Vi som stöttar rektor Martin Roth på Malmö Borgarskola!

Under ett studentutspring på Malmö Borgarskola syns en elev som går runt på scenen och viftar med en palestina flagga. Rektor Martin Roth går därför upp och för bort studenten. 

Det är inte fråga om någon misshandel utan eleven kunde närsomhelst valt att släppa flaggan och samarbeta men det gör han inte. Istället visar han på märkbart motstånd varav rektorn då sätter hårt mot hårt.

Dock sker detta inom ramarna för vad som kan anses som ok och inom ens yrkesroll, rätten att hantera en stökig och bråkig elev.

En elev som inte anser sig vara skyldig att följa de regler som gäller för honom såsom för alla andra av skolans elever.

Det finns således ingen grund för att rektorn skulle avskedas från sin tjänst eller besväras av efterföljande represalier pga händelsen, för att han sett som sitt ansvar att försöka hålla skolans område fritt från politisk aktivism.

Vi som skriver under här stöttar rektor Martin Roths agerande, kräver att han ska få behålla sin tjänst och stödjer även hans kommentar; 

”Studenten ska vara studenten och ingen manifestation = fri från politik. Han var den enda av 450 elever som inte följde reglerna. Jag har tagit flaggor på scen tidigare år också. Fler rektorer än jag som står för samma sak.”

Vi anser också att inga andra flaggor än den svenska skall tillåtas inom skolans område under studentfirandet och att detta skall vara gällande över landets samtliga skolor, vilket borde falla sig naturligt och självklart med tanke på att det är Sverige och svenska staten som betalt utbildningen som nu firas!

Det är hög tid att kommunerna lyfter frågan för att undvika sådana här störande incidenter i framtiden. Man ska som enskild person kunna vara försäkrad om att kunna delta i ett studentfirande utan politiska inslag som stjäl en del av glädjen.


Therese Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Therese Johansson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...