och det stöd de behöver för att klara skolan. En del blir inåtvända och drar sig undan. Andra blir utåtagerande och störande. Många blir hemmasittare. Alla mår dåligt. Men bristen på stöd drabbar också, i förlängningen, föräldrar och syskon, klasskamrater, lärare och samhället i stort.
Vi kan inte ha det så här! Med vår kampanj vill vi sätta skolfrågan på agendan inför valrörelsen och få alla politiska partier att ta ansvar för att skapa en förändring i skolsverige. Istället för EN skola för alla - som i praktiken blir en skola för vissa - vill vi se en skola för ALLA. Därför använder vi hashtaggen #enskolaförALLA.

Du kan hjälpa till genom att:
1. Se och sprid vår film och våra inlägg från "Rätten till Utbildning: En skola för ALLA" (fb: https://fb.watch/c16EbkxguI/)
2. Skriva under vår namninsamling: https://www.skrivunder.com/enskolaforalla
3. Vittna om dina egna/ditt barns erfarenheter här: https://sv.surveymonkey.com/r/NDZ83GP
(Alla som kommer i kontakt med de här problemen är välkomna att vittna. Lärare, övrig skolpersonal, vårdpersonal, anställda inom socialtjänsten, far- och morföräldrar, idrottsledare… Vi uppmuntrar alla att dela med sig av sina erfarenheter.)
4. Följ oss, Rätten till utbildning, på facebook och instagram. 

RÄTTEN TILL UTBILDNING är ett nätverk som har bildats av föräldrar till barn med autism, adhd och andra funktionsnedsättningar.
Kampanjen ”En skola för ALLA” är nationell och genomförs i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet i Stockholms län och Attention i Stockholms län.

enskolaförallalogo1.png


nätverket Rätten till utbildning

Politikerna lovade att rädda resursskolorna -- men räddningen ser ut att utebli och Stockholm stad sparar 80 MSEK!

2021-11-23 06:57:18

Under de senaste åren har Stockholm stad kraftigt dragit ned på tilläggsbelopp för barn på resursskolor. Dessa barn har oftast neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. autism. Tilläggsbeloppen är anslag utöver skolpengen för att täcka de extra kostnader som krävs för att barnen ska få det stöd de har rätt till enligt skollagen.

Den 24 mars i år lovade Stockholms Skolborgarråd Isabel Smedberg Palmqvist (L) att lösa finansieringen av resursskolorna. Lösningen bestod bl.a. i förändringar av hanteringen av tilläggsbelopp för att beloppen skulle höjas och fler godkännas.

Resursskolorna gjorde sina ansökningar under början av hösten, men Stockholms utbildningsförvaltnings beslut har nu snart dröjt en hel termin -- vilket skapar en allvarlig osäkerhet kring vad utfallet kommer att bli och riskerar stabiliteten hos skolorna och våra barns skolgång. 

De beslut som har fattats hittills tyder på att tilläggsbeloppen kommer att ytterligare minskas i stället för att som utlovats höjas. Står sig nuvarande nivå på besluten innebär det att skolorna endast får täckning för 75% av kostnaderna utifrån utbildningsförvaltningen egna beräkningar från 2020 - vilket betyder att skolorna kraftigt "går back" för varenda elev som går på skolan.  Utbildningsförvaltningen uppskattar i den senaste rapporten de att de kommer att spara 80 MSEK av budgeten för tilläggsbelopp 2021 för barn både i resursskolor och kommunala skolor - pengar som är avsatta till våra barns skolgång men som INTE används.

Alla barn på resursskolorna har tidigare gått på kommunala skolor eller vanliga friskolor och inte fått det stöd de behöver och har rätt till och därmed misslyckats. Resursskolorna har varit räddningen för att barnen ska kunna ta sig genom grundskolan och ha en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Under de senaste 6 åren har ingen lagstiftningen eller andra förutsättningarna förändrats som skulle motivera att det ska bli svårare att bevilja tilläggsbelopp snarare tvärtom. Det enda som har förändrats är att utbildningsförvaltningen har bestämt sig att spara pengar på de barn som har störst behov av stöd och i år ser den summan ut att bli 80 MSEK i Stockholm.

Tiden för skolorna rinner ut och risken är stor att skolor kommer att tvingas ta beslut att stänga. Tvingas skolorna stänga kommer en mycket stor andel av barnen aldrig att ta sig genom grundskolan.

Vad kan jag göra?

* Ett sätt att hjälpa oss är att så sprida namninsamlingen till andra!

* Kontakta dina politiker i Stockholms utbildningsnämnd och berätta om varför våra barn behöver sin skolgång (se nedan för kontaktuppgifter)

* Gå gärna med i Facebookgruppen ”Rätten till utbildning” där vi jobbar för npf-barns rättigheter
  

Hjälp oss att se till att 1/ rädda resursskolorna! 2/ se till att /alla/ barn i kommunala och fristående skolor får en fungerande skolgång i Stockholm!

/Föräldranätverken i Stockholm

pexels-mikhail-nilov-7929412.jpgKONTAKTA POLITIKER
Skicka gärna en epost till utbildningsnämndens ledamöter! Berätta gärna personligt om ditt barns skolgång och situation, vad du väntar dig att politikerna ska göra, vad konsekvenserna blir för er som familj annars, vad du tänker inför valrörelsen osv.

Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens ledamöter:
* skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (isabel.smedberg.palmqvist@stockholm.se)
* Sophia Granswed Baat (sophia.granswed @ gmail.com)
* Richard Åkesson (richard.akesson@mp.se)
* Claes Nyberg (claes.nyberg@centerpartiet.se)
* Nike Örbrink (nike@kdu.se)
* Kadir Kasirga (Kadir.kasirga@stockholm.se)
* Tina Kratz (kristina.kratz@edu.stockholm.se)
Mer kontaktuppgifter finns på E-vald Utbildningsnämnden (https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1104)

Politikerna svarar ofta med ett "standardbrev" där de skriver något allmänt trevligt, men ofta så får du inte svar på dina specifika frågor. Vår erfarenhet är att det ofta är bra att svara och be om konkreta svar på just dina specifika frågor (alltid med trevlig ton). Försök komma i dialog med dem - så kan vi påverka än mer! 

Stort tack för att ni stöttar oss och namninsamlingen! Låt oss höras ordentligt - vi ger oss ALDRIG.


Föräldranätverken för barn i resursskolorna

Kom på demonstration utanför Stadshuset på onsdag 16 juni kl 11:30–

2021-06-12 13:18:05

Hej!

Nu har skolborgarrådet Isabel tillsammans med förvaltningen lagt fram ett förslag till "Räddning" av resursskolorna, men förslaget är otillräckligt och fullt av otydligheter -  våra barns skolor är fortfarande akut hotade!

Vi behöver visa vår oro och därför anordnar vi denna demonstration! Vi jobbar med att få media på plats för att uppmärksamma situationen och frågan!

Kan du komma på demonstrationen 16 juni kl 11.30 utanför Stockholm Stads hus? 

Alla barn påverkas oavsett om du bor i Stockholm stad eller i någon annan kommun om skolorna skulle läggas ner!

Ta gärna med morfar, farmor….eller om du har någon kompis som kan komma.

Anmäl via länken:
https://www.facebook.com/events/310360110563123/

Viktigt att du markerar ”kommer” och inte ”intresserad”. Vi får vara 100 personer på demonstrationen pga Corona-restriktionerna. Vi räknar bara med att de som satt ”kommer” verkligen kommer. 

ISABELS BESKED OM "Räddningen" den 24 mars - gäller det fortfarande? 

C11E7625-B60C-4692-AD21-7C20757ECF3E.jpeg9CA7CD60-BA18-4D90-A33C-BF23E4CDB50C.jpeg


Föräldranätverken för barn i resursskolorna

Lämna en nalle till utbildningsförvaltningen på torsdag! Våra resursskolor är fortfarande hotade!

2021-05-04 20:13:44

Stort tack för att du genom att skriva under vår namninsamling stött vår kamp för att rädda resursskolorna för elever med särskilda behov. I början av mars överlämnade vi listan med namnunderskrifter – totalt över 6000 stycken namn! – till skolborgarrådet.

Sedan dess har politikerna gjort utspel om att de vill rädda skolorna – men fortfarande inga konkreta beslut eller åtgärder!

För att sätta ytterligare press på politikerna i Stadshuset och tjänstemännen i utbildningsförvaltningen och för att rikta uppmärksamheten på den katastrof som vi närmar oss om inget snabbt händer, genomför vi på torsdag 6 maj en corona-anpassad manifestation utanför utbildningsförvaltningen på Hantverkargatan 2F.

Om du vill stödja oss även i detta:
* Lämna ett gosedjur utanför utbildningsförvaltningens ingång på Hantverkargatan 2F, nära Stadshuset, någon gång under eftermiddagen torsdag 6 maj, senast 17.15.
* Skriv gärna en uppmaning till utbildningsdirektör Lena Holmdahl i ett kuvert / på en lapp fäst på nallen!
* Fota och dela i fb-gruppen "Nallar för resursskolor - rädda våra barn!" https://www.facebook.com/groups/2881932968726038

Manifestationen är så klart corona-anpassad. Som framkommer i inbjudan till eventet (se länk nedan) kommer nallar att lämnas på hög av föräldrar utanför förvaltningen under em, så att det aldrig samlas mer än 8 personer.

Länk till eventet: https://fb.me/e/2j4XcmGux 


Föräldranätverken för barn i resursskolorna

Tack för ert stöd för våra resursskolor! SVT gör inslag om insamlingen...

2021-02-19 13:49:05

Hej på er alla,
stort tack för att ni skriver på vårt öppna brev till Utbildningsnämnden! Vad många vi är som vill värna resursskolorna och våra barns skolgång! Namninsamlingen har nu nått upp över 2300 underskrifter, och växer hela tiden...

Våra röster hörs, och debatten om hur den uppkomna situationen ska lösas har börjat föras i det offentliga - vilket är en framgång! Resursskolorna har givit ett kort uttalande om hur det går i diskussionerna med staden, vi håller tummarna för en konstruktiv och pragmatisk inställning från båda sidor. Utbildningsnämnden å sin sida har rutit i gentemot riksdagen och krävt att nödvändiga ändringar i skollagen ska införas (ett problem som varit känt i nästan 10 år nu utan åtgärd...). Här kan ni läsa deras debattartikel: https://www.svd.se/lagen-behover-ses-over-kring-resursskolor 

Att passivt vänta på lagändringar är dock ett säkert sätt att misslyckas. Att lagändringar behöver genomföras på riksdagsnivå tar inte bort ansvaret för Stockholms stad att se till att resursskolorna klarar sig i mellantiden! Det krävs akuta insatser och det finns lagutrymme att bevilja medel till skolorna - om tjänstemän och politiker vill. (Vi har visat på flera specifika öppningar för ledamöter i utbildningsnämnden.) 

I början av nästa vecka kommer SVT intervjua oss med anledning av namninsamlingen och situationen för våra barns skolor. Jag kommer visa upp vårt öppna brev och alla underskrifterna --- kan vi bli ännu fler som skriver under tills dess? Når vi 3000 underskrifter? 4000? Sprid gärna vidare!

Våra röster hörs bättre om vi också syns! Vi vill gärna påminna om att skicka en kort videofilm som hälsning till utbildningsnämnden, där ni riktar uppmaningar från det öppna brevet till nämnden! Eller så tar ni inspiration från kommentarerna som lämnats på namninsamlingen.... Det är inte svårt, använd er mobil och spela in en 10s film. Vi klipper ihop till en stark film där vi syns! (Instruktioner hittar ni här: https://www.rattentillutbildning.se/stockholmsstad/#video). 

Så, skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist och övriga nämndledamöter – hur ser er plan ut för våra barns rätt till utbildning? Det är många barn vars hälsa, glädje och framtid står på spel. Vi är många som vill kunna slappna av från den ständiga oron över våra barns skolgång! Var ska våra barn gå i skolan nästa termin?

Upp till bevis nu Stockholm!


Tack för att ni stöder oss! 
/Föräldranätverken

Bildresultat för videoconference many debate


/Föräldranätverken för barn i resursskolornaDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...