Protest mot Gävle kommuns besparingar på utsatta äldre

Jag protesterar mot att så stor del av Gävle kommuns besparingar läggs på för oss äldre livsviktiga verksamheter.

Sparåtgärderna i Gävle kommuns välfärdsverksamheter oroar mig, som redan behöver stöd, vård och omsorg eller troligen kommer att behöva det längre fram i livet. Många av oss äldre har redan en utsatt livssituation och vi blir dessutom betydligt fler.

Flera av åtgärderna riskerar snarare att öka kostnaderna genom att bidra till ett ökat tryck på hemtjänsten och särskilda boenden. Det gäller framförallt träffpunkter, anhörigcenter,  avlösningsvistelser och anhöriganställningar.

Färre inhyrda sjuksköterskor kan förbättra kontinuiteten. Om kommunen däremot inte klarar av att rekrytera och behålla denna eftertraktade personal, kan en stor del av den besparingen utebli. Vad händer då?

Om bättre planering och schemaläggning kan bidra till att sänka kostnaderna, undrar jag förstås varför inte åtgärderna genomförts tidigare.

Jag kräver att Gävle kommun börjar lyssna mer och bättre på våra företrädare i de olika pensionärsorganisationerna. Tillsammans vill och kan de bidra till bättre beslutsunderlag. Äldres egna erfarenheter och synpunkter måste få en given plats när viktiga beslut som berör oss ska fattas. På så sätt kan besluten bli bättre.


SPF Seniorerna, PRO, SKPF samt RPG i Gävle    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att SPF Seniorerna, PRO, SKPF samt RPG i Gävle lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...