Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#1206

Jag är verksam inom SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, men jag skriver som privat person.

(Stockholm, 2017-11-22)

#1208

Modersmålslärare behöver hjälp med sitt ämne och i sitt arbete med studiehandledning. Att tänka att kontakt och resurser kan ersätter och skapas i informella facebook grupper överskattar sociala mediers potential

(Gävle, 2017-11-23)

#1210

Jag som sfi-lärare och person med annat modersmål än svenska tycker att webbplatsen är viktig för modersmålslärare.

(Hässelby, 2017-11-26)

#1213

Flerspråkighet är Sveriges styrka i en föränderlig värld. I en tid när vi behöver attrahera de bästa i världen för att göra Sverige ledande är flerspråkighet något som gör Sverige konkurrenskraftigt. Att inte satsa på modersmålsundervisning är att avhända oss en strategisk resurs.

(Stockholm, 2017-11-27)

#1217

Jag anser detta materialet vara så oerhört viktigt för oss modersmålslärare. En annan viktig aspekt i detta är att detta är ett mycket bra samarbete med personalen ute på de olika ställen då de använder detta materialet när vi inte kommer ut till dem. En viktig länk i samarbetet mellan oss och kollegorna som gör integrationen mm lite enklare. En viktig del i detta är också alla barn som använder detta tillsammans med sina föräldrar hemma. Även att vissa barn behärskar tekniken så att de själva kan klicka på dessa sidor efter anvisningar från föräldrarna.

(Jönköping, 2017-11-29)

#1218

Hej!
Vi har många brist på resurser, istället skolverket kommer att lägga fram förslag för att utveckla hur det flerspråkiga språket kunna få budget och föreläsning. Skolverket vill stäng temamodersmål menar för mig, är det mot alla andra språket och lagen.
MVH
Amanuel
Modersmålslärare Jönköping kommun

(Jönköping , 2017-11-30)

#1220

Tema Modersmål är en viktig och unik plattform för lärare att ta del av varandras material för språkundervisning. Den behöver fortsätta finnas för lärares och elevers, och i förlängningen allas, skull.

(Uppsala, 2017-12-01)

#1225

Modersmålslärarna har ofta liten tillgång till stöd och resurser lokalt och behöver stöd centralt.

(Bandhagen, 2017-12-06)

#1227

Länken till Tyskland i detta fall kommer att vara mycket betydelsefull med tanke på att det är Sveriges viktigaste land när det gäller utbyte av kultur samt ekonomiskt.

(Linköping, 2017-12-11)

#1231

Jag jobbar som modersmålslärare, vi behöver mer stöd.

(ULRICEHAMN , 2017-12-19)

#1232

Tydligen har majoriteten av modersmålslärare stor nytta av Tema Modermål. Alla resurser som går att förstärka modersmålsundervisning är till gagn för elever med annat modersmål ån svenska och för hela det svenska samhället!

(Göteborg, 2017-12-27)

#1238

Webbplatsen bör utvecklas, inte avvecklas!

(Sollentuna, 2018-01-20)

#1239

webbplatsen bör utvecklas, inte avvecklas!

(vänersborg, 2018-01-25)