Överklagan gällande avskiljande från Militärutbildning

För några dagar sedan blev Natalie Diamantidis avskiljd från sitt program på Militärutbildningen i Karlskrona. Detta trots ett hårt arbete sedan hösten -17. Natalie fick ingen acceptabel och rimlig anledning till avskiljandet, och har inte fått något skriftligt underlag för orsaken till avskiljandet. Beslutet anses vara högst personligt.

Övriga kollegor i plutonen är emot detta beslutet och uppger att Natalie har kämpat hårt, alltid ställt upp och hjälpt till under utbildningen samt varit en god kamrat i gruppen. Brev har skrivits från kollegor med vädjan om överklagan. 

Plutonen har startat en namninsamling, och det vill vi i familjen också göra! Såhär får det inte gå till! Skriv under om du stödjer vår överklagan på beslutet om att Natalie avskiljs från Militärutbildning.  

Tack för ditt stöd! 

Emilia Diamantidis med familj 


Emilia Diamantidis    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook