Rädda resursskolorna - Stockholm, ge oss en tydlig plan!

Öppet brev till Stockholms utbildningsnämnd
angående våra barns skolgång vid de hotade resursskolorna

 Vi föräldrar till barn på fristående resursskolor runt om i Stockholm har tagit del av informationen att Stockholms stad och huvudmännen för ett antal av dessa resursskolor träffats, och att en dialog har påbörjats – en god början.

I skrivande stund befinner vi oss nu i mitten av februari, nästa termin börjar i augusti och vi föräldrar känner en stadigt tilltagande oro – kommer våra barn att ha en fungerande skolgång nästa termin, och i så fall var?

Ni säger att ni värnar om de fristående resursskolorna. Ni säger att det finns budget för deras verksamhet. Visa då tydligt ledarskap och ge oss föräldrar, och framförallt våra barn, det lugn en trygg och förutsägbar skolgång ger.

Så, skolborgarråd Isabel och övriga nämndledamöter – hur ser er plan ut för våra barns rätt till utbildning?

  • Vilket ansvar tänker ni ta för att hitta en fungerande lösning?
  • När kan vi vänta oss att ni löst problemet?
  • Hur säkra är ni egentligen på att ni kan rädda skolorna?
  • Vad händer om ni inte löser denna situation?
  • Om våra barn behöver gå tillbaka till de kommunala skolorna - kan ni då garantera att mitt barn får det stöd som hen behöver?
  • Och för de flera tusen föräldrar som ställt sina barn i de mångåriga köerna till länets resursskolor, när tror ni att nyantagningen kan fungera igen?

Det är många barn vars hälsa, glädje och framtid står på spel. Vi är många som vill kunna slappna av från den ständiga oron över våra barns skolgång! Vi är många som vill ha svar på dessa frågor!

Upp till bevis Stockholm!

/Lunaskolornas föräldraförening
/Ingridskolan föräldranätverk
/Alla föräldrar som står i kö!


Föräldranätverken för barn i resursskolorna    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Föräldranätverken för barn i resursskolorna överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...