Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Nu har webbsidan Tema Modersmål stängts ner

Trots protester från modersmålslärare, studiehandledare, forskare och föräldrar till flerspråkiga barn stängde Skolverket i början av detta år ner den uppskattade webbsidan Tema Modersmål.

I höstas tog vi, en grupp tvåspråkighetsforskare, initiativet till ett upprop mot nedläggningen av webbsidan (bl.a. med den här namninsamlingen och debattartiklar i Svenska Dagbladet, 7 och 16 november). Vi har också upprepade gånger försökt att få till stånd ett möte med Skolverket för att diskutera alternativa lösningar.

Strax innan jul svarade Skolverket äntligen och bjöd in oss till ett samtal. Under mötet överlämnade vi en utskrift på de drygt 1200 underskrifterna på namninsamlingen, samt en utskrift av en av debattartiklarna i Svenska Dagbladet, undertecknad av närmare 80 kollegor inom universitet och högskolor som alla på olika sätt arbetar med flerspråkighet och svenska som andraspråk.

Under samtalet betonade vi att Tema Modersmål har en stor praktisk betydelse: det handlar inte bara om läromedel, utan sidan fungerar som en mötesplats och en bred resurs. Vi betonade också att webbsidan är viktig av mer ideologiska skäl.  Den har ett stort symbolvärde för ämnets ställning, legitimitet och synlighet. Nedläggningen av sidan kan ses som ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet.

Skolverket ville dock inte tänka om i frågan om nedläggningen. Man hänvisade till att man inte kan kvalitetssäkra de språkspecifika sidorna som fanns på Tema Modersmål. Man lovade att man på Skolverkets nya hemsida kommer att lyfta modersmålsundervisning och studiehandledning på ett mer integrerat sätt, det vill säga i anslutning till information och material som riktar sig till en bredare lärarkategori. Den nya hemsidan kommer att lanseras under senare delen av våren 2018 och då – under en första prövoperiod – välkomnar Skolverket synpunkter på hemsidans upplägg och utformning.

Vi uppmanar därför alla berörda att höra av sig till Skolverket med synpunkter. Vi kommer att fortsätta engagera oss i frågan.

Ellen Bijvoet, docent, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Kari Fraurud, professor emerita, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Natalia Ganuza, lektor, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Christina Hedman, lektor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Leena Huss, professor emerita, Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Jarmo Lainio, professor, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

Karin Senter, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 

 

 


Bevara och utveckla Tema Modersmål    Kontakta namninsamlingens skapare