Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

(Denna namninsamling påbörjades i februari 2020, innan skolborgarrådet Isabel lovade att "resursskolorna skulle rädda och långsiktiga förutsättningar för deras finansiering skapas")

RÄDDA RESURSSKOLORNA I STOCKHOLM
SLUTA SMITA FRÅN ATT GE ELEVER MED NPF EN FUNGERANDE SKOLGÅNG!
VART SKA VÅRA BARN TA VÄGEN?

I onsdags meddelade Utvecklingspedagogik att de kommer stänga Stockholms tre största resursskolor; Lunaskolan Södra, Lunaskolan Bromma och Svedenskolan - och den katastrof som vi försökt undvika är nu ett faktum! 200 barn och familjer påverkas!

I vårt tidigare öppna brev från februari 2020 krävde vi att skolborgarrådet och Stockholms utbildningsnämnd skulle se till att de tänkte långsiktigt. Vi krävde också en tydlig plan ifall det värsta fallet inträffade! Vi lämnade över 6000 namnöverskrifter och begärde att hon skulle redovisa hur planen såg ut...

...ingen plan för våra barns mottagande kom dock. Inga detaljer, inga diskussioner, inga förberedelser. Nu har vi fått en epost-adress och ett nytt vagt löfte - det är ALLT!

Men förklara gärna varför dessa viktiga skolor ens behöver stänga? Det finns 80 miljoner kr på Utbildningsförvaltningen konto som inte betalas ut till resursskolorna, trots att de är specifikt avsedda för detta stöd!

Ingen vinner på att våra barns resursskolor stänger, inte politikerna, inte samhället (stadens egna platser är mycket dyrare), inte personalen -- och ABSOLUT INTE BARNEN!

Nu är det dags att gå man ur huset och protestera så högt vi kan! Det här är fullständigt OANSVARIGT hanterat av vårt skolborgarråd Isabel Palmqvist-Smedberg! 

Idag är det Utvecklingspedagogiks tre resursskolor som stänger, och sätter 200 ömtåliga barn utan fungerande skolgång! Men snart riskerar ytterligare 400 barn på övriga resursskolor hamna i kaotiska situation! Och då resursskolorna stängs så försvinner skolgången även för 1000 npf-barn som går i andra kommuner - katastrofens ringar sprider sig...

Och hjälp oss att rädda oss från stupets brant! Vi hänger på sista sköra tråden här, och behöver ALL HJÄLP VI KAN FÅ! 

/Lunaskolornas föräldraförening
/Föräldranätverken på de andra resursskolorna
/Alla föräldrar som står i kö!

----------------------------------------------

Vårt tidigare öppna brev från feb 2020!

Öppet brev till Stockholms utbildningsnämnd
angående våra barns skolgång vid de hotade resursskolorna

 Vi föräldrar till barn på fristående resursskolor runt om i Stockholm har tagit del av informationen att Stockholms stad och huvudmännen för ett antal av dessa resursskolor träffats, och att en dialog har påbörjats – en god början.

I skrivande stund befinner vi oss nu i mitten av februari, nästa termin börjar i augusti och vi föräldrar känner en stadigt tilltagande oro – kommer våra barn att ha en fungerande skolgång nästa termin, och i så fall var?

Ni säger att ni värnar om de fristående resursskolorna. Ni säger att det finns budget för deras verksamhet. Visa då tydligt ledarskap och ge oss föräldrar, och framförallt våra barn, det lugn en trygg och förutsägbar skolgång ger.

Så, skolborgarråd Isabel och övriga nämndledamöter – hur ser er plan ut för våra barns rätt till utbildning?

  • Vilket ansvar tänker ni ta för att hitta en fungerande lösning?
  • När kan vi vänta oss att ni löst problemet?
  • Hur säkra är ni egentligen på att ni kan rädda skolorna?
  • Vad händer om ni inte löser denna situation?
  • Om våra barn behöver gå tillbaka till de kommunala skolorna - kan ni då garantera att mitt barn får det stöd som hen behöver?
  • Och för de flera tusen föräldrar som ställt sina barn i de mångåriga köerna till länets resursskolor, när tror ni att nyantagningen kan fungera igen?

Det är många barn vars hälsa, glädje och framtid står på spel. Vi är många som vill kunna slappna av från den ständiga oron över våra barns skolgång! Vi är många som vill ha svar på dessa frågor!

Upp till bevis Stockholm!

/Lunaskolornas föräldraförening
/Ingridskolan föräldranätverk
/Alla föräldrar som står i kö!


Föräldranätverken för barn i resursskolorna    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Föräldranätverken för barn i resursskolorna kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...