Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Quoted post


Gäst

#1

2014-12-05 18:01

Jag hoppas hela landet skriver under detta upprop!

Svar


Gäst

#4 Re:

2014-12-06 08:08:24

#1: -  

 Det behövs! Det verkar inte fungera med sunt förnuft och självkritik!

⁉️

#8 Re: Skön blandning av platser/orter..

2014-12-07 20:37:28

#1: -  otroligt "sorgligt" att det är hela landet av drabbade och härligt att se angegemang från alla håll och kanter. Tack för att ni visar intresse för att få slut på denna galenskap och maktmissbruk som sker helt öppet...

 

kämpen

#104 Re:

2015-05-07 21:36:02

#1: -  

 Problemet är ju inte bara FK tjänstemänen, men det största problemet är att provisions läkarna går under samma regelvärk när de jobbar åt FK. Med provisions läkare menar jag läkare som jobbar på provision, betalt per patient de yttrar sig om.

De behöver inte ta något som helst ansvar för de utlåtanden som de ger  angående FK klieneter som de inte har träffat. 

Där har vi den riktig stora risken! och anledningen till att det måste bli ett ansvarstagande som i Finland.

AC

#165 Re:

2015-05-19 18:00:30

#1: -  

 Enligt mitt sätt att se det är det inte läkarna det är fel på. De skriver intyg med utgångspunkt från sin utbildning, erfarenhet, känd vetenskap, beprövad paxis och kännedom om patienten. I motsats till Försäkringskassans handläggare som utan medicinsk kompetens avslår och ifrågasätter läkarkompetens på expertnivå och Försäkringskassans medicinska anställda eller frilansande medicinska rådgivare vilka skriver ömdömen om den sjukes hälso/sjukdomstillstånd baserat på bristfälliga eller utvalda underlag utan att träffa den sjuke. Problemet är således inte bristfälliga sjukintyg, det är Försäkringskassans bristannde respekt för styrande lagstiftning i myndighetsutövningen. Läkarintygen är inte skulden till ökade sjukantal eller längre sjukskrivningar.


Gäst

#704 Re:

2017-03-19 17:11:26

#1: -  

 

Ds 2005.38 är mycket viktig.

En viktig konvention Sverige skrivit på.
Sök JO och IVO så förstår ni snart att polisen borde ha flertalet fall i veckan som kommunerna anmält för att tjänstemän, gjort så allvarliga fel att det är ett "brott" bakom dessa anmälningar är någon som blivit utsatt.
Ds 2005.38 är mycket viktig.

Någon anmälningsplikt finns inte för Kommuner IVO eller JO för misstankar om brott, JK har innan svarar och bekräftat det, men när det är ett brott, då är det korruption att inte anmäla det till polis, Det här är mycket allvarligt, för söker man så finns bara ett fall där brukare lyckats fälla en tjänsteman för brott. IVO och JO som är statliga borde så klart alltid anmäla vid brott

 

Många brott anmäls inte då ansvar går uppåt och de över skyddar sig med att inte anmäla.

 

En utredning görs ungefär så här, jo begär kommunen svara/myndighten och utifrån det kallas det utredning, de flesta lägs ner genom att inte ens titta på det och lägga ner det, 7% är så allvarliga att polis anmälan borde upprättats. 

 

Allt bygger på värsta hykleriet