Protest mot att busslinje 65 försvinner från kungsholmen

Genom att skriva under namninsamlingen visar jag att jag motsätter mig trafikförvaltningens förslag om att korta av busslinje 65 så att den trafikerar centralen -skeppsholmen. Vi som skriver under önskar behålla busslinje 65 från Fredhäll via Hornsberg mot centralen och skeppsholmen.  

 "Linje 65 Fredhäll – Skeppsholmen .Linjen föreslås få ändrad linjesträckning. Föreslagen linjesträckning Centralstationen (Centralen) – T-Centralen – Skeppsholmen." - Trafikavdelningens remiss inför trafikförändringar Stockholms
innerstad och Lidingö. Diarienummer
TN 2022-0837

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sara Hurtig lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...