Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

kämpen

/ #104 Re:

2015-05-07 21:36

#1: -  

 Problemet är ju inte bara FK tjänstemänen, men det största problemet är att provisions läkarna går under samma regelvärk när de jobbar åt FK. Med provisions läkare menar jag läkare som jobbar på provision, betalt per patient de yttrar sig om.

De behöver inte ta något som helst ansvar för de utlåtanden som de ger  angående FK klieneter som de inte har träffat. 

Där har vi den riktig stora risken! och anledningen till att det måste bli ett ansvarstagande som i Finland.