Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!

Kommentarer

#1

Önskar en trafiksäker miljö både för skolbarn och boende

(Märsta, 2017-03-09)

#6

Jag instämmer med vederbörande

(Märsta, 2017-03-09)

#8

Jag skriver under pga att vi bor alldeles bredvid Dragonvägen och ser hur bilisterna kör! Vi har barn som går i skola och förskola, det nya övergångsstället är inte markerat i gatan, belysningen är undermålig, trottoaren på "villa-sidan" plogas inte vintertid! 30-skylten bör flyttas närmare Preem macken och stå precis vid övergångsstället. Tycker även att det borttagna övergångsstället ska vara kvar, majoriteten av barn går över där iaf!!

(Märsta, 2017-03-09)

#20

Jag, som vuxen, upplever trafiksituationen som riskabel och ibland rent farlig. Det är barn vi vill skydda, och deras skolmiljö samt väg till/från skolan måste göras trygg och säker!

(Märsta, 2017-03-09)

#23

Beslutet är ologiskt oklokt och tyder på
maktmissbruk alt."svågerpolitik

(Märsta, 2017-03-09)

#41

Jag skriver under för att jag själv har ifrågasatt hur kommunen tänkte när de stängde en mindre trafikerad gata där tom lagt mycket pengar på att bredda trottoaren som nu inte behövs längre för att istället öppna en stängd genomfart och som ökat trafiken förbi skola och förskolor. Hur tänkte de då? Fick tyvärr inget bra svar bara en dålig förklaring som inte var hållbar.

(Märsta, 2017-03-09)

#49

mina barn går i en av dessa skolor. det finns inte ens staket mot vägen

(Märsta, 2017-03-10)

#56

har barn som ofta är på Norrbacka området o det känns otryggt i trafiken där, samt att det är otroligt dumt ur miljöperspektiv när man ska behöva köra runt hela märsta för att komma från t ex Lindvägen till Ekillaskolan.

(Märsta, 2017-03-10)

#58

Dålig trafiksäkerhet nu

(Märsta, 2017-03-10)

#62

Öppna upp Aspvägen.

(Märsta, 2017-03-10)

#68

Jag tycker att aspvägen bör öppnas igen, då skolbarn behöver säkrare väg till skolan och runt skolan. 16 villahus styr över en väg som har varit öppen i alla år. Förjävligt

(Märsta, 2017-03-11)

#76

Dessutom vore det bra om bussgatan förbi Sundveda öppnas för biltrafik.

(Märsta, 2017-03-11)

#81

Jag är faster till 2 små flickor, leah och juni som jag är rädd om

(Bollnäs, 2017-03-12)

#83

Pajaserna på trafikkontoret får börja tänka lite. Hittils är det bara dymheter som kommer därifrån.

(Närsta, 2017-03-12)

#84

Bor på bokvägen och har fått 3 gånger så lång körsträcka när jag skall till Märsta C eller ut mot E4:an för att åka till jobbet

(Märsta, 2017-03-12)

#88

Har barn som går till skolan den vägen

(MÄRSTA , 2017-03-12)

#89

Denna väg kortar ner min rest tid och minskar min kör sträcka. Skulle spara massor av tid och pengar i längden av att få åka på den vägen.

(Märsta, 2017-03-12)

#94

Att Aspvägen skall öppnas till förmån för trafikminskning på Dragonvägen.

(Märsta, 2017-03-12)

#96

Det blir en stor omväg att åka runt till dragonvägen för oss som bor på Lindvägen

(Märsta, 2017-03-12)

#103

Vansinnigt beslut, att överhuvudtaget öppna Dragonvägen och stänga Aspvägen för trafik. Trafiksäkra situationen för allla barn på väg till/från skolor.

(Märsta, 2017-03-12)

#111

Öppna Aspvägen igen!

(Märsta , 2017-03-12)

#116

Vi måste skydda våra barn

(Märsta, 2017-03-12)

#117

För att min systers barn ska kunna vara säkra kring sin skola, utan en massa bilar som ständigt åker förbi i på tok för hög hastighet.

(Märsta, 2017-03-12)

#120

Miljösynpunkt!

(Märsta , 2017-03-12)

#122

Håller med innehållet i skrivelsen.

(Märsta, 2017-03-12)

#126

Jag har jobbat på Norrbacka förskola och vet om trafiksituationen, det skulle definitivt vara bra med extra skyltar och tydliga övergångsställen där.

(Uppsala , 2017-03-12)

#127

Jag vill att mina barn och andra barn i området, plus jag/ vi andra vuxna ska kunna känna sig trygga med att gå till förskola och skola varje dag. Jag har nästan blivit påkörd två gånger sedan gamla bussgatan öppnades. Varje dag så kör bilarna för fort på denna gata. Inte många bilar som stannar för gående vid övergångsställen heller. Bara en tidsfråga tills att en olycka händer.

(Sthlm Märsta , 2017-03-12)

#129

Våra barn korsar Dragonvägen på sin väg till och från skolan. De hastigheter som bilar framförs med är allt som oftast över de 30 km/h som gäller förbi Kanonkullens förskola.

(Märsta, 2017-03-12)

#136

Jag skriver under för att mina barn ska kunna gå till förskolan samt övriga platser kring Dragonvägen utan att utsättas för alla idioter till bilister, att sätta säkerhet framför allt borde vara prio ett när det kommer till ett barntätt område! Kommunen mfl borde skämmas, pengar må styra mycket men barns liv är oersättligt och dessa åtgärder som krävs är ett måste! Punkt!

(Märsta, 2017-03-13)

#137

Det ska vara tryggt för barnen

(Upplands Väsby, 2017-03-13)

#142

Mina barn går på Norrbacka Skolan, så trafiekn måste minska där.

(Märsta , 2017-03-13)

#150

Min barn korsar denna väg då dem går till skolan, vid flera tillfällen har dem sagt att bilar kört förbi i hög hastighet. Snälla låt det inte ske en olycka innan åtgärder tas.

(Märsta, 2017-03-13)

#155

Vi har in-/utfart från Solrosvägen i anslutning till det livsfarliga vägavsnittet.

(Märsta, 2017-03-13)

#156

Jag skriver under för att skydda barnen på skolorna runt omkring.

(Märsta, 2017-03-13)

#158

Öppna Aspvägen - trafiksäkra Dragonvägen

(Märsta, 2017-03-13)

#159

Trafiksäkra Dragonvägen - öppna Aspvägen

(Märsta, 2017-03-13)

#162

Jag tycker att Aspvägen ska öppnas och den nya trottoaren rivas så invånarna kan nyttja bollplanen igen

(Märsta, 2017-03-13)

#163

Öppna Aspvägen

(Märsta, 2017-03-13)

#166

Bor på Lindvägen i Märsta. Pga av stängningen av Aspvägen tvingas vi köra flera km extra för att ta oss till centrum av Märsta. Det kan inte vara någon bra lösning för trafiksituationen. Stäng i så fall av Aspvägen helt uppe vid Stockholmsvägen. Den fåniga avstängningen som är nu gör att alla förstår att det är de boende på Aspvägen som har fått beställa en avstängning. Det har inget med trafiksäkerhet att göra.

(Märsta, 2017-03-13)

#175

Trafiksäkra Dragonvägen där det dagligen rör sig 600 i området. Öppna Aspvägen o även genomfarten vid Sunveda

(Märsta, 2017-03-13)

#180

Korrupta kommunpolitiker ska inte komma undan med sin korruption! Samt inkompetens.

("Märsta", 2017-03-13)

#190

Jag måste åka runt halva Märsta för att komma hem och det är INTE miljövänligt att alla måste köra runt för att komma hem

(MÄRSTA, 2017-03-14)

#191

Jag måste åka runt halva Märsta för att komma hem och det är INTE miljövänligt att alla måste köra runt för att komma hem

(MÄRSTA, 2017-03-14)

#196

Bor på Rönnvägen o anser att det är vansinnigt att biltrafiken ökar vid dagis och skola,

(Märsta, 2017-03-14)

#199

Man väljer ett fåtal villor framför en mängd barn och ungdomar.

(Märsta, 2017-03-14)