Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!