Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!

Kommentarer

#203

ska öppnas då den vägen innehåller så få boende och därmed vi som bor i arenberga måste åka runt via stationen, skolorna eller halvvägs till Sigtuna.
Skitsnack om trafikfarlig väg!
Öppna för genomfart för oss som bor där!!

(Märsta (Arenberga), 2017-03-14)

#217

Öppna Aspvägen, och stäng bussgatan/dragonvägen för personbilstrafik..

(Märsta, 2017-03-14)

#218

gör om gör rätt. Trafiksituationen på Aspvägen och Dragonvägen och även till viss del på Karlborgsgatan liknar en fars, vem/vilka och hur styrs kommunen egentligen? Aspvägen stängdes för genomtrafik - varför det? Att villaägarna skulle ha en egen gata? Dragonvägen öppnades för all trafik - varför det? Att barnen får springa ikapp bilarna? Karlsborgsgatans sista del gjordes endast till bussgata - inga hus, inget skymt sikte - varför det? Ni som fattar beslut om trafiken - detta duger inte. Gör om - gör bättre.

(Märsta, 2017-03-14)

#223

Stäng Dragonvägen för allt annat än buss och räddningstjänst. Öppna Aspvägen MEN se till att hastigheten sänks där då den gamla sjöbotten annars ger jordbävningskänsla i husen utefter Aspvägen!

(Märsta, 2017-03-15)

#231

försenas i de skolturer jag kör

(märsta, 2017-03-15)

#233

Trafiksäkra Dragonvägen o öppna Aspvägen för trafik

(Märsta, 2017-03-15)

#235

Bengt Gustafsson

(Sigtuna, 2017-03-15)

#236

Eva Gustafsson

(Sigtuna, 2017-03-15)

#238

Hur kan någon person på Aspvägen stänga av hela Aspvägen? Hur många skall till för att det skall bli normal trafik på Dragonvägen???

(Märsta, 2017-03-15)

#239

Berit Hållberg

(Märsta, 2017-03-15)

#243

De kör alldeles för fort fartdämpning behövs. Öppna Aspvägen!

(Märsta, 2017-03-15)

#248

Stäng Dragonvägen för biltrafik tillåt endast bussar. Helst felaktigt beslut att öppna vägen med alla barn som passerar dagligen. Gör om och gör rätt!

(Märsta, 2017-03-15)

#255

Stäng Dragonvägen för biltrafik endast bussar

(Märsta, 2017-03-15)

#257

pga miljöskäl så känns det otroligt fel att köra en mil extra för att någon bestämt att stänga av en väg som funnits i minst 43år.

(Märsta, 2017-03-15)

#268

Minska trafik över Norrbacka skolområde.

(Märsta, 2017-03-16)

#276

Jag är boende i området och instämmer i initiativet.

(Märsta , 2017-03-16)

#284

Folk kör för fort på Dragonvägen - fartdämpande hinder behövs. Öppna Aspvägen igen!

(Märsta, 2017-03-17)

#285

Tänk på barnens trafikmiljö - onödig omväg pga att Aspvägen är avstängd. Sigtuna eko-kommun?.

(Märsta, 2017-03-17)

#291

En himla trafik även på nätter

(Märsta, 2017-03-17)

#292

För höga hastigheter på Dragonvägen - trafiksäkra vägen många barn som passerar

(Märsta, 2017-03-17)

#293

hindret ska bort! tänk på våra barn.

(märsta, 2017-03-17)

#296

Beslutet att stänga aspvägen var från början fel.

(Märsta, 2017-03-17)

#300

Det är bara en tidsfråga innan vi får en allvarlig olycka.

(Märsta, 2017-03-18)

#304

Jag bor på hasselvägen som är gatan intill och nu får jag köra runt halva Märsta när jag ska någonstans.

(Märsta, 2017-03-18)

#305

Bor på hasselvägen som är gatan intill

(Märsta, 2017-03-18)

#306

Höga hastigheter med dagis o skola i anslutning. Sätt upp fartkamera det går alldeles för fort. Öppna Aspvägen

(Märsta, 2017-03-18)

#307

Vi har en lång omväg nu fr Hasselvägen

(Määrsta, 2017-03-18)

#310

Vi har nu en lång omväg fr Hasselvägen.

(Märsta, 2017-03-18)

#325

För höga hastigheter sätt upp fartkamera

(Märsta, 2017-03-19)

#335

Öppna Aspvägen miljöpåverkan trafiksäkerhet

(Märsta, 2017-03-19)

#338

Trafiksäkra Dragonvägen för barn som skall passera till skolan

(Märsta, 2017-03-19)

#341

Öppna Aspvägen snarast
Stäng framför Norrbackaskolan
Tänk på barnen

(Märsta, 2017-03-19)

#344

Öppna Aspvägen o trafiksäkra Dragonvägen

(Märsta, 2017-03-19)

#348

Barns säkerhet är viktig och deras skolmiljö och väg till och från skolan skall vara säker

(Märsta, 2017-03-20)

#367

Jag bor i området och avstängningen av Aspvägen är idiotisk.

(Märsta, 2017-03-20)

#395

jag vill att mina barnbarn ska slippa bli överkörda av bilister

(stockholm, 2017-03-22)

#396

Blir längre för mej om jag ska till ekillaskolan eller arhem. Miljön??? Mera avgaser.

(Märsta, 2017-03-22)

#397

Eftersom Aspvägen stängts av blir närmaste vägen mot centrum via Odensalavägen förbi Norrbackaskolan och Kanonkullens förskola. Det är inte rimligt att barnens säkerhet byts ut mot ett fåtal villaägares krav på att ingen trafik ska passera deras fastigheter.

(Stockholm, 2017-03-22)

#398

Jag tycker det är vansinnigt med genomfartstrafik förbi alla skolor och förskolor på Dragonvägen/Odensalavägen

(Märsta, 2017-03-22)

#400

Jag skriver under för att jag är mån om att inte något barn kommer till skada på väg/till från eller under sin förskolevistelse.

(Sigtuna, 2017-03-22)