Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #4 Re:

2014-12-06 08:08

#1: -  

 Det behövs! Det verkar inte fungera med sunt förnuft och självkritik!