MEDLEMMAR I KOMMUNAL - visst vill vi att de ensamkommande ska få stanna?

OBS - detta riktar sig ENDAST till medlemmar i Kommunalarbetarförbundet! Vi kommer att ta bort andra namn. 

Vi två kommunalare är bestörta över att regeringen inte låter de ensamkommande ungdomarna få stanna i Sverige. Vi vet att vi behöver dem, då det finns alldeles för få ungdomar i Sverige som ska ta hand om de äldre framöver.

Vi vill därför vädja till vårt fackförbund att verka för att ungdomarna får stanna. Vi hoppas på många underskrifter! Brevet kommer sedan att skickas till Kommunalarbetaren och publiceras som ett öppet brev. 

 

Till vårt fackförbund Kommunal  

2015 kom många tusen ensamkommande barn till Sverige, de allra flesta med ursprung i Afghanistan. Tusentals av dem hotas nu av utvisning, trots att de varit flera år i Sverige och inte vill någonting hellre än att jobba och bidra till att bygga upp samhället. Många av dem väljer yrken inom vård och omsorg och är alltså blivande arbetskamrater till oss kommunalare. Vi kräver att de får stanna i Sverige. Det handlar om vår framtida arbetsmiljö.  

Om några år har vi många fler mycket gamla invånare, och behovet av personal ökar. Många av dessa ungdomar arbetar eller praktiserar redan inom äldrevården, andra studerar på gymnasiets vårdprogram. Detta skulle vara ett fantastiskt tillskott till den svenska sjuk- och åldringsvården, som redan skriker efter vårdutbildad personal.  

Stefan Löfven anser att vi inte ska tillåta människor att flytta till Sverige för att ta jobben från oss. Samtidigt talas det om att vi ska importera vårdpersonal från Thailand. De ska lära sig språket och svenska värderingar samt komplettera sin utbildning.   Det är vi som ska skola in och handleda personalen från Thailand. Det är vi som ska vara bryggan mellan de nyanlända med bristfälliga språkkunskaper och brukarna. Samtidigt blir vi av med ungdomar som kan språket och som är utbildade i Sverige.    

Denna insikt tycks fullständigt och ha gått förbi både regeringen och Migrationsverket!  

Vi kan inte förstå varför Regeringen har godkänt att Migrationsverket urskillningslös utvisar dessa ambitiösa, duktigt studerande ungdomar.  

Först satsar Sverige massor med pengar på utbildning och uppehälle för de asylsökande barnen och ungdomarna. Men sedan, trots att Migrationsverket fått information om att ungdomarna fått jobb inom sjukvården eller går vårdutbildningen, så utvisas just dessa ungdomar till krigets Afghanistan! Den nya ”gymnasielagen” hjälper en del att stanna, men det finns tusentals som den inte gäller, eftersom de kom till Sverige en dag för sent eller fick sitt asylavslag efter 14½ månad i stället för 15.  

Den här ekvationen går inte ihop, vare sig förnuftsmässigt eller känslomässigt! För det första så är detta en tragedi för dessa ungdomar, som får sina liv krossade och tvingas till ett land där många av dem inte känner en enda människa. Detta är en grymhet utan dess like i Sveriges historia.  

För det andra är det ett enormt slöseri med denna eftertraktade arbetskraft, som nu Sverige går miste om. För att inte tala om alla "bortkastade" skattepengar, som satsats på ungdomarna och deras utbildningar.  

Nu vädjar vi till er, Kommunalarbetareförbundets styrelse och medlemmar, att ta strid för dessa fantastiska ungdomar! På högsta nivå kan vi påverka socialdemokratiska partiet och regeringen, och på lokal nivå kan vi driva kampanjer och aktioner tillsammans med den stora rörelse som arbetar för ungdomarna. Som individer kan vi öppna våra hem för dem som har kastats ut på gatan och skänka pengar till organisationer som hjälper dem med mat och medicin.  

Något måste göras, för att stoppa dessa vansinniga och omänskliga utvisningar.  Regeringen och Migrationsverket går emot både barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna, de äldres väl och vår arbetsmiljö. Detta kan vi bara inte acceptera, och det hoppas vi att ni inte heller gör!!   

Virpi Palmunen

Margareta Backman

Medlemmar i nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
   

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Virpi Palmunen överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook