Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#1

Det skulle bli katastrof för min son om resursskolorna läggs ner!!!

Karin Billing (Stockholm, 2021-02-14)

#2

Resursskolorna är avgörande för att mer än 1000 barn i Stockholmsområdet ska få den utbildning de har rätt till. Det finns inga kommunala alternativ som på kort sikt kan ge dem det stödet!

Magnus Back (Solna, 2021-02-14)

#3

Mitt barn är hemmasittare och står sen flera år i kö till ett flertal resursskolor.

Katarina Ewers (Stockholm, 2021-02-15)

#4

Förälder till barn i Lunaskolan Södra

Jenny Adrian Meredith (Årsta, 2021-02-15)

#7

Min son och alla andra barn i behov ska få den utbildning de förtjänar

Semra Cirik (Stockholm, 2021-02-15)

#8

Är orolig för att min son skall förlora fungerande skolgång när resursskolorna fått ändrade ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Aspdammskolan =fungerande skolgång.

Astrid Närenbäck Engman (Värmdö , 2021-02-15)

#11

Jag skriver under pga att min systerson har ett antal diagnoser som gör att han förmodligen kommer behöva det som en resursskola kan ge honom i fråga om lärande och social interaktion.

Annika D (Stockholm, 2021-02-15)

#12

Jag har också barn som har behov av hjälp.

Iral Saygin (Stockholm , 2021-02-15)

#13

Jag skriver under på grund av att min sons och andra barns framtid i dessa fantastiska skolor hotas av sin existens.

Jenny Dropulic (Tyresö , 2021-02-15)

#14

Jag har TVÅ barn med autism så jag värdesätter verkligen resursskolorna! Utan dem kan inte mina barn gå i skolan som de har rätt att göra!

Ellinor Sandegren (Stockholm, 2021-02-15)

#16

Har barn med autism som står i kö till resursskola. Han går nu i vanlig skola och är till största delen hemmasittare 9 år gammal

Rakel Nyl’en (Järfälla , 2021-02-15)

#18

Politiken behöver fatta beslut efter evedens och inte ideologi. Alla barn ska ha rätt till likvärdig skolgång vilket framgår av skollagen. Barn som inte ges stöd i skolan blir vuxna i behov av stöd, livslångt stöd, så kan vi inte ha det.

Anna Lytter (Stockholm, 2021-02-15)

#19

Jag har barn på Ingridskolan.

Susann Andersson (Solna, 2021-02-15)

#21

Jag vet att resursskolorna behövs

Linda Sköld (Stockholm, 2021-02-15)

#22

Min bästa vän son med familj drabbas

Nina Ludwig (Stockholm , 2021-02-15)

#26

Magitaskolan, en av de fristående resursskolorna i Stockholm, har räddat vår familj. Utan denna fantastiska skola skulle min son mått mycket dåligt och hade varit ”hemmasittare”. Från att ha haft skolfobi/ångest och farit illa i den kommunala skolan, till att längta till skolan på helger och lov. Alla barn, även de med särskilda behov, måste få samma möjligheter att få sin utbildning tillgodosedd.

MirjaLi OskarssonSild (Stockholm, 2021-02-15)

#28

Alla barn har rätt till en fungerande skola! Trist att inget blivit till det bättre sedan mitt barn gick ur grundskola och gymnasiet. Gör om och gör rätt!

Erika A (Stockholm, 2021-02-15)

#34

Jag har ett barn som redan går i resursskola, och ett barn som skulle behöva det.

Erika Höglund (Stockholm, 2021-02-15)

#35

Alla barns rätt till utbildning och min sons välmående och möjlighet till en bättre fortsättning på resten av hans liv än vad den ordinarie skolan har haft möjlighet och kompetens att klara av.

Sara Schaerling (Stockholm , 2021-02-15)

#38

Min systersons framtid!

Magnus Fyrfalk (Smedstorp , 2021-02-15)

#41

Då jag har en dotter med npf diagnos och ser behovet att stärka skolorna.

Frida Eik Öhman (Sigtuna, 2021-02-15)

#43

Det är helt ohållbart att inte ge stöd åt barn utifrån deras behov.

Ann-Sofie Edlund (Stockholm , 2021-02-15)

#45

Orolig morbror.

Niklas Frykberg (Stockholm, 2021-02-15)

#55

Min dotter har rätt till skola och behov av en mindre skola med stöd från många vuxna. Därför funkar inte en skola med 600-1000 elever för henne.
En resursskola kostar att bedriva. Om min dotters skola inte får tilläggsbelopp så måste den stängs ner.
Mvh elenor

Elenor Cacciatore (Stockholm , 2021-02-15)

#56

Min son är elev på Lunaskolan Bromma och jag vet hur otroligt viktiga resursskolorna är för barn med särskilda behov. Dessutom jobbar jag själv inom den kommunala skolan och ser dagligen i mitt jobb hur illa många elever med särskilda behov far då de tvingas passa in och anpassa sig i en ”vanlig klass”.

Anna Porsmyr (Stockholm, 2021-02-15)

#61

Har barn som ej får resursskola pga stöd tagit bort till skolorna.

Lena Moen Grute (Stockholm , 2021-02-15)

#62

Att jag har barn som går i resursskola

Kristina Ersson (Sollentuna, 2021-02-15)

#67

Stockholm har ett ansvar att se till att alla barn får rätten till utbildning tillgodosedd, även de som har funktionsnedsättningar. Resursskolorna är en fungerande och kritiskt viktig skola för våra barn - och inga alternativ finns... ge oss nu en plan för hur ni ska lösa detta!

Christian Wettergren (Stockholm, 2021-02-15)

#71

Rätten till utbildning och möjlighet till ett självständigt liv som vuxna gäller alla barn. Våra barns skolgång sker här och nu. Vi kan inte vänta.

Cecilia Back (Solna, 2021-02-15)

#81

För alla elevers lika värde!

Marie Lindeberg (Västerås, 2021-02-15)

#82

Jag skriver under på grund av att min son behöver gå kvar i sin resursskola i Solna. För första gången på fyra år han känner tillhörighet och trivs i skolan, i en liten grupp med tydliga rutiner, trygghet och kompetenta lärare och extraresurser.

Maria Arvetun (Sundbyberg, 2021-02-15)

#83

Det finns inga trovärdiga och färdiga alternativ till resursskolorna. Att skicka tillbaka eleverna till de vanliga skolorna blir en katastrof.

Håkan Arvidsson (Stockholm, 2021-02-15)

#88

Sverige inte har en plan för dessa barns rätt till utbildning och att barnkonventionen inte följs.

Katarina Holmberg (Järfälla , 2021-02-15)

#92

Resursskolor finns för att de behövs! Att ta ifrån barn med behov av stöd en fungerande skolgång är att sparka på barn som redan ligger.

Theres Grauers (Solna, 2021-02-15)

#99

Jag har en anhörig som som går på en fristående resursskola och den skolan har varit hans räddning. Utan den hade han inte kunnat uppnå gymnasiebehörighet, och heller inte gå vidare med gymnasiestudier. Resursskolan har med sina anpassningar och sin flexibilitet givit honom det lugn och den trygghet han behöver för att kunna prestera. Resursskolornas insatser för barn som min anhörige är enormt betydelsefulla. Att skapa en situation där resursskolor tvingas lägga ner utan att motsvarande verksamheter med kompetenta erfarna medarbetare finns på plats i tillräcklig mängd för att ta över barnen (med samma kvalitet i verksamheten som resursskolorna erbjuder) är att bortse från dessa barn och ungdomars lagstadgade rättighet till utbildning.Det är ett hårt slag mot dem som i många fall redan misslyckats gång efter gång och kämpar mot psykisk ohälsa som förvärrats av att deras ”vanliga” skolor inte kunnat att anpassa sin verksamhet efter deras faktiska behov. Resultatet av nuvarande situation kommer högst sannolikt att bli ett mycket större mänskligt lidande för barnen och deras familjer, och samtidigt en mycket högre totalkostnad för samhället i form av ökad psykisk ohälsa, arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd etc. Detta måste ses i ett längre perspektiv och då går varken barnen eller samhället vinnande ur situationen.

Anna Ewers (Spånga, 2021-02-15)

#100

Mitt barn går på en fristående resursskola. För oss och för många andra i liknande situation är detta det enda fungerande alternativet. Utan fristående resursskolor får våra barn ingen chans till utbildning.

Yngve Ekelin (Tyresö, 2021-02-15)

#101

Vi står i kö till flera resursskolor pga brister i kommunalresursskola som brister i sitt utförande

Samandra Khayer (Stockholm , 2021-02-15)

#102

För de berörda barnens hälsa, glädje och framtid. För alla barns rätt till en trygg skolgång!

Cecilia Tunberg (Stockholm, 2021-02-15)

#107

Jag stödjer uppropet även om jag inte har något barn på resursskola, eftersom jag vet vilken skillnad det gör för varje enskilt barn.

Sarah Holst (Stockholm , 2021-02-15)

#108

Eleverna och deras familjer har fått utstå så mycket redan. Låt det vara nog nu! Det finns 1600 elever på 23 resursskolor. Över 6000 elever står i kö till dessa resursskolor. Kommunerna har brister i kapacitet att leverera fungerande skolgång till alla dessa elever. Gör det rätta, behåll fungerande verksamheter. Justera lagstiftningen med barnen i fokus. Låt inte barn betala priset för politiska nycker!

Annika Mellberg (Sundbyberg, 2021-02-15)

#110

Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. På resursskolorna sker just detta. De elever som går där behöver bl. a. en lugn miljö och små klasser för att lyckas. Resursskolorna är SÅ viktiga! /Ämneslärarstudent

Johanna Svenningsson (Haninge, 2021-02-15)

#111

Alla barn har rätt till en fungerande skolgång

Anna Wråke (Nacka, 2021-02-15)

#123

Ni sätter barnens hälsa och framtid på spel!!

Åza Norrby (Järfälla , 2021-02-15)

#125

Alla har rätt till en bra skolgång. Resursskolorna behövs. Vanliga skolan kan inte tillgodose de här barnens behov.

Jenny Boije (Hägersten , 2021-02-15)

#126

Det är en självklarhet att varje barn skall ha rätt till en trygg och anpassad skolgång vilket den kommunala skolan ALDRIG kan erbjuda dessa elever!

Anna Mattsson (Sundsvall, 2021-02-15)

#129

Jag har själv barn där skolan i den kommunala verksamheten inte klarat av att ge mitt barn en fungerande skolgång sedan hon började i skolan. Men nu i åk 7 i resursskolan så ser vi en ljusning.
Vart ska hon ta vägen om resursskolan stängs? Kommunen klarar inte att lösa detta!

Gunhild Lagberg (Årsta , 2021-02-15)

#132

Alla barn har rätt till en utbildning, att må bra och lyckas!!!!

Line Jensen (Vällingby , 2021-02-15)

#135

Jag har ett barnbarn, 7 år, som har särskilda behov.

Bertil Rundblom (Stockholm , 2021-02-15)

#136

Mitt barn står i kö till Lunaskolan, att få gå på denna resursskola med dess kompetens är helt nödvändigt för att mitt barn ska klara av målen i skolan och inte gå under.

Mall Allpere (Stockholm, 2021-02-15)

#137

Ge barn med särskilda behov möjlighet till anpassat stöd - något som den kommunala skolan där vi bor absolut inte har i form av resurser, kompetens, lust eller nåt som helst intresse av - Nya Elementar. Vår dotter som stor del av sin skoltid varit hemmasittare får äntligen ett anpassat stöd på Nya Ängkärrskolan. Utan den platsen hade hon sannolikt idag varit helt utanför skolsystemet. Om den plattformen skulle försvinna så raseras inte bara en 12-årings liv utan hela vår familj skulle återigen få en mycket ansträngd situation. Helt absurt hur det här tjafset fått ta så mycket värdefull tid i anspråk av skolor, pedagoger och föräldrar. Skämmigt.

Anna Olcén (Bromma, 2021-02-15)

#139

Resursskolor är nödvändiga för att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning. De hjälper barn med funktionsnedsättningar att lyckas, där den "vanliga skolan" har misslyckats. Om resursskolor tvingas lägga ner kommer antalet elever med problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa att öka. Detta har samhället inte råd med!

Linnéa Eklöf (Täby, 2021-02-15)

#144

Resursskolor behövs!

Maria Herngren (Stockholm, 2021-02-15)

#146

Vågar inte tänka på vad som händer med min son, och alla andras barn, som behöver det sammanhang som resursskolan står för. En klarad skolgång ger möjlighet till att klara sig i livet, och att bidra till samhället på sikt.

Petra Persson (Stockholm, 2021-02-15)

#149

Jag är biträdande rektor på en liten friskola och har mött flera elever som har svårt att ”passa in i mallen”. Vi gör allt vi kan för att skolgången ska fungera men det räcker inte. Resursskolorna behövs!

Lena Tigerschiöld (Stockholm , 2021-02-15)

#152

Vansinne att politiker inte tar ansvar för ALLA barns skolgång. Det psykiska lidande det här medför för både barn och föräldrar är fruktansvärt.

Linn Erlandsson (Stockholm , 2021-02-15)

#154

Alla barn borde ha rätt till utbildning som passar dem

Amelie Hummelgren (Solna, 2021-02-15)

#160

Jag hade hoppats att detta inte skulle hända igen, men nu verkar 2013 upprepas. Efter stora protester och ändringar i både skollagen och skolförordningen är det sorgligt att resursskolorna igen hotas av nedläggning. Har vi inte kommit längre?

Lena Bartholf Axelsson (Bromma, 2021-02-15)

#162

Vi måste rädda resursskolorna! Det handlar om våra barn och deras framtid.
Ett lifehack: Snålheten bedrar visheten.

Paul Quant (Stockholm , 2021-02-15)

#163

Har egen erfarenhet, genom mitt älskade barns lidande och dåliga självkänsla i skolans värld. Att känna att man inte passa in och inte vill leva.
Det måste bli en förändring!!!

Cecilia Grunning (Rönninge , 2021-02-15)

#164

Att trivas i skolan kan i förlängningen handla om liv eller död för många barn.

Therese Kernell (Stockholm, 2021-02-15)

#166

Jag skriver under pga att min son står i kö till Helleborusskolan

Cislett Almén (Bro, 2021-02-15)

#168

Viktigt, så så viktigt, att resursskolorna får vara kvar och att med goda möjligheter få driva sin verksamhet. För barnens skull!

Johanna Levin (Stockholm, 2021-02-15)

#169

Det är tillräcklig många barn som mår psykisk dålig eftersom de inte få de anpassningar som de behöver för att klara av skolan. Dagens skolsystem bedömer inte bara barnens kunskaper, men barnens förmågor. Barnen med neuropsykiatriska diagnoser har ännu större behov av struktur och anpassad miljö och jag kan inte se att kommunala skolor kan uppfylla deras behov på samma sätt som resurspoolen kan göra.

Deise Amaro Tisljarec (Stockholm, 2021-02-15)

#178

Jag är förälder till ett barn med NPF och neddragningarna för dessa barn gör mig orolig.

Anna-Stina Takala (Sundbyberg , 2021-02-15)

#181

Alla barn är värda att få en utbildning på sina villkor.

Anders Nilsson (Stockholm, 2021-02-15)

#182

Min son har efter många års kamp i vanlig skola med mycket dåligt psykiskt mående äntligen hittat en skola som fungerar. Nu kämpar vi för skolans överlevnad. Resursskolorna är livsviktiga för dessa barn. Systemet slår på en svag och utsatt grupp när skolan hotas av ett . Det måste ändras rädda Ingridskolan!

Hanna Helsing (Tyresö, 2021-02-15)

#187

Ett kommunalt hållbart och fungerande alternativ saknas för dessa barn, de har rätt till sin nuvarande skola som ger barnen det stöd och trygghet de har rätt till.

Janna Bothén (Stockholm, 2021-02-15)

#189

Jag skriver under pga att jag är orolig för mitt barns skolgång.

Karin Skog (Stockholm, 2021-02-15)

#191

Mina barn är i stort behov av det extra stöd och särskild stöd som resursskola ger de! Skulle få katastrofala konsekvenser om mina barn inte hade en fungerande skolgång igen!

Yanina Calace (Stockholm, 2021-02-15)

#195

Mamma och undrande!

Anna Stadling (Stockholm , 2021-02-15)

#197

Har en son som står i kö.

Catharina Nyman (Älvsjö , 2021-02-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...