Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

⁉️

/ #8 Re: Skön blandning av platser/orter..

2014-12-07 20:37

#1: -  otroligt "sorgligt" att det är hela landet av drabbade och härligt att se angegemang från alla håll och kanter. Tack för att ni visar intresse för att få slut på denna galenskap och maktmissbruk som sker helt öppet...