Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Quoted post

kämpen

#104 Re:

2015-05-07 21:36

#1: -  

 Problemet är ju inte bara FK tjänstemänen, men det största problemet är att provisions läkarna går under samma regelvärk när de jobbar åt FK. Med provisions läkare menar jag läkare som jobbar på provision, betalt per patient de yttrar sig om.

De behöver inte ta något som helst ansvar för de utlåtanden som de ger  angående FK klieneter som de inte har träffat. 

Där har vi den riktig stora risken! och anledningen till att det måste bli ett ansvarstagande som i Finland.

Svar

Sanna

#152 Re: Re:

2015-05-14 11:31:24

#104: kämpen - Re:  

 Ja jag håller fullständigt med dig om Försäkringsmedecinska läkare och även handläggare ska stå till svars!

har bevis att de inte ens läser journaler utan tar en bidiagnos helt ur luften som anledning till avslag , de får betalt ( vilket är olagligt)

tjänstemannaansvar måste införas, de ska ta ansvar för sina felaktiga orätta beslut när de inte ens bemödar sig att gå igenom underlaget för sina beslut.

det är ju tjänstefel och ska ge konsekvenser givetvis!!