Namninsamling för familjen Brinks rätt till bygglov och bostadsanpassning.

Familjen Brink består av mamma Anna, pappa Micke och deras fem barn mellan 14 och 5 år. De yngsta är tvillingflickor som båda har grava hjärnskador och är i behov av vård och tillsyn dygnet runt. Familjen är i desperat behov av att få bostadsanpassning godkänd för en utbyggnad till den bostad de har idag. Nu ligger ansökan hos högsta förvaltningsdomstolen efter tre tidigare avslag. På grund av den väldiga trångboddheten, 59 kvm, får familjen inte personliga assistenter och har ingen möjlighet att handikappanpassa sin bostad. Tvillingflickorna växer och blir tyngre. De fysiska och medicinska hjälpmedlen är många.

 

Vi kräver att familjen Brinks behov blir tillgodosedda!

Facebook