Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#3

Lektor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

(Umeå, 2017-10-23)

#4

Professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet

(Göteborgs, 2017-10-23)

#6

Jag håller fullständigt med det ni skriver, som universitetslektor i flerspråkighet men även som mor till flerspråkiga barn vars undervisning i modersmål har varit och fortfarande är viktig. Modersmålslärare anser jag behöver fler resurser. Tema Modersmål har varit och skall fortsätta vara en resurs, som lärare i modersmål skall kunna lita på iom att den förvaltas under kontroll av en myndighet, inte privata aktörer.

(Uppsala, 2017-10-23)

#8

Edip Akay

(Uppsala, 2017-10-23)

#13

Jag tycker att modersmåls undervisning och flerspråkighet ska utvecklas, inte läggas ner.

(Tyresö, 2017-10-23)

#14

Som en flerspråkig föräldrar vill jag att svenska staten skall självklart respektera språklagen och skollagen och därmed flerspråkighet och språklig mångfald i landet. Tema Modersmål är nödvändigt för detta ändamål!

(Göteborg, 2017-10-23)

#16

Jag är en sverigefinne i exil och under mina första 27 år i Sverige så lärde jag mig hur viktigt det är med modersmål. Många i min åldersgrupp har inte lyckats att hålla sitt modersmål vid liv och alla de är ledsna över det, de känner att något fattas. Det berör individens resa genom livet väldigt mycket. Tar man bort saker som detta, så berör det människor negativt och det berör även samhället negativt. Vi behöver verkligen inte mindre funktioner som berör modersmål, tvärtom, vi behöver mer insatser.

(Hailuoto, 2017-10-23)

#17

Om nu Skolverket tycker att det är viktigt med modersmål och flerspråkighet med mera så borde sidan inte avvecklas utan snarare utvecklas.

(Järfälla , 2017-10-23)

#18

Jag skriver under på grund av att jag är en mamma till ett flerspråkigt barn och en lärare F-6 som dagligen jobbar med flerspråkiga elever. Modersmål, flerspråkighet är nära förknippade med lärande och identitetsutveckling. Alla elever har en rättighet att utveckla sin språkliga förmåga både på modersmål och svenska. En välutvecklad språkförmåga ger makt och självkänsla vilket gagnar såväl individen som samhället.

(Stockholm, 2017-10-23)

#19

Jag tycker att man ska utveckla webbplatsen! Modersmålslärare behöver stöd och hjälp!

(Uppsala, 2017-10-23)

#34

Universitetslektor i slaviska språk, Uppsala universitet

(Göteborg, 2017-10-23)

#35

Jag skriver under på grund av att detta webplatsen är viktig för modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. För många av dessa pedagoger är bristen på färdiga läromedel ett påtagligt problem. Här fyller Tema Modersmål – där många användbara pedagogiska resurser på ett stort antal språk är samlade – en oerhört viktig funktion. Webbplatsen är mycket uppskattad.

(Göteborg, 2017-10-23)

#42

Tema Modersmål har varit och skall fortsätta vara en resurs, som lärare i modersmål skall kunna lita på iom att den förvaltas under kontroll av en myndighet, inte privata aktörer.

(Klagshamn, 2017-10-24)

#48

tf. professor i specialpedagogik, universitet Erfurt (Tyskland); i Sverige förälder till ett trespråkigt barn

(Göteborg, 2017-10-24)

#59

Modersmål är viktigt och så är den enda gemensamma portalen som samlar ihop lärare, elever, skolor och forskare.

(Umeå, 2017-10-24)

#64

Det är viktigt

(Stockholm, 2017-10-24)

#66

Jag tycker modersmål är ett viktigt ämne som man ska kunna ha om man så önskar.

(Göteborg, 2017-10-24)

#69

Skolverket måste visa hur viktigt modersmålet är, det handlar inte bara om praktisk hjälp utan också om ett ställningstagande.

(Lund, 2017-10-24)

#70

Jag är lärarutbildare vid Åbo Akademi i Finland och vet hur centralt mitt svenska modersmål är för hela min existens i ett land där majoritetsspråket är finska.

(Korsholm, 2017-10-24)

#73

Jag är chef för modersmålseheten i Solna. Jag vänder mig bestämt mot ert beslut att stänga ner denna sida. När jag varit i kontakt med er gällande denna sida har ni uppgivit att sidan ska moderniseras och anpassas till version som inte kräver flash player. Jag förväntar mig att, i linje med regeringens strävan gällande digitalisering i undervisningen, upphäver ni beskutet att lägga ner denna sida och utför istället de moderniseringsåtgärder som utlovats.

(De Farfalla, 2017-10-24)

#74

Förstelärare i sydsamiska och engelska

(Lycksele, 2017-10-24)

#75

Är engagerad i och läser själv minoritetsspråket meänkieli och har sett hur svårt d är att hitta studiematerial i det

(Mariefred, 2017-10-24)

#76

Det här beslutet går emot Skolverkets egen analys av besökarantalet som ju klart och tydligt speglar behoven.

(Stockholm, 2017-10-24)

#79

Alla ska ha samma rättigheter och förutsättningar när det gäller modersmål. Inte bara de som är svenska!

(Hisings Backa, 2017-10-24)

#84

Skolverkets materialtillgång har varit oss modersmålslärare en "skattkista" viljet skall verkligen utvecklas inte avvecklas.

(Göteborg, 2017-10-24)

#86

Post-doktor (Centrum för tvåspråkighetsforskning),
f.d. modersmålslärare, mamma till tvåspråkiga barn, invandrare -- det är klart jag tycker att det är viktigt!

(Falun, 2017-10-24)

#89

jag ser det stora behov som webbplatsen fyller och att någon form av alternativ behövs om den inte kan fortsätta i nuvarande form.

(Hedemora, 2017-10-24)

#90

FD i tvåspråkighet och förälder till två tvåspråkiga barn. Webbpalatsen är en viktig resurs.

(Stockholm, 2017-10-24)

#96

Detta är en viktig funktion för oss och våra modersmålslärare. Skulle vara oerhört motigt om denna läggs ner.

(Kungshamn, 2017-10-24)

#101

Det är svårt att hitta material på finska (modersmål) som jag eller hemspråkläraren kan använda för mina barn! Man ska göra det lättare att skaffa material, inte svårare! Det är redan tillräckligt kämpigt med utbildning och man ska inte göra det ännu svårare!

(Västra Frölunda, 2017-10-24)

#108

Jag är invandrare, jag har andra språk som modersmål.

(Stockholm, 2017-10-24)

#112

Tema Modersmål är en ovärderlig resurs i språkundervisningen.

(Göteborg, 2017-10-24)

#125

lektor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

(Stockholm, 2017-10-24)

#135

Bitr rektor med ansvar för modersmål, studiehandledning och mottagning av nyanlända

(Stockholm, 2017-10-24)

#139

Forskning visar att ett utvecklat modersmål inte sker på bekostnad av ett andra eller främmande språk - tvärtom. Goda kunskaper i modersmålet utgör istället en grund och skapar goda förutsättningar för inlärning av andra språk. Lyssna på forskare som kan det här området!

Att ha kompetens i flera språk är dessutom inte bara en resurs för den enskilde individen, det är också en stor resurs för samhället!

(Uppsala, 2017-10-24)

#141

vi behöver en resursbank som är öppen och tillgänglig för alla flerspråkiga elever och deras lärare.

(Stockholm, 2017-10-24)

#143

Det var något av det mest huvudlösa jag har hört. Och från skolverket! Tema Modersmål är en mycket viktig och välbehövlig sida som stöttar både barn, föräldrar samt sva-lärare, modersmålslärare och studiehandledare. Det känns nästan typiskt att det är just den här hemsidan man inte orkar/kan/vill se till att den fungerar tekniskt. Men skolverket låter sig väl ändå inte påverkas av invandringsfientliga strömningar i vårt land?! Tema modersmål behöver utvecklas inte avvecklas!

(Göteborg, 2017-10-24)

#147

Det är oerhört viktigt att stödja modersmål och studiehandledning på modersmålet, bland annat för deras stora betydelse för skolframgång och lärande.

(Stockholm , 2017-10-24)

#150

lektor i nederländska, Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms Universitet

(Stockholm, 2017-10-24)

#154

Vetenskap måste gå före populism!

(Stockholm , 2017-10-24)

#162

En centralt tillhandahållen resurs för modersmålslärare är ett omistligt - och ärligt talat billigt - sätt att kvalitetshöja undervisning för svenska elever. En nedstängning av webplatsen utan en klar åtgärdsplan för hur den skall ersättas är en mycket dålig idé.

(Uppsala, 2017-10-24)

#164

Tema Modersmål är en viktig resurs för modersmålslärare, studiehandledare och deras elever.

(Västerås, 2017-10-24)

#169

Att jag själv har använt mig av sidan. Vi kan behöva all stöd!

(Kungälv, 2017-10-24)

#170

Denna viktiga resurs bör inte läggas ned.

(Kalmar, 2017-10-24)

#173

Oerhört viktigt forum i mitt arbete

(Uppsala, 2017-10-24)

#174

Jag skriver under för att den är viktig för alla som sysslar med undervisning och utbildning inom svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning. Som lärarutbildare vid Lnu använder jag mig ofta av webbplatsen tillsammans med mina studenter. Den information som finns där är ovärderlig för oss.

(Växjö, 2017-10-24)

#178

Lektor, Pedagogiskt arbete, Karlstads Universitet

(Karlstad, 2017-10-24)

#181

Jag har haft mycket nytta av "Tema modersmål" i mitt yrke. Den välfungerande och samlade plattformen för oss språklärare skall utvecklas och absolut inte avvecklas.

(Stockholm, 2017-10-24)

#184

Webbplatsen utgör ett värdefullt stöd för alla pedagoger som undervisar i eller ger studiehandledning på olika modersmål!

(Växjö, 2017-10-24)

#188

Vi är en flerspråkig familj.

(Stockholm, 2017-10-24)

#196

Detta är ett viktigt sätt att bevara kultur och språk!

(Helsingborg, 2017-10-24)

#199

Universitetslektor i tyska med didaktisk inriktning, Institutionen för språk, Linnéuniversitetet

(Växjö, 2017-10-24)